Zajedno za našu planetu 2021

Želimo da budemo odgovorni prema našoj planeti, smanjenjem sopstvenog i uticaja naših kupaca na životnu sredinu.

Patrick Geerts - Chief Operating Officer - Schréder
Patrick Geerts
Operativni direktor
Together for Our Planet SDGs

Kao kompanija koja se bavi proizvodnjom, znamo da naše poslovanje ima uticaja na životnu sredinu. Osim toga, naši proizvodi troše energiju. Uprkos tehnološkom napretku, 95% uticaja svetiljki na životnu sredinu i dalje je povezano sa potrošnjom energije.

Naša strategija Zajedno za našu planetu osmišljena je kako bi dala pozitivan doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja 7, 9 i 12.

Schréder is reducing its carbon footprint by 25% for 2023

Naš otisak 

Posvećeni smo ulozi zaštite životne sredine smanjenjem uticaja naših proizvodnih aktivnosti, proizvoda i usluga.

Za 2023. cilj nam je da smanjimo ugljenični otisak naše kompanije za 25% (u poređenju sa 2018).

U 2020. već smo postigli smanjenje od 16% u odnosu na 2018.

2020 annual footprint Schréder

Naše delovanje

To ćemo postići smanjenjem:

  • Naše potrošnje sirovina, redizajnom naših proizvoda radi povećanja efikasnosti materijala; 
  • uticaja na našu potrošnju energije prebacivanjem, gde god je to moguće, naših fabrika na zelenu energiju i ulaganjem u tehnologije koje omogućavaju uštedu energije;
  • uticaja naših logističkih operacija kroz optimizaciju toka;
  • našeg uticaja na mobilnost zaposlenih ograničavajući poslovna putovanja i integrišući ekološka rešenja za mobilnost zaposlenih
Blank

Nekoliko ključnih tačaka održivosti 2020

53%
smanjenje papira za
84%
reciklira se 84% čvrstog otpada
73%
smanjenje putovanja avionom za
When combined with efficient luminaires, Schréder EXEDRA can reduce energy consumption by 85%

Naši proizvodi

Konstantno razvijamo nove tehnologije kako bismo smanjili potrošnju energije na minimum. 

Uzmite naš LensoFlex® koncept, sada u svojoj četvrtoj generaciji. Ova tehnologija kombinuje LED diode velike snage sa preciznim sočivima kako bi obezbedila optimizovanu distribuciju svetlosti i veoma visoku efikasnost. Ova najnovija generacija ispunjava stroge bezbednosne zahteve uz korišćenje manje materijala.

2020. godine pokrenuli smo Schréder EXEDRA, najnapredniji sistem upravljanja osvetljenjem na tržištu za kontrolu, nadzor i analizu ulične rasvete. U kombinaciji sa efikasnim svetiljkama, može smanjiti potrošnju energije za čak 85%.

Schréder's Circle Light Label demonstrates the circularity of its luminaires

Kruzni dizajn

U nedostatku nezavisnih standarda, pažljivo smo analizirali potencijalnu kružnost svetiljki kako bismo uveli oznaku proizvoda „kružna rasveta“.

Ova Circle Light oznaka procenjuje kružnost svetiljke na osnovu dvanaest objektivnih kriterijuma. Uzima u obzir karakteristike, održavanje, obnavljanje, demontažu i potencijal recikliranja.
 

All new products by Schréder must obtain 4 stars for the Circle Light Label

Ovu oznaku koristimo kako bismo izazvali razvojne timove da poboljšaju dizajn svetiljke, jer želimo da od samog početka  ugradimo cirkularnost u DNK svetiljke.

Za 2022. cilj nam je da 80% naših novih proizvoda dobije 4 zvezdice (najviše) za oznaku Circle Light.

2020. godine 100% naših novih proizvoda dobilo je 4 zvezdice. Takođe smo analizirali vodeće iz našeg portfolija i 24 od 45 svetiljki je dobilo 4 zvezdice.