Grootschalige vervanging Gemeente Renkum

Schréder draagt bij aan slimme verlichtingsoplossing

In 2015 is bij de gemeente Renkum het idee ontstaan om meer focus te leggen op duurzame en slimme openbare verlichting. Om dit plan te realiseren heeft de gemeente gebruik gemaakt van het Smart City Nederland-initiatief. Nu, vijf jaar later, zijn er al 2.400 armaturen vervangen. In totaal worden er circa 3.000 lichtmasten en 6.000 armaturen vernieuwd. Deze vernieuwing werkt positief bij aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen van 2022 en 2030. Daar draagt Schréder graag aan bij.

Gemeente Renkum en Schréder
Kevin Groen is projectleider Openbare Verlichting bij de gemeente Renkum en vertelt graag meer over het project en de samenwerking met Schréder:

Stationsweg
Oosterbeek
Netherlands

Wij als gemeente zijn toe aan vernieuwing, onze huidige verlichting is verouderd. Door het inzetten van het Smart City Nederland-initiatief wordt de verlichting vanuit een consortium voorgefinancierd en dat biedt kansen. Binnen dit contract is gekozen om met Schréder in zee te gaan en dat voelt goed. Vanaf het allereerste contact merkten we dat Schréder als partij een hele open houding heeft en denkt in kansen. Naast de goede armaturen, hebben we ook uitstekend advies van Schréder ontvangen.

Standaardisatie is key

We hebben gekozen voor een aantal armaturen waarbij standaardisatie mogelijk is. Als basis gebruiken we de TECEO, TECEO S, FRIZA, CITEA en ZYLINDO. Alle technische randvoorwaarden die we als gemeente hadden opgesteld sloten perfect aan op deze armaturen. Omdat we bijna geen LED-armaturen hadden, moesten we een grote inhaalslag maken. Daarbij waren voor ons een aantal punten belangrijk: service, garantie, support, leverbaarheid en standaardisatie. We hebben gekozen voor een zo standaard mogelijk areaal, zodat het beheer en onderhoud op een efficiënte manier kan plaatsvinden. Het is mooi om te zien dat Schréder continuïteit brengt en het hele areaal vervangt. Dat helpt ons verder op weg wat betreft slimme verlichtingsoplossingen.

Future-proof
De gemeente Renkum heeft als eerste gemeente gekozen om de aanbesteding van de verlichting op deze manier aan te pakken. Uniek in Nederland dus! Met een beperkt aantal middelen is het gelukt om de verlichting van de gemeente te vernieuwen, te verduurzamen én future-proof te maken. Alle armaturen waar de gemeente Renkum voor heeft gekozen verbeteren de stedelijke omgeving en maken de gemeente duurzamer. Daardoor wordt de gemeente Renkum een fijne plek om te wonen én te bezoeken. De kwaliteit van de openbare verlichting in gemeente Renkum is geborgd.