Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój i innowacje są zakorzenione we wszystkich działaniach podejmowanych przez firmę Schréder. Od pierwszego dnia funkcjonowania przedsiębiorstwa ściśle współpracujemy z naszymi klientami, tak by opracowywać niezawodne i długo działające rozwiązania, które będą w stanie sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom. Nasze produkty mają jednocześnie zapewniać wartość dodaną oraz gwarantować trwały, pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko.

Michèle-Cerise Soors - Schréder Marketing Manager Sustainability
Michèle-Cerise Soors
Marketing Manager Sustainability Solutions

Zrównoważony rozwój był zawsze jedną z czterech podstawowych wartości firmy Schréder. Prowadzimy zrównoważoną działalność, badając każdy aspekt realizowanych działań, chroniąc zasoby i zmniejszając zapotrzebowanie na energię za pomocą niskoemisyjnych technologii. Słyniemy z minimalizacji śladu ekologicznego – zarówno własnego, jak i naszych klientów, spełniając jednocześnie oczekiwania społeczności na całym świecie.

Better lighting with less energy

Lepsze oświetlenie przy mniejszym zużyciu energii

Z punktu widzenia wpływu oprawy oświetleniowej na środowisko, największe znaczenie ma faza jej eksploatacji, a dokładniej ilość zużywanej przez oprawę energii. Nieustannie rozwijamy nowe technologie, aby ograniczyć zużycie energii do minimum (technologia LED, zoptymalizowana optyka, rozwiązania służące do sterowania, panele słoneczne...).
Umożliwiamy naszym klientom wdrażanie energooszczędnych rozwiązań, które pomagają społecznościom czuć się bezpiecznie, pewnie i swobodnie.

Schréder builds its luminaires to last over time with same performance

Produkty o długim cyklu życia

Od momentu powstania firmy produkty oznaczone logo Schréder zawsze projektowaliśmy w taki sposób, aby były one trwałe, by można było z nich korzystać przez długi czas. Woda, kurz, uderzenia, wibracje, ciepło, wiatr – dokonujemy pomiaru wszystkich tych parametrów i testujemy ich wpływ na oprawy, aby zapewnić najdłuższą możliwą żywotność i wytrzymałość produktów w najtrudniejszych warunkach klimatycznych i środowiskowych. Faktem jest, że wiele rozwiązań oświetleniowych, które zainstalowaliśmy jeszcze w latach 70-tych, nadal działa.
Kładziemy również duży nacisk na maksymalne wykorzystanie zrównoważonych i nadających się do recyklingu materiałów, takich jak aluminium i szkło.

Schréder puts its products through the loop to assess environmental impact.

Profil środowiskowy produktu (PEP)

Aby zapewnić naszym klientom dostęp do wiarygodnych, przejrzystych informacji na temat wpływu na środowisko naszych opraw oświetleniowych drogowych i dekoracyjnych, w roku 2010 wprowadziliśmy tzw. profil środowiskowy produktu (ang. Product Environmental Profile, PEP).
Profil ten, opracowany we współpracy z niezależną agencją (zgodnie z zasadami ISO 14040:2006), podsumowuje ocenę cyklu życia, badając wpływ oprawy lub rodziny opraw na środowisko od momentu pozyskania surowców do zakończenia eksploatacji wyrobu.

Profil PEP jest dostępny na życzenie dla wszystkich klientów, jeśli potrzebują oni dokumentu potwierdzającego zgodność z przepisami lub jeśli chcą zaprezentować społeczności zakres swoich działań zmierzających do minimalizacji śladu ekologicznego.

Gospodarka o obiegu zamkniętym 

Gospodarka o obiegu zamkniętym to potężny nowy paradygmat, zgodnie z którym należy zaprzestać praktyk skutkujących marnotrawieniem zasobów i podejmować działania utrzymujące ich wysoką wartość przez dłuższy czas. Takie podejście napędza nas do ograniczenia zużycia surowców, ponownego ich wykorzystania, naprawy i modernizacji, a w końcu recyklingu, ale przede wszystkim do inteligentnego myślenia o wykorzystaniu energii i zasobów.
Dając wyraz naszemu zaangażowaniu w tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz by zapewnić pełną przejrzystość działań, w roku 2019 wprowadziliśmy etykietę Circle Light dla naszych opraw. Etykieta ta stanowi wskaźnik działań o obiegu zamkniętym, jakie prowadzimy. W wyraźny sposób wskazuje produkty zoptymalizowane pod kątem zgodności z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym za pomocą 12 obiektywnych kryteriów. W ten sposób klienci mają zapewniony większy poziom wiedzy oraz lepszą kontrolę nad odpowiedzialnym pozyskiwaniem produktów.

For all types of manufacturing facilities, Schréder has a lighting solution to ensure safety and reduce operating costs

Certyfikacja BREEAM

Zachęcamy naszych klientów do strategicznego myślenia o zrównoważonym rozwoju, współtworząc rozwiązania, które poprawiają ich wyniki w odniesieniu do wielu różnych kryteriów zrównoważonego rozwoju. Korzystając z wieloletniego doświadczenia w projektowaniu wysokowydajnych, niskoenergetycznych przestrzeni, możemy dostarczyć produkty oświetleniowe wraz z całą niezbędną dokumentacją, która pomoże klientom uzyskać certyfikat BREEAM.
Certyfikacja ta przynosi wymierne korzyści biznesowe. Nie tylko obniża koszty operacyjne dzięki niższym rachunkom za energię i konserwację, ale także zwiększa wartość nieruchomości i poprawia samopoczucie użytkowników. To z kolei może prowadzić do większej produktywności i niższych wskaźników absencji w miejscach pracy.

Niezależnie od projektu, wierzymy, że prawdziwy zrównoważony rozwój przekłada się na rzeczywistą wartość, a nie koszty. Kiedy widzimy wyraźny potencjał wprowadzanej zmiany, wspieramy klientów w realizacji zakładanych przez nich celów.