Schréder EXEDRA

Wiodąca platforma do zarządzania miejską infrastrukturą.

Opis

Sztuczne oświetlenie było nieodłączną częścią obszarów zurbanizowanych już od starożytności. Przez lata, wraz z rozwojem technologicznym, wydajność rozwiązań oświetleniowych stale rosła. Obecnie, systemy sterowania oświetleniem ulicznym przynoszą wymierne korzyści umożliwiające maksymalny zwrot z inwestycji.

Schréder EXEDRA to najbardziej zaawansowana platforma sterowania oświetleniem ulicznym dostępna na rynku, umożliwiająca kontrolowanie, monitorowanie i analizę stanu oświetlenia miejskiego w przyjazny dla użytkownika sposób.

Platforma Schréder EXEDRA oparta jest na współdzielonych i otwartych technologiach, począwszy od warstwy sprzętowej (hardware) do modelu danych i algorytmów. Zapewnia Klientowi możliwość połączenia jej z istniejącymi systemami, jak również z systemami innych producentów co tym samym oznacza, że jesteśmy otwarci na współpracę z naszymi Konkurentami.

  • Technologicznie niezależne rozwiązanie
  • Architektura systemu Schréder EXEDRA została w taki sposób zaprojektowana aby bezproblemowo współpracować z zewnętrznymi systemami wykorzystującymi inne oprogramowanie i urządzenia.
    W przeciwieństwie do systemów zamkniętych bądź ograniczonych na integrację (blokada nałożona przez dostawcę lub wysokie koszty) z innymi systemami, EXEDRA w pełni bazuje na otwartych standardach i protokołach.

  • Plug-and-play
  • Schréder EXEDRA jest rozwiązaniem typu „Plug and Play”. System nie wymaga instalacji sterowników centralnych (Gateway). Po pierwszym zasileniu, sterownik na oprawie automatycznie nawiązuje połączenie wykorzystując sieć komórkową, a następnie algorytmy, zapisane w oprogramowaniu sterownika rozpoznają, weryfikują i sczytują dane o oprawie, czego ostatecznym efektem jest pojawienie się ikonki oprawy w interfejsie użytkownika.

  • Konifigurowalny panel użytkownika
  • Dopasuj swoje środowisko pracy do swoich potrzeb – dodawaj, przesuwaj, zmieniaj rozmiar, organizuj widżety – każdy użytkownik może spersonalizować swój główny panel.

  • Dane
  • System Schréder EXEDRA zbiera ogromną ilość danych ze wszystkich urządzeń końcowych (sterowników), analizuje i w intuicyjny sposób wyświetla je końcowym Użytkownikom, aby pomóc im w podjęciu odpowiednich działań. Schréder EXEDRA jest potężnym narzędziem zwiększającym skuteczność, racjonalizację i podejmowanie właściwych decyzji.

Ustaw właściwe oświetlenie i zmaksymalizuj swoje oszczędności

Firma Schréder zajmuje się nie tylko maksymalizacją oszczędności energii i minimalizacją emisji dwutlenku węgla. Naszym priorytetem jest zawsze zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom poprzez zapewnienie właściwego oświetlenia w każdych warunkach.

Schréder EXEDRA integruje zaawansowane funkcje programowania najbardziej efektywnych profili redukcji w oparciu o nieskończoną ilość zmiennych (dni kalendarzowe, wydarzenia specjalne, pory roku, itp.), zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo, komfort i dobre samopoczucie ludzi.

Platforma Schréder EXEDRA może integrować inteligentne aplikacje oświetleniowe, takie jak możliwość dostosowania barwy światła lub tworzenia dynamicznych scenariuszy oświetleniowych za pomocą czujników PIR lub radarów. Ponieważ system Schréder EXEDRA oferuje pełną interoperacyjność, może zarządzać sterownikami/czujnikami i sterować oprawami innych producentów.

Automatyzacja

Zarządcy infrastruktury, przy pomocy systemu Schréder EXEDRA, mogą ustanowić automatyczne realizacje zaprogramowanych akcji w oparciu o reguły i warunki, które sami definiują, aby uprościć działania i zautomatyzować powtarzalne zadania.

Wielu użytkowników

Konfiguruj i zarządzaj obszarami niezależnie. Dzięki unikalnej architekturze platformy Schréder EXEDRA umożliwiającej niezależną i bezkonfliktową pracę wielu użytkowników, wykonawców, służb utrzymania i zarządców miast, mają oni możliwość przydzielania określonych dostępów. Możliwe jest także ograniczenie uprawnień do określonych aplikacji (np. ręczne włączanie/wyłączanie, polecenia redukcji, aktualizacja stanów magazynowych itp.

System zadań

Organizuj prace serwisantom poprzez w pełni zintegrowany oraz zoptymalizowany system zadań.

Podstawy inteligentnego miasta

Powszechnie uważa się, że inteligentne oświetlenie uliczne to trampolina do miast Smart Cities. W całym mieście oprawy oświetleniowe są wszędzie. Są równomiernie rozmieszczone na ulicach, zainstalowane na wysokości idealnej do komunikacji bezprzewodowej i podłączone do sieci energetycznej. Miasta będą w coraz większym stopniu polegać na oświetleniu ulicznym w celu budowania dodatkowych wartości poza oświetleniem.

Z czasem, w zależności od swojej strategii i priorytetów, zarządcy miast będą rozważać przekształcenie systemu inteligentnego oświetlenia w odpowiednią infrastrukturę Smart City. Inwestycja w elastyczne i przyszłościowe rozwiązanie jest kluczem do sukcesu na tym kolejnym etapie. 

Schréder Hyperion, nasze nowoczesne, inteligentne centrum rozwoju SMART CITY, opracowało EXEDRA jako idealną platformę do budowania otwartych, interoperacyjnych ekosystemów IoT oraz wspierania inteligentnych miast w przyszłości.

OWLET IV nowoczesne sterowniki bezprzewodowe

Sterowniki OWLET IV obsługują oprawy firmy Schréder oraz oprawy innych Producentów. Zapewniają one łatwą instalację i umożliwiają szybkie uruchomienie w trybie plug-and-play. OWLET IV wykorzystuje zarówno sieci bezprzewodowe, jak i typu mesh optymalizując zasięg geograficzny w celu zapewnienia ciągłości działania. Sterowniki DATALIFT zbierają informacje ze sterowników MESHNODE i przesyłają je na platformę IoT. Kontrolery OWLET IV wykorzystują między innymi zaawansowane mechanizmy cyberbezpieczeństwa w celu ochrony instalacji w mieście i zapewnienia dokładnych informacji o przerwach w zasilaniu do zarządców miejskich. Zarządzane są za pomocą EXEDRA, zaawansowanej platformy inteligentnego zarządzania zasobami firmy Schréder.

Połączyć niepołączone

POHO GEN2 to dedykowane urządzenie zintegrowanego sterownika z oprawą oświetleniową, która nie jest wyposażona w gniazdo NEMA. Umożliwia doposażenie istniejącej instalacji oświetleniowej, w system zapewniający łączność z oprawami. POHO GEN2 może być stosowany również w celu uniknięcia ingerencji w walory estetyczne oprawy dekoracyjnej lub w przypadku, gdy gniazdo NEMA nie może być zamontowane na oprawie ze względu na jej specyficzną konstrukcję. POHO GEN2 zapewnia łączność przewodową w celu zarządzania zasilaczem oprawy, ściemnianiem oraz opcjonalnym połączeniem przewodowym z dowolnym czujnikiem ruchu innej firmy w celu dynamicznego sterowania oświetleniem. To urządzenie jest dostępne w dwóch wariantach, z wbudowanym czujnikiem ruchu PIR lub bez niego.

Characteristics