Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda - Lozana

LED rešenje za industrijsko osvetljenje poboljšava uslove rada i smanjuje operativne troškove

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Lozana-Vidi tretira otpadne vode grada Lozane i petnaest obližnjih opština. Sa svojih 64.000m², jedno je od poslednjih velikih industrijskih postrojenja koje se nalaze u blizini centra grada.

Izgrađena šezdesetih godina prošlog veka, fabrika je poslednjih godina rekonstuisana kako bi udovoljila zahtevima sve veće populacije i bila u skladu sa važećim zakonima o zaštiti životne sredine.

EPURA, kompanija koja u ime grada upravlja postrojenjem, instalirala je najnovije tehnologije za prečišćavanje otpadnih voda, mikrozagađivača i mulja iz kanalizacije i na posletku za poboljšanje kvaliteta vode u regionu oko Ženevskog jezera.

Svesna svog uticaja na životnu sredinu, kompanija je takođe odlučila da zameni osvetljenje u postrojenju kako bi smanjila potrošnju energije a istovremeno obezbedila sigurne uslove rada.
 

Ušteda na troškovima osvetljenja

LED rešenje za osvetljenje bio je očigledan izbor iz 3 razloga:

  • smanjiti troškove energije i emisiju CO2
  • osigurati bolje i ujednačenije osvetljenje radi boljih uslova rada
  • smanjiti radove na održavanju

Za osvetljenje cele lokacije instalirano je ukupno 865 INDU LINE 3 Gen 2 i 50 INDU FLOOD.
 

Povećan učinak 

INDU LINE pruža oštro belo svetlo, poboljšavajući vidljivost i vizuelni komfor u čitavom objektu. Zahvaljujući visokom CRI, zaposleni mogu lako da pregledaju vodu u cilju otkrivanja potencijalnih septičkih stanja i prepoznavanja različite boje na motorima pumpi i drugim mašinama. Poboljšani uslovi rada doprineli su povećanoj produktivnosti zaposlenih.
 

Smanjeni radovi održavanja

Kada je bilo potrebno zameniti sijalice sa starim tradicionalnim HID izvorima svetlosti ta operacija je koštala postrojenje i novca i dragocenog osoblja. Zahvaljujući robusnom dizajnu i dugom veku trajanja LED dioda, postupci održavanja i prateći troškovi smanjeni su dugi niz godina.

Novo osvetljenje je u skladu sa težnjama kompanije za smanjenje uticaja na životnu sredinu i podsticanje odgovornije upotrebe energije, a istovremeno za stvaranje sigurnog i zdravog radnog mesta.

Route de Vidy 10
Lausanne
Švajcarska

Investitor

EPURA