Proizvodni pogoni zahtevaju ravnomerno, ujednačeno osvetljenje koje zaposlenima omogućava precizne radove sa visokim vizuelnim komforom, tako da rade produktivno i efikasno sarađuju. Kako ove fabrike obično rade dugo, u nekoliko smena, potrebna su i rešenja za osvetljenje koja smanjuju potrošnju energije, smanjuju prekide zbog održavanja i imaju dug životni vek.

Srećom, naša LED rešenja za osvetljenje omogućavaju vam da svoj objekat pretvorite u sigurno, održivo i ekonomično radno mesto, gde zaposleni uživaju u najboljim mogućim uslovima rada. Ona garantuju:

 

Kvalitetno svetlo za bezbedne radne prostore

Sigurnost je za zaposlene najvažnija. Proizvodne i montažne hale često imaju malo dnevnog svetla ili ga uopšte nemaju. Srećom, naša rešenja za LED osvetljenje mogu da ublaže probleme vezano sa nedostatak prirodnog svetla.

TOna pružaju optimalne nivoe osvetljenja sa dobrom ujednačenošću i visokim indeksom reprodukcije boja kako bi se olakšalo prepoznavanje nedostataka i kontrola i na taj način izbegle skupe greške. Eliminisanjem treperenja, LED osvetljenje takođe može ublažiti nesreće u radu sa mašinom i sprečiti padove.

Svi naši sistemi osvetljenja poštuju zahteve definisane evropskim standardom EN 12464-1, kao i posebne regionalne i nacionalne propise.

 

Poboljšano poslovanje

Precizno prepoznavanje boja presudno je i za učinak. Na primer, pakeri se često oslanjaju na boju kako bi im pomogla da brzo i tačno identifikuju nalepnice, što im pomaže da izbegnu skupe greške. A u industrijama poput tekstila ili štampe, osoblje treba da pravi razliku između niza tekstura i nijansi kako bi proizvelo kvalitetne proizvode.

Za razliku od tradicionalnih izvora sa električnim pražnjenjem u gasovima, LED izvori imaju neprevaziđenu sposobnost da oponašaju dnevnu svetlost i pokažu pravu boju. Oni pružaju visok CRI što je posebno korisno u područjima kojima nedostaje dnevna svetlost. Oni ublažavaju mnoge posledice rada sa slabom vidljivošću - poput naprezanja očiju i glavobolje - takođe mogu poboljšati moral osoblja i nivo energije a sve u cilju povećanja produktivnosti.

 

Minimalno održavanje

Fabrike su mesta za teške poslove, stoga svetiljke moraju biti robusne da izdrže ekstremne radne uslove i visoke temperature uz istovremeno trošenje manje energije. U proizvodnom pogonu zaustavljanje proizvodne linije radi popravljanja pokvarene svetiljke može imati velike finansijske posledice. Procenjuje se da u automobilskoj industriji jedan minut nepredviđenog zastoja proizvođače košta 19.000 evra, odnosno 1.159.769 evra na sat.

Schréder-ove svetiljke su projektovane sa robusnim dizajnom i izdržljivim materijalima kako bi se obezbedio dug životni vek uz malo održavanja a za minimalno ometanje.  

 

Niži troškovi energije

Proizvodni pogoni koriste ogromne količine energije. Sigurno je da osvetljenje čini približno 40% vašeg računa za električnu energiju. Naše svetiljke ne pružaju samo najbolje nivoe osvetljenja, već nude i niskoenergetsku alternativu koja dramatično smanjuje vaše poslovne troškove.

U kombinaciji sa našim kontrolnim sistemom, oni nude planiranje i dimovanje sa izveštavanjem po želji kako bi vam omogućili praćenje i kontrolu potrošnje energije u celom objektu. U cilju maksimalne efikasnosti i održivog rada, senzori osiguravaju da osvetljavate samo one prostore koji se koriste aktivno.