Schréder EXEDRA

Sztuczne oświetlenie było nieodłączną częścią obszarów zurbanizowanych już od starożytności.Przez lata, wraz z rozwojem technologicznym, wydajność rozwiązań oświetleniowych stale rosła. Obecnie, systemy sterowania oświetleniem ulicznym przynoszą wymierne korzyści umożliwiające maksymalny zwrot z inwestycji.

Schréder EXEDRA city management system enables your city to be as smart as it wants to be

Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowana platforma sterowania oświetleniem ulicznym dostępna na rynku, umożliwiająca kontrolowanie, monitorowanie i analizę stanu oświetlenia miejskiego w przyjazny dla użytkownika sposób.


EXEDRA SMART daje możliwość wykorzystania nowoczesnych rozwiązań takich jak dostosowywanie barwy światła lub tworzenie scenariuszy dynamicznego sterowania natężenia oświetleniem przy zastosowaniu czujników podczerwieni (PiR) lub czujników radarowych.


EXEDRA PRO jest bardziej elastycznym i dopasowanym rozwiązaniem wykraczającym poza oświetlenie z możliwością poszerzenia o dodatkowe aplikacje.

Schréder EXEDRA opiera się na otwartych standardach i protokołach, aby bezproblemowo współdziałać z oprogramowaniem i rozwiązaniami sprzętowymi innych firm.

Znaczenie symbolu X

Nazwa EXEDRA - w starożytnej Grecji i Rzymie sala używana jako miejsce spotkań. Nawiązujemy współpracę z Klientami opartą na zaufaniu, budujemy z nimi otwarte i trwałe relacje. Nazwa EXEDRA wyraża unikalne podejście firmy Schréder do Klienta.

Na rynku dostępnych jest wiele systemów sterowania oświetleniem, ale to Schréder EXEDRA jako jedyny system spełnienia wymagania i oczekiwania Klienta.

Schréder EXEDRA pozostawia Klientowi wybór tego, co będzie fundamentem systemu, który spełni jego wizję. Potrzeby Klientów są różne, Schréder EXEDRA otwiera nieskończoną liczbę możliwości. W Schréder EXEDRA kluczowe są pozytywne doświadczenia i przekroczenia oczekiwań Klientów w końcowym efekcie.

Schréder EXEDRA to rozwiązanie typu plug-and-play, które umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie podłączonej sieci oświetleniowej.

Normy, sojusze i partnerstwa ekosystemowe

Schréder odgrywa znaczącą rolę w tworzeniu standaryzacji z partnerami i członkami sojuszy takich jak uCIFITALQ lub Zhaga. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązań przystosowanych do integracji pionowej i horyzontalnej IoT. System Schréder EXEDRA oparty jest na współdzielonych i otwartych technologiach, począwszy od warstwy sprzętowej (hardware) do modelu danych i algorytmów.

Schréder EXEDRA polega również na MicrosoftTM Azure w usługach chmurowych, oferujących najwyższy poziom zaufania, przejrzystości, zgodność ze standardami i normami.

Schréder EXEDRA to rozwiązanie typu plug-and-play, które umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie podłączonej sieci oświetleniowej.

Nieskończone możliwości

Dziś, 82% inicjatyw tworzenia Smart City kończy się niepowodzeniem przez brak otwartości i dojrzałości. System Schréder EXEDRA oparty jest na współdzielonych i otwartych technologiach, począwszy od warstwy sprzętowej (hardware) do modelu danych i algorytmów.

Platforma Schréder EXEDRA jest stworzona, aby uwolnić prawdziwą, pełną interoperacyjność i oferuje:

  • możliwość kontroli urządzeń (opraw oświetleniowych) innych producentów
  • możliwość zarządzania sterownikami opraw i integracji ich z czujnikami innych producentów
  • możliwość podłączenia urządzeń i platform innch producentów

Schréder EXEDRA umożliwia stworzenie partnerskiego ekosystemu, aby zapewnić Miastom niekończące się możliwości rozwoju.

Schréder EXEDRA to rozwiązanie typu plug-and-play, które umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie podłączonej sieci oświetleniowej.

Prostota jest najwyższą formą wyrafinowania

Schréder Schréder EXEDRA jest rozwiązaniem typu Plug-And-Play, które umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie podłączonej sieci oświetleniowej. System nie wymaga instalacji sterowników centralnych (Gateway). Informacje o oprawie, wyposażonej w sterownik systemu Schréder EXEDRA, są automatycznie sczytywane i przesyłane na platformę informatyczną dzięki opasce magnetycznej RFID.

W przypadku opraw innych producentów, dane o zasobach mogą zostać wprowadzone na platformę za pomocą plików CSV. Dzięki zastosowaniu wewnętrznej sieci typu Mesh sterowniki systemu EXEDRA mogą realizować funkcjonalność oświetlenia nadążnego w czasie rzeczywistym i mogą one być konfigurowane bezpośrednio przez interface użytkownika.

Zarządcy infrastruktury, przy pomocy systemu Schréder EXEDRA, mogą ustanowić automatyczne realizacje zaprogramowanych akcji w oparciu o reguły i warunki, które sami definiują, aby uprościć działania i zautomatyzować powtarzalne zadania.

System zarządzania oświetleniem Schréder EXEDRA zmniejsza koszty energii i zwiększa wydajność.

U szczytu formy

Schréder EXEDRA dostarcza najbardziej intuicyjny i zrozumiały System Zarządzania Miastem. Zawiera on wszystkie zaawansowane funkcje potrzebne do zarządzania inteligentnymi urządzeniami, sterowanie w czasie rzeczywistym i planowanym, dynamiczne i zautomatyzowane scenariusze oświetleniowe, planowanie konserwacji i pracy w terenie, zarządzanie zużyciem energii i integrację sprzętu podłączonego przez strony trzecie.

Interfejs użytkownika EXEDRA został zaprojektowany z myślą o indywidualnych doświadczeniach. Jest w pełni konfigurowalny i zawiera narzędzia do zarządzania użytkownikami i politykę wielu najemców, które umożliwiają wykonawcom, przedsiębiorstwom użyteczności publicznej lub dużym miastom segregację projektów.

System zarządzania oświetleniem Schréder EXEDRA zmniejsza koszty energii i zwiększa wydajność.

Doskonałe rozeznanie, świetne decyzje

Dane są złotem. System Schréder EXEDRA przygotuje dla Ciebie, w przejrzysty sposób, wszystkie potrzebne informacje aby sprawnie zarządzać miejską infrastrukturą i podejmować dobre decyzje. System Schréder EXEDRA zbiera ogromną ilość danych ze wszystkich urządzeń końcowych (sterowników), analizuje i w intuicyjny sposób wyświetla je końcowym Użytkownikom, aby pomóc im w podjęciu odpowiednich działań. Schréder EXEDRA przyczynia się do należytego utrzymania infrastruktury miejskiej, aby konsekwentnie zapewniać bezpieczeństwo, komfort i dobre samopoczucie mieszkańców.

Poprzez zaawansowane narzędzia analizy danych, prezentowanych zarówno wizualnie, jak i w raportach, Schréder EXEDRA jest potężnym narzędziem zwiększającym skuteczność, racjonalizację i podejmowanie właściwych decyzji. Najprościej rzecz ujmując – celem są bezpośrednie korzyści finansowe i operacyjne. Jednakże, w perspektywie długoterminowej chodzi o dobre decyzje o znaczeniu strategicznym, które będą kształtować przyszłość.

System sterowania Schréder EXEDRA tworzy szkielet architektury inteligentnego miasta.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Schréder nie staje się właścicielem danych z Twojego systemu, ale jest za nie odpowiedzialny. Jako firma podejmujemy wszystkie możliwe kroki i wykorzystujemy dostępne możliwości aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem i ich utratą przez cały czas istnienia systemu.

Schréder EXEDRA wykorzystuje najnowocześniejsze zabezpieczenia danych przed włamaniami i ich utratą. Do tego celu wykorzystuje enkrypcje, hashing (funkcje skrótu), generowanie tokenów i zarządzanie kluczami, które zabezpieczają dane w całym systemie i związanych z nim usługami przed nieuprawnionym dostępem. Aby sprostać wyzwaniom związanym z cyberbezpieczeństwem, w systemie Schréder EXEDRA zastosowano podejście wielowarstwowe. Przede wszystkim, podejmuje się określone środki bezpieczeństwa na poziomie urządzeń, komunikacji i chmury. Ta metodologia zabezpieczeń zapewnia ciągłą analizę ryzyka (w ujęciu bezpieczeństwa danych) i łagodzenie zagrożenia poprzez wdrażanie odpowiednich procesów i mechanizmów.