Pešački prelazi u Ženevi

Veća sigurnost pešaka uz uštedu energije od 60%

Istraživanje koje je rađeno 2019. godine pokazalo je da osvetljenje na 19% pješačkih prelaza na kantonalnim putevima u Ženevi nije zadovoljilo potrebne nivoe. Lokalne vlasti su bez odlaganja donele akcioni plan za zamenu svetiljki na pešačkim prelazima kako bi se povećala vidljivost i poboljšala bezbednost pešaka.
 

Bolja vidljivost sa manje energije

Nakon raspisivanja tendera, lokalne vlasti su se opredelile za svetiljku AMPERA, opremljenu specifičnom optikom za pešačke prelaze. Svetiljke obezbeđuju neophodno vertikalno osvetljenje kako bi se osiguralo da su pešaci jasno vidljivi za vozače na sigurnom zaustavnom rastojanju. Svetiljke su opremljene hladno belim LED diodama kako bi se stvorio snažan kontrast sa osvetljenjem puta i dodatno poboljšala vidljivost.

Ove visoko efikasne LED svetiljke su u skladu sa gradskom direktivom SLG 202 a takođe će omogućiti gradu da smanji troškove energije za 60%.
 

Smanjeni operativni troškovi

Grad je takođe želeo da smanji troškove održavanja i zahvaljujući robusnom dizajnu svetiljke AMPERA i dugom veku LED dioda, novo osvetljenje će smanjiti broj intervencija održavanja, štedeći i vreme i novac.
 

Ispunjenje roka

Zahvaljujući našem bogatom iskustvu u osvetljavanju pešačkih prelaza, uspeli smo da obezbedimo svetiljke u roku kako bismo brzo poboljšali bezbednost pešaka.

Geneva
Švajcarska

Investitor

Services Industriels de Genève

Rezultati su pozitivni. Dobili smo nekoliko komentara od zajednice. Postavljena oprema je pouzdana i za sve svetiljke koje su zamenjene na pešačkim prelazima uštedećemo godišnje 900.000 kWh.

Jean-Luc Zufferey
Lighting Engineer - Services Industriels de Genève