Zajedno za našu planetu

Naši potvrđeni ciljevi zasnovani na nauci naglašavaju primarnu ulogu naših proizvoda i usluga u našoj globalnoj ambiciji smanjenja ugljenika. To jača našu posvećenost da nastavimo da nudimo maksimalno održiva rešenja našim klijentima, dok kontinuirano smanjujemo uticaj naših operacija na životnu sredinu.

Luc Joosens - Chief Marketing Officer Schréder
Luc Joosens
Direktor marketinga proizvoda
Schréder's Together for our Planet is aligned with the UN SDGs 7, 9, 12 and 13

Naša strategija Zajedno za našu planetu osmišljena je kako bi dala pozitivan doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja 7, 9, 12 i 13 UN.

Kao kompanija koja se bavi proizvodnjom, znamo da naše poslovanje ima uticaja na životnu sredinu. Osim toga, naši proizvodi troše energiju što uprkos tehnološkom napretku LED tehnologije i dalje predstavlja 97% našeg ukupnog uticaja na životnu sredinu prema protokolu o gasovima sa efektom staklene bašte (GHG).

 

 

Schréder's sustainability goals for Scope 1, 2 & 3 emissions have been approved by the SBTi

U 2023. godini, obavezali smo se da ćemo postaviti kratkoročne ciljeve smanjenja emisija u celoj kompaniji sa inicijativom “Ciljevi zasnovani na nauci” (SBTi) kako bismo ojačali našu posvećenost smanjenju našeg uticaja na životnu sredinu i uskladili se sa naukom o klimi i ciljevima Pariskog sporazuma o klimatskim promenama. 
Ove ciljeve smanjenja emisija ugljenika odobrio je SBTi u januaru 2024.

Blank space

CO2 Emisije 

Preduzmite mere protiv klimatskih promena smanjenjem sopstvenog i ugljeničnog otiska naših kupaca

2023 Rezultati

2030 Ambicije

Opseg 1 i 2 Opseg 1 i 2 
Schréder aims to reduce carbon emissions by 20% by 2022Schréder achieved a 33% reduction in carbon emissions in 2022
smanjenje u odnosu na referentnu 2019. godinuSmanjenje do 2030. u odnosu na referentnu 2019. godinu
Opseg 3  (upotreba prodatih proizvoda)Opseg 3 (upotreba prodatih proizvoda)
Goal: 80% of new products to obtain 4 stars for Circle Light LabelGoal: sell 90% circular lighting solutions by 2030
smanjenje u odnosu na referentnu 2019. godinuSmanjenje do 2030. u odnosu na referentnu 2019. godinu
  

Kružnost

Izgradnja kružne ekonomije 

2023 Rezultati

2030 Ambicije

Goal: 80% of new products to obtain 4 stars for Circle Light LabelGoal: 80% of new products to obtain 4 stars for Circle Light Label
novih proizvoda dobilo 4 zvezdice 
za oznaku Circle Light
od prodaje čine kružna 
rešenja osvetljenja
  
Goal: 80% of new products to obtain 4 stars for Circle Light Label 
od naših prodatih proizvoda (u prihodima) bila  
su kružna rešenja osvetljenja (dobila 
4 zvezdice za našu etiketu Circle Light)
 
 

 

Schréder reduced its Scope 1 & 2 emissions by 29% in 2023 compared to 2019 baseline

Klimatske akcije

U 2023. smanjili smo emisije iz opsega 1 i 2 za 29% u odnosu na referentnu 2019. godinu. 

Smanjenje emisija Opseg 1 uglavnom je uzrokovano smanjenjem naše potrošnje gasa za 21% zbog poboljšanja procesa farbanja prahom na našim proizvodnim lokacijama i smanjenjem emisija iz službenih automobila od 34% u poređenju sa referentnom 2019. Godinom. 

Smanjenje emisija Opseg 2 je posledica naših stalnih napora da kupujemo električnu energiju iz obnovljivih izvora gde god je to moguće. Danas, naše proizvodne lokacije u Španiji, Mađarskoj i Australiji koriste 100% zelenu električnu energiju, što predstavlja 60% naše ukupne potrošnje električne energije.

Schréder reduced Scope 3 emissions by 18% in 2023

Kako 98% naših ukupnih emisija iz Opsega 3 dolazi iz faze korišćenja naših proizvoda nakon što su prodati, ograničili smo naš kratkoročni cilj SBTi za opseg 3 za kategoriju 11 (upotreba prodatih proizvoda) u skladu sa pravilima za postavljanje cilja SBTi. 

Emisije naših proizvoda prodatih 2023. bile su 5,19 miliona tona CO2e, što je smanjenje od 2,5% u odnosu na 2022. godinu (5,32 miliona tona) i smanjenje od 18% u odnosu na našu referentnu 2019. godinu (6,33 miliona tona).

Better lighting with less energy

Održiva rešenja 

Konstantno razvijamo nove tehnologije kako bismo smanjili potrošnju energije naših rasvetnih rešenja na minimum (najnovija generacija LED dioda, optimizovana optika…). Danas je skoro 100% naših svetiljki sa LED tehnologijom.

Razvili smo niz rešenja sa solarnim osvetljenjem kako bismo pomogli kupcima da značajno smanje svoj ugljični otisak uz smanjenje potražnje za energijom.

Takođe kontinuirano radimo na našoj platformi Schréder EXEDRA kako bismo isporučili prilagodljivo i povezano osvetljenje koje maksimizira uštedu energije bez ugrožavanja sigurnosti. Ugradnjom energetski efikasnih svetiljki koje kontroliše Schréder EXEDRA, potrošnja energije se može smanjiti do 80%.

Product Environmental Profiles are available for road and decorative luminaires to show their environmental impact

Ekološki profil proizvoda

Ekološki profil proizvoda (PEP) dostupan je na zahtev za sve naše putne i dekorativne svetiljke kako bi se obezbedile verodostojne i transparentne informacije o njihovom uticaju na životnu sredinu.

Razvijen u saradnji sa nezavisnom agencijom (u skladu sa principima ISO 14040: 2006 i EN 15804:2012 + A2:2019), PEP rezimira procenu životnog ciklusa svetiljke ispitivanjem njenog uticaja na životnu sredinu tokom njenog životnog ciklusa, od ekstrakcija sirovina do kraja životnog veka.
 

Schréder's Circle Light Label demonstrates the circularity of its luminaires

Kružni dizajn

U 2020. godini, kao deo naše stalne misije razvijanja proizvoda sa najmanjim mogućim uticajem na životnu sredinu i u nedostatku nezavisnih standarda, pažljivo smo analizirali potencijalnu kružnost svetiljki da bismo uveli oznaku proizvoda „kružno osvetljenje“.

Ova oznaka Circle Light daje izazov našim razvojnim timovima da u dizajn proizvoda integrišu principe cirkularne ekonomije. Ona procenjuje kružnost svetiljke na osnovu dvanaest objektivnih kriterijuma. Uzima u obzir performanse, održavanje, obnavljanje, rastavljanje i potencijal reciklaže.

U 2023. godini, 100% naših novih proizvoda je dobilo 4 zvezdice (najviše) za oznaku Circle Light.

Tražićemo i nastavićemo da tražimo međunarodne standarde koje bi naš proces mogao da ispuni.