Svaka industrija ima svoja specifična ograničenja kada je u pitanju osvetljenje, koja treba ispoštovati kako bi se garantovala operativnu efikasnost i sigurnost svojih zaposlenih. Na primer, prehrambenoj industriji su potrebna rasvetna tela koja se mogu temeljno dezinfikovati agresivnim deterdžentima, a takođe i ona koja podnose velike promene temperatura, jer se mogu koristiti u hladnjačama ili toplim kuhinjama. Drvnoj, papirnoj i tekstilnoj industriji potrebna su svetiljke otporne na vatru, dok su metalurškim, potrebna rešenja za osvetljenje koja su otporna na visoke temperature okoline (do 70 °C).

Za sve ove industrije, Schréder može isporučiti namenski sistem koji (je):

 

U skladu sa industrijskim regulativama

Zakonski propisi su sve strožiji u mnogim industrijama. Kompanije u distribuciji hrane se moraju pridržavati sigurnosnih standarda kao što su BRC Globalni standard ili Međunarodni standard za hranu (IFS). Naše svetiljke su u skladu sa HACCP i isporučuju visoki CRI koji ovi standardi zahtevaju, tako da zaposleni mogu lako uočiti sve potencijalne nedostatke u hrani koje mogu izazvati zdravstvene problem a time dovesti do skupljih posledica.

 

Optimizuje produktivnost

Zdrava i srećna radna snaga je efikasna. Schréder-ove svetiljke minimalizuju odsjaj i isporučuju jasno belo svetlo kako bi sprečili iscrpljenost očiju, glavobolju i na kraju umor.
Takođe pružaju visok CRI, što je posebno važno za radnike u noćnim smenama, jer im može pomoći da se osećaju koncentrisanije i budnije. Oštri nivoi koncentracije doprinose smanjenju broj nezgoda i poboljšanju produktivnosti.

 

Smanjuje operativne troškove

Sa svojim impresivnim životnim vekom i pouzdanošću, savremene LED diode čine poslove daleko efikasnijim. One značajno smanjuju troškove rada, troškove zamene zastarelih sijalica sa električnim praženjenjem kao i troškove samog proizvoda.
Opremljena LED diodama visokih performansi, naša svetiljka ne samo da smanjuju potrošnju energije već i znatno smanjuje troškove održavanja, što vašem poslu omogućava napredak.. Zapravo, u kombinaciji sa našim kontolnim sistemom, naše svetiljke mogu smanjiti troškove energije i rada i do 80%.

 

Obezbeđuje brzu otplatu

Do 40% potrošnje električne energije u zgradi odnosi se na osvetljenje. Ulažući u naše niskoenergetske svetiljke, možete uživati u prosečnom periodu povrata investicije od manje od 3 godine sa uređajima koji traju duže od 10 godina. Značajno smanjenje troškova energije i održavanja rezultira uštedama koje povećavaju profitabilnost.
Dodavanjem našeg kontrolnog sistema sa senzorima, koji se sa lakoćom može integrisati u postojeći sistemim za nadzor i upravljanje, dodatno se povećavaju ukupni troškovi posedovanja naših rešenja za osvetljenje.