Schréder EXEDRA

Штучне освітлення є частиною міського життя з давніх часів. З роками відбувався розвиток технології для отримання кращих показників.
Schréder EXEDRA створює новий рівень відчутних переваг, які максимізують рентабельність інвестицій і створюють нові можливості для розвитку міст.

Schréder EXEDRA city management system enables your city to be as smart as it wants to be

Schréder EXEDRA - це найдосконаліша на ринку система керування освітленням для управління, моніторингу і аналізу роботи вуличних світильників зручним для користувача способом.

EXEDRA SMART дає можливість адаптувати колір світла та створювати динамічні сценарії освітлення за допомогою інфрачервоних датчиків і радарів.

EXEDRA PRO передбачає гнучкий індивідуальний підхід до клієнтів, які прагнуть створити додаткову вартість мережі освітлення поза межами освітлення.

Schréder EXEDRA використовує відкриті стандарти і протоколи для безперебійної взаємодії зі сторонніми програмними та апаратними рішеннями.

X фактор

Назва EXEDRA походить від назви кімнат в Стародавній Греції і Римі, які використовували як місце зустрічі, і уособлює унікальний клієнтоорієнтований підхід Schréder. Містам потрібні індивідуальні рішення, які дозволять їм рухатися в майбутнє. Мова не йде про вибір одного універсального рішення для всіх. Schréder EXEDRA відкриває нескінченну кількість можливостей для поліпшення довкілля і суспільства за рахунок впровадження правильних рішень у потрібних місцях. Це саме той інструмент, який узгоджує вартість з коротко- і середньостроковими цілями при збереженні довгострокового бачення.

Schréder EXEDRA - це рішення «plug-and-play», яке дозволяє швидко і просто розгорнути підключену мережу освітлення.

Стандарти, альянси та екосистемні партнерства

Schréder відіграє ключову роль у просуванні стандартизації з такими альянсами і партнерами, як uCIFITALQ та Zhaga. Наше спільне зобов'язання - надавати рішення, призначені для вертикальної і горизонтальної інтеграції IoT. Вся система Schréder EXEDRA - від корпусу (апаратне забезпечення) до мови (модель даних) та інтелекту (алгоритми) – будується на відкритих технологіях спільного використання.

Щодо хмарних сервісів Schréder EXEDRA покладається на MicrosoftTM Azure, яка володіє найвищим рівнем довіри, прозорості, відповідності стандартам і нормативним вимогам.

Schréder EXEDRA - найбільш інтуїтивна та всеосяжна система управління містом.

Небо – ось, де межа

Сьогодні 82% ініціатив розумного міста зазнають невдачі через брак зрілості і відкритості. В EXEDRA, Schréder застосував технологічно-агностичний підхід: ми покладаємось на відкриті стандарти і протоколи, щоб розробити архітектуру, здатну безперешкодно взаємодіяти зі сторонніми програмними та апаратними рішеннями.

Schréder EXEDRA розблоковує повну функціональну сумісність, пропонуючи можливість:

  • керувати приладами (світильниками) інших брендів;
  • управляти контролерами та інтегрувати датчики інших брендів;
  • підключатися до сторонніх пристроїв і платформ.

Розумні міста мають бути платформами для інновацій, і Schréder EXEDRA дає цю можливість.

Система керування Schréder EXEDRA - це потужний інструмент для ефективності, раціоналізації та прийняття рішень.

Простота - це гранична вишуканість

Schréder EXEDRA - готове до роботи рішення, яке дозволяє швидко і легко розгорнути підключену мережу освітлення.

Як безшлюзова система, що використовує стільникову мережу, розумно автоматизований процес введення в експлуатацію розпізнає, перевіряє і витягує дані світильника в інтерфейс користувача. Самовідновлювана мережа між контролерами світильника дозволяє налаштовувати адаптивне освітлення в режимі реального часу безпосередньо через користувацький інтерфейс.
Schréder EXEDRA інтегрує механізм автоматизації. Служби міста можуть використовувати цей потужний інструмент для встановлення власних процедур і автоматизованих дій на основі визничених ними правил та умов, щоб спростити операцій і автоматизувати повторювані завдання.

 

Schréder EXEDRA - це найдосконаліша на ринку система керування освітленням для управління, моніторингу та аналізу роботи вуличного освітлення.

Найкраща в своїй справі

Що стосується користувацького досвіду, Schréder EXEDRA виступає як найбільш інтуїтивно зрозуміла і всеосяжна система управління містом. Вона містить усі розширені функції, необхідні для керування інтелектуальними пристроями, управління в реальному часі і за розкладом, динамічних і автоматизованих сценаріїв освітлення, планування технічного обслуговування і експлуатації, контролю за споживанням енергії та інтеграції підключеного обладнання третіх виробників.

Користувацький інтерфейс EXEDRA розроблений для індивідуального використання. Він повністю налаштовується, має інструменти для управління користувачами і політикою їхнього доступу. Це дозволяє підрядникам, комунальним підприємствам і великим містам розділяти проекти.

 

Schréder EXEDRA - підключена система LED освітлення та програмне забезпечення для керування освітлення - пропонує безпечну та надійну інфраструктуру для покращення міських послуг.

Великі ідеї, блискучі рішення

Дані - це золото. Schréder EXEDRA забезпечує їх з усією точністю, необхідною для прийняття рішень. Платформа збирає величезні обсяги даних з кінцевих пристроїв і, агрегуючи, аналізуючи та наочно відображаючи їх, допомагає кінцевим користувачам робити правильні дії. Завдяки вдосконаленим інструментам аналізу даних, представленим як візуально, так і у вигляді звітів, Schréder EXEDRA є потужним інструментом для підвищення ефективності, раціоналізації та прийняття рішень.

У короткостроковій перспективі мова йде про прямі фінансові і операційні вигоди. Однак в довгостроковій перспективі йдеться про стратегічні рішення, які визначатимуть майбутнє. Schréder EXEDRA робить свій внесок у підтримку інфраструктури міста, щоб на постійній основі забезпечувати безпеку, комфорт і добробут громадян.

Система керування освітленням Schréder EXEDRA зменшує витрати на електроенергію та підвищує його ефективність.

Захист з усіх сторін

Schréder не володіє даними клієнтів, але несе за них відповідальність. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого доступу і пошкодження на всіх стадіях життєвого циклу.

Schréder EXEDRA гарантує найсучасніший захист даних за допомогою методів шифрування, хешування, токенізації та управління ключами, які захищають дані в усій системі і пов'язаних з нею службах. Для вирішення питання безпеки Schréder EXEDRA дотримується багаторівневого підходу, де вживаються конкретні заходи на рівні пристроїв, зв'язку і хмари. Ця методологія дозволяє проводити постійний аналіз векторів ризику і пом'якшувати загрози за допомогою процесів і механізмів безпеки.