Unutrašnji presten grada Malmea

Pametno rešenje za osvetljenje štedi energiju i čuva životnu sredinu duž ovog prometnog autoputa

Grad Malme se ponosi time što postavlja standarde održivosti. Član je Evropske mreže zelenih prestonica, najinovativnijih gradova na kontinentu u borbi protiv klimatskih promena.

Kao deo svoje inicijative za usporavanje klimatskih promena, grad prelazi na rešenja za pametno osvetljenje kako bi smanjio potrošnju energije i ugljenični otisak. U novembru 2022. godine, lokalne vlasti su instalisale inovativno rešenje za osvetljenje na Inre Ringvägen, unutrašnjoj obilaznici grada, koje ne samo da će uštedeti energiju već će i zaštititi životnu sredinu bez ugrožavanja bezbednosti na putevima.
 

Pametno osvetljenje za maksimalnu uštedu

Lokalne vlasti čvrsto veruju da kvalitetno osvetljenje i dobar projekat osvetljenja poboljšavaju doživljaj nekog puta ili ulice i na taj način povećavaju bezbednost. Kada su ponovo osvetljavali 12 km dug unutrašnji prsten koji ima frekvenciju od 56.000 vozila dnevno, želeli su rešenje za osvetljenje koje bi optimizovalo bezbednost uz minimalnu potrošnju energije. 

Odlučili su se za IZYLUM visokih performansi koji je opremljen LED modulima LensoFlex®4 generacije kako bi dao potrebne nivoe osvetljenja za puteve i ulice uz maksimalnu uštedu energije. Napravljen od visokokvalitetnih, robusnih recikliranih materijala, obezbediće performanse dugi niz godina u skladu sa ciljevima održivosti grada.

Svetiljke su opremljene Zhaga-D4i pristupnim tačkama  i kontrolisane su sistemom Schréder EXEDRA što lokalnim vlastima omogućava da nadgledaju i kontrolišu nivoe osvetljenja na efikasan način. Grad može postaviti različite nivoe osvetljenja za puteve kako bi zadovoljio stvarne potrebe područja. 

Schréder EXEDRA će takođe pomoći gradu da predvidi sve potencijalne greške u optimizaciji održavanja i minimiziranju ometanja za vozače;

U budućnosti, podaci prikupljeni od svetiljki mogli bi da se koriste za programiranje osvetljenja u cilju prilagođavanja uslovima saobraćaja u realnom vremenu i boljem upravljanju kretanjem  po gradu.
 

Otvoreni sistemi kontrole za projekte pametnih gradova

Schréder EXEDRA je otvoren i interoperabilan sistem koji može da se integriše sa drugim aplikacijama i sistemima, obezbeđujući rešenje za grad Malme koja mogu da se nadograde i u budućnisti. Grad je već integrisao sistem sa Capelon IoT platformom za povezivanje na gradsku optičku mrežu.
 

Prvo u Švedskoj: prilagodljivo osvetljenje u cilju zaštite životne sredine 

Svih 600 instaliranih IZYLUM svetiljki opremljeno je našim FlexiWhite rešenjem koje prilagođava temperaturu boje LED dioda sa 3.000K na 2.000K kasno noću i kada je gustina saobraćaja mala. Osigurava odličnu vidljivost kada je gustina saobraćaja velika a značajno smanjuje svjetlosno zagađenje kada je gustina mala u cilju očuvanja biodiverziteta i noćnog neba. 

Grad je veoma zadovoljan ovim prvim projektom sa podesivim belim LED diodama na autoputu jer osigurava sigurnost, efikasnost i ekološki prihvatljivo osvetljenje. 
 

Za vaše pametno osvetljenje koje štedi energiju, kontaktirajte nas.

Malmö
Švedska

Investitor

Veće grada Malmea