Schreder-provides-lighting-solutions-for-various-markets-to-build-legacies-for-future-generation
Rynki

Wieloletnie doświadczenie w oświetlaniu centrów miast, dróg, mostów, tuneli, budynków i miejsc pracy umożliwia nam opracowywanie rozwiązań odpowiadających potrzebom przyszłości. Łączymy globalną wiedzę z perspektywą i potrzebami lokalnymi,  tak by budować dziś rozwiązania dla przyszłych pokoleń.

Wiedza specjalistyczna

Naszym atutem jest rozległa wiedza techniczna, która umożliwia  dostarczanie estetycznych, praktycznych i trwałych rozwiązań z myślą o najbardziej złożonych projektach i wyzwaniach, z jakimi muszą mierzyć się klienci na różnych rynkach.

Rozwiązania

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu lokalnego dziedzictwa i kultury, planujemy, projektujemy, zarządzamy oraz konstruujemy rozwiązania o długim cyklu życia, umożliwiające rozwój społeczności, w których są wykorzystywane.