2007 - 1985

Partnerstvo sa gradovima širom sveta

xx

2007

Hrvatska: Schréder instalira LED svetiljke u urbano osvetljenje, čime započinje generacija LED-a, prva u svetu u urbanoj rasveti, prva u Splitu, u drugom najvećem hrvatskom gradu duž Jadranskog mora.

xx

2002

Italija: Schréder osvetljava Koloseum u Rimu i radi na optimizaciji fotometrije tokom 2000-ih

xx

2001

Strateško širenje: Schréder se širi na nova tržišta kupujući preduzeća u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji i Južnoj Africi kako bi učvrstio svoje uporišta u Evropi i tržišta u nastajanju.

Channel Tunnel Lighting

1994

Zbog svoje inženjerske ekspertize, Schréder je izabran da osvetli Evrotunel: 35.000 svetiljki pod morem koje spajaju Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropu.

xx

1993

Francuska: Schréder sarađuje sa arhitektom Jean-Michelom Wilmotte-om kako bi osvetlio Jelisejska polja, obeležavajući uspešan prelazak na tržište dizajna, koje definiše osvetljenje tokom devedesetih