Разом для наших людей

Schréder's Together for our People straegty is axed around the UN SDGs 4, 5, 8 and 16

У компанії Schréder ми прагнемо розвивати культуру різноманіття, інклюзії, рівноправності та створювати стабільні і надійні відносини з постачальниками, ґрунтовані на спільних цінностях. Наші принципи закріплені в Кодексі поведінки, який був переглянутий і доповнений у 2022 році.

Наша стратегія "Разом для наших людей" базується на 2 основних напрямках - "Різноманіття, рівноправність та інклюзія" і "Сталі закупівлі та права людини" - метою яких є позитивний вплив на досягнення Цілей сталого розвитку ООН 4, 5, 8 і 16.

 

Різноманіття, рівноправність та інклюзія 

У компанії Schréder ми прагнемо розвивати культуру різноманіття, інклюзії та рівноправності. Ми прагнемо до найвищих стандартів чесності і рівних можливостей для всіх працівників на всіх етапах їхньої кар'єри.

Inês Vieira Nascimento: Schréder CHRO
Інес Насіменто
керівник з питань персоналу
Proportion of Women and Men working at Schréder in 2023

Різноманіття, рівність та інклюзія (DEI) - це фундаментальні принципи Schréder, які формують нашу ідентичність і є рушійною силою наших досягнень. У 2023 році компанія Schréder зобов'язалася покращити розуміння і популяризувати розмаїття, рівність та інклюзію (DEI). Завдяки серії цільових комунікацій та місячнику, присвяченому підвищенню обізнаності про DEI, ми помістили цю тему у фокус компанії. Наші цілеспрямовані дії викладені в нашому Маніфесті DEI.

Відповідно до цілей ООН, ми вирішили зосередити наші зусилля насамперед на гендерному розмаїтті та рівності, адже загалом ця проблема досі є актуальною в суспільстві. 28% працівників Schréder - жінки. Наприкінці 2023 року частка жінок на керівних посадах зросла до 15% порівняно з 13% наприкінці 2022 року.

Попри покращення ми маємо залишатися цілеспрямованими, щоб досягти поставленої мети до 2030 року. Найкращий спосіб збільшити частку жінок на керівних посадах - це створити більш різноманітний штат працівників. Наша мета до 2025 року, щоб жінки становили щонайменше 40% усіх нових працівників або тих, хто заміщає, порівняно з 32% на кінець 2023 року.

Blank

Ціль до 2025 року

Амбіції до 2030 року

40% women in mangerial positions by 2030
жінок на нових посадахжінок на управлінських посадах

 

Сталі закупівлі та права людини

Наша відповідальність як глобального виробника полягає в дотриманні принципів захисту довкілля і прав людини в усьому ланцюжку поставок. Ми зобов'язані забезпечити прозорість і підзвітність перед нашими працівниками та клієнтами.

David Roux - Schréder Global Sourcing Director
Давід Ру
директор з глобального постачання
Blank space

Наша мета - захищати права людини прямо та опосередковано, гарантуючи безпеку, повагу і гідне ставлення до працівників на підприємствах Schréder та їхнього ланцюжка постачання. У 2020 році ми впровадили Кодекс поведінки Альянсу відповідального бізнесу (RBA) як наш стандарт з прав людини, і вимагаємо від усіх постачальників нашої Групи підтвердити свою відповідність і дотримання цього стандарту. Наприкінці 2022 року постачальники, які забезпечують 97% загальної вартості наших закупівель, підтвердили дотримання Кодексу RBA або аналогічних стандартів.

У 2022 році ми також запровадили Кодекс поведінки постачальників Schréder. Він встановлює вимоги до соціальної та екологічної ефективності для всіх постачальників Schréder. 

Крім того ми розробили методологію оцінки ризиків у сфері сталого розвитку. Методологія описує процес комплексної перевірки, який ми використовуємо для оцінки стандартів сталого розвитку наших постачальників. У 2023 році ми застосували цей процес оцінки ризиків до 61% наших постачальників за вартістю, а також навчили новому процесу 100% менеджерів із закупівель. До 2030 року ми плануємо оцінити всіх постачальників Групи на предмет дотримання прав людини та екологічних стандартів.

 
Blank space

Результат 2023

Амбіції 2030

постачальників Групи 
оцінено на предмет ризиків 
для сталості закупівель
наших постачальників 
пройшли оцінку ризиків 
для сталості закупівель
порушення стандартів прав 
людини в нашому ланцюжку  
створення вартості
Schréder offers training programmes for all employees to develop their skill sets

Навчання та освіта

Для підтримки зростання і розвитку працівників компанія Schréder пропонує низку внутрішніх і зовнішніх можливостей для навчання. Ці програми розроблені з урахуванням конкретних потреб і цілей окремих осіб, груп і відділів, наприклад, для вивчення мов, ІТ-навичок або водіння навантажувача. 

У 2023 році ми запровадили нову політику управління персоналом та корпоративною культурою. Політика покликана зміцнити нашу підтримку розвитку працівників, інклюзії та організаційної досконалості. Ми надали пріоритет розвитку лідерства, прикладом чого є LEAD подорожі. 76% наших лідерів взяли участь в програмах розвитку лідерських якостей, щоб сприяти зростанню і розвитку членів своєї команди.

Ми провели понад 8 500 годин тренінгів різної направленості для наших працівників. На платформі онлайн-навчання Goodhabitz, запущеній в 2022 році, проведено 4 193 години, що підкреслює зацікавленість наших працівників у саморозвитку. У 2023 році середній час навчання на одного працівника збільшився до 4,9 годин.