Tunel

Firma Schréder jest Państwa zaufanym partnerem oferującym inteligentne rozwiązania w zakresie oświetlenia tuneli. Zespoły inżynierów oświetlenia w tunelach towarzyszą klientom od momentu badań i pomiarów fotometrycznych do uruchomienia i kontroli zgodności, od projektu do konfiguracji opraw i systemów sterowania. W ten sposób mogą oni łatwo zintegrować konkretne rozwiązanie z główną siecią sterowania tunelem.
Dzięki specjalistycznej wiedzy naszego zespołu zaproponowane oświetlenie tunelu podwyższy jakość korzystania z obiektu odczuwaną przez kierowców, zmniejszy zużycie energii, obniży koszty utrzymania i przełoży się na ogólne oszczędności.

Twoje bezpieczeństwo

Dobry tunel to bezpieczny tunel. Zapewnij bezpieczeństwo wykorzystując oświetlenie gwarantujące doskonałą równomierność natężenia oświetlanej powierzchni drogi oraz ścian tunelu, jak również optymalne poziomy kontrastów dające w efekcie perfekcyjne prowadzenie wizualne i widoczność. 

Twoja mobilność

Usprawnij płynny przejazd przez tunel dzięki zastosowaniu oświetlenia ułatwiającemu kierowcom adaptację do warunków oświetleniowych wewnątrz tunelu, dostrzeżenia możliwych przeszkód i podróży bez zbędnych spowolnień.

Twoja inwestycja

Czerp korzyści z najbardziej zaawansowanych źródeł światła LED, zasilaczy, układów optycznych i systemów sterowania aby znacząco zminimalizować koszty operacyjne lub ograniczania przepustowości tuneli bez uszczerbku na bezpieczeństwie kierowców i służb serwisowych.

Twoja gwarancja

Postępuj zgodnie z przepisami CIE oraz lokalnymi zaleceniami oświetleniowymi w zakresie rygorystycznych wymogów dotyczących bezpieczeństwa (normy IEC i ISO).


Schréder is your trusted partner for smart tunnel lighting solutions

From the photometrical study to commissioning and compliance checks, from design to luminaire and control systems set-up, our teams of tunnel lighting engineers accompany you to easily integrate your solution into the main tunnel control network.

Our expertise means that your tunnel lighting will: 

  • improve the driver experience;
  • save energy;
  • generate maintenance and cost savings.