Tunel Annie Cordy

Zrównoważone rozwiązanie oświetleniowe maksymalizujące oszczędności energii i optymalizujące bezpieczeństwo kierowców

Tunel Annie Cordy, znany wcześniej jako Tunel Leopolda II, jest najdłuższym tunelem drogowym w Belgii. Ma on długość 2,6 km jest główną arterią komunikacyjną, umożliwiającą wjazd do stolicy osobom dojeżdżającym do pracy z północy i zachodu kraju. Codziennie korzysta z niego 80 tys. pojazdów. Obiekt otwarto w 1986 roku i mimo remontów w latach 2000, zaczynał popadać w ruinę. W związku z tym Brussels Mobility – regionalna jednostka odpowiedzialna za transport publiczny – rozpoczęła realizację szeroko zakrojonego projektu renowacji. Obejmował on naprawy konstrukcyjne, przebudowę jezdni, budowę pomieszczeń technicznych, hydroizolację, wentylację i usuwanie azbestu, tak by zapewniona została zgodność z najwyższymi standardami w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Konieczna było również wymiana całego sprzętu, w tym oświetlenia.

Przed projektantami nowych rozwiązań oświetleniowych postawiono jasne sprecyzowane cele, obejmujące: 

  • optymalizację zużycia energii dzięki oświetleniu LED i systemowi sterowania;
  • zmniejszenie kosztów utrzymania o 50%;
  • poprawę komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.
Brussels
Belgia

Customer

EQUANS

Partner(s)

Zamawiający: Brussels Mobility
Zarządzanie projektem: Engie
Konsultanci w zakresie inżynierii: EGIS + BG
System sterowania tunelem: Phoenix Contact + Schréder
Wykonawcy instalacji: EQUANS i VSE - ENGIE Fabricom
1,2 tys.
FV32
2 tys.
SCULPLINE
200
ILUM MARK

Doskonały rozsył światła optymalizujący komfort i bezpieczeństwo

Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie oświetlenia tuneli na całym świecie, mogliśmy osiągnąć zakładane cele wykorzystując szeroki wachlarz rozwiązań oświetleniowych z oferty firmy. W oparciu o normę NBN L18-003, która określa wymagania fotometryczne dotyczące oświetlenia przejść podziemnych i tuneli przeznaczonych dla ruchu samochodowego, jako główne oświetlenie tunelu zaproponowaliśmy oprawę FV32 LED. Jest ona wyposażona w system fotometryczny LensoFlex®2, oferuje szeroki zakres rozkładów fotometrycznych i zapewnia poziom luminancji i jednorodności, który w pełni odpowiada standardom i specyfikacjom Brussels Mobility. Ponadto oświetlenie LED gwarantuje doskonałe oddawanie barw, co pozwala kierowcom na szybką identyfikację wszelkich przeszkód.

Aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo w tunelu, władze Brussels Mobility zdecydowały się również na zaprojektowanie w tunelu 17 dodatkowych wyjść awaryjnych, przy czym każde z nich jest oświetlone za pomocą opraw ILUM MARK. Ten wytrzymały marker świetlny zapewnia wizualną pomoc w kierowaniu ludzi do wyjścia, co jest szczególnie przydatne w sytuacji zagrożenia.
 

System sterowania światłem zapewniający maksymalną elastyczność oświetlenia

Aby zagwarantować poziom luminancji zgodny z potrzebami kierowców w czasie rzeczywistym i zapewnić im odpowiedni poziom bezpieczeństwa, oprawy są sterowane za pomocą zaawansowanego systemu sterowania tunelem (ATS), który został opracowany wspólnie przez firmy Schréder i Phoenix Contact. W zależności od pory dnia lub nocy, natężenia ruchu lub naturalnego światła dziennego, system może dostosowywać poziom oświetlenia opraw według określonych parametrów. System ATS jest połączony ze scentralizowanym systemem zarządzania tunelami Regionu Stołecznego Brukseli. Dzięki temu władze regionu mogą natychmiast monitorować i dostosowywać oświetlenie, biorąc pod uwagę na przykład natężenie ruchu lub ewentualne zdarzenia na drodze.

W normalnym trybie pracy oświetlenie programowane jest zgodnie ze scenariuszami wybranymi przez klienta.  

Ustawiono trzy opcje: 

  • od godziny 6:00 do 20:00: 100%
  • od godziny 20:00 do 24:00: 60%
  • od 24:00 do 6:00: 33%. 
     

Dostosowanie poziomu oświetlenia przy wjazdach i wyjazdach z tunelu w celu zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa

Wjazdy i wyjazdy z tuneli są strefami krytycznymi ze względu na kontrast oświetlenia sztucznego z naturalnym światłem dziennym. Ważne jest, aby kierowcy nie doświadczyli efektu czarnej dziury przy wjeździe lub zjawiska białego światła przy wyjeździe z tunelu. Przy każdym wjeździe do obiektu zainstalowano miernik luminancji. Przez cały dzień oblicza on ilość światła potrzebną dla tych stref i automatycznie dostosowuje poziom oświetlenia. Im więcej światła dziennego na zewnątrz, tym wyższy poziom oświetlenia wewnątrz tunelu, co umożliwia kierowcom szybką adaptację do środowiska tunelu.

Przejścia podziemne prowadzące do i z tunelu oświetlają oprawy SCULPLINE wyposażone w neutralnie białe diody LED. Zapewniają one optymalny poziom oświetlenia podłoża i ścian, dzięki czemu kierowcy mogą wjeżdżać i wyjeżdżać z obiektu w pełni bezpiecznie. Neutralne białe światło zapewnia wysoką skuteczność świetlną i wysoki współczynnik oddawania barw, co przekłada się na wysoki komfort wizualny kierowców. 
 

Gwarantowane optymalne zużycie energii oraz niewielkie wymagania w zakresie konserwacji 

Nasze wysoko wydajne oprawy kierują światło dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne i zapewniają poziomy oświetlenia wymagane w specyfikacjach. Nowe rozwiązania, które są doskonale dostosowane do różnych konfiguracji oświetlenia w tunelu, oznaczają zmniejszenie zużycia energii o 70%. 

Aby zagwarantować żywotność tunelu, po wykonaniu czynności remontowych, które zakończyły się w lutym 2022 roku, nastąpił 25-letni okres konserwacji. Oprawa FV32, zaprojektowana z myślą o wysokiej wytrzymałości i długim okresie użytkowania, ma solidną konstrukcję i niewielkie wymagania w zakresie konserwacji. Zapewnia wysoki poziom ochrony przed korozją, uderzeniami i wibracjami oraz obniży koszty konserwacji o 50%. 

Ponadto system ATS automatycznie wykrywa i zgłasza ewentualne awarie oprawy. Z niezwykłą precyzją identyfikuje wszelkie zdarzenia, ułatwiając prace konserwacyjne. 
 

Dobrze oświetlona droga

Na życzenie Brussels Mobility oprawy SCULPLINE RGBW zostały również wbudowane w ściany przejść podziemnych. Te rodzaj opraw LED oferuje szeroki zakres dynamicznych scenariuszy oświetleniowych i dużą elastyczność w tworzeniu wyjątkowych iluminacji. Dzięki wykorzystaniu atrakcyjnych funkcji różnych opraw zamontowanych wzdłuż tunelu, który – nie zapominajmy – ma długość 2,6 km, zastosowane rozwiązania oświetleniowe urozmaicają przejazd w miejscu zwykle postrzeganym przez kierowców jako dość nudne i monotonne.

Omawiany projekt, którego realizacja rozpoczęła się 10 lat temu, pozwolił nam zaoferować klientowi pełen zakres specjalistycznych rozwiązań i szeroki wachlarz usług. Cały zespół pracował wspólnie, aby projekt zakończył się sukcesem: począwszy od projektantów oświetlenia przeprowadzających badania fotometryczne, poprzez kierownika projektu, który śledził zmieniające się potrzeby klienta, aż po zespół logistyczny, który dostarczył sprzęt w wyznaczonym terminie, oraz dział inżynieryjny zajmujący się regulacją na miejscu montażu.

Remont Tunelu Annie Cordy jest częścią umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, która obejmuje 25-letni etap utrzymania po zakończeniu prac. Ponieważ możliwości w zakresie zamknięcia tunelu zatwierdzone przez Region Brukseli na czas realizacji prac przez konsorcjum BESIX/Jan De Nul/EQUANS były niezwykle ograniczone, spółka EQUANS wybrała firmę Schréder ze względu na niezawodność oferowanych przez nią rozwiązań i doskonały stosunek jakości do ceny gwarantowany w okresie obowiązywania kontraktu. W ten sposób wieloletnia współpraca firmy Schréder z Brussels Mobility wydłużyła się na kolejne lata.

Vincent Thibert
Inżynier i dyrektor ds. projektów inżynierii lądowej – Brussels Mobility