Schréder pokreće novu IoT platformu za pametno osvetljenje i pametne gradove - Schréder EXEDRA

Grupacija Schréder je posvećena pružanju najboljih usluga svojim klijentima i teži da ih prati na svakom koraku njihovog puta do pametnog osvetljenja. Kao takva, Grupacija Schréder sa zadovoljstvom najavljuje pokretanje potpuno nove IoT platforme za pametno osvetljenje i pametne gradove, Schréder EXEDRA, kako bi svojim klijentima širom sveta pružila najbolju vrednost. Platforma Schréder EXEDRA biće dostupna od 3. novembra 2020. godine.

  Efikasno upravljanje javnom rasvetom može da doprinese značajnoj uštedi energije, smanjujući emisiju gasova staklene bašte i uticaj na životnu sredinu. Schréder EXEDRA je najnapredniji sistem upravljanja osvetljenjem na tržištu za kontrolu, nadgledanje i analizu uličnog osvetljenja na način koji je jednostavan za korisnika. Pomoću ove nove platforme, gradski menadžeri mogu daljinski da kontrolišu performanse ulične rasvete, prigušuju osvetljaj uličnih svetiljki u skladu s konkretnim potrebama, generišu karte i upravljaju njima, lako sastavljaju izveštaje i komuniciraju sa drugim senzorima i uređajima koji su postavljeni u javnim prostorima.

  Schréder EXEDRA je alat velikih mogućnosti za dobavljače, komunalna preduzeća ili gradove za postizanje važnih ušteda energije i za bolje daljinsko upravljanje njihovim mrežama rasvete. Dugoročno gledano, ova potpuno nova platforma može da ima ključnu ulogu u donošenju strateških odluka koje će određivati budućnost naših gradova.

  Nicolas Keutgen
  Glavni direktor za inovacije - Schréder

  Arhitektura sistema Schréder EXEDRA je:

  • Otvorena: u tehnološkom pogledu, Schréder je izabrao agnostički pristup, oslanjajući se na otvorene standarde i protokole kako bi projektovao arhitekturu koja može neometano da komunicira sa softverskim i hardverskim rešenjima drugih proizvođača.
    
  • Interoperabilna: nudi mogućnost upravljanja svetiljkama (i drugim uređajima), upravljanja kontrolerima, integrisanja senzora drugih marki i povezivanja sa nezavisnim uređajima i platformama drugih proizvođača.
  • Standardizovana: Schréder igra ključnu ulogu u podsticanju standardizacije sa savezima i partnerima kao što su uCIFI, TALQ ili Zhaga. Naše zajedničko opredeljenje je nalaženje rešenja koja su osmišljena za vertikalnu i horizontalnu IoT integraciju, od tela (hardver) do jezika (model podataka) i inteligencije (algoritmi).
    
  • Prirodno svojstvena za oblak: imajući u vidu potrebe naših klijenata za bezbednošću podataka, izabrali smo najboljeg dobavljača rešenja usluga u oblaku na tržištu, MicrosoftTM Azure, uzdajući se u najviši nivo poverenja, transparentnosti, usaglašenosti sa standardima i usklađenosti sa propisima.
    
  • Jednostavna: Platforma Schréder EXEDRA je projektovana kao rešenje „uključi i koristi koje omogućava brzu i laku primenu umreženog sistema osvetljenja. Pored toga, gradski menadžeri mogu da koriste ovaj alat velikih mogućnosti za definisanje namenskih rutina i automatizovanih radnji, na osnovu pravila i uslova koje oni definišu kako bi pojednostavili rad i automatizovali zadatke koji se ponavljaju.
    
  • Fleksibilna i sa podesivom veličinom: Funkcije platforme Schréder EXEDRA mogu se nezavisno primenjivati, a platforma je u potpunosti podesiva, uključujući i alate za registraciju većeg broja korisnika sistema sa različitim korisničkim dozvolama koji omogućavaju izvođačima, komunalnim preduzećima ili velikim gradovima da razdvoje projekte.
    
  • Bezbedna: Platforma Schréder EXEDRA sledi višeslojni pristup, gde se preduzimaju posebne mere bezbednosti na nivou uređaja, komunikacije i oblaka. Ova sigurnosna metodologija obezbeđuje kontinuiranu analizu vektora sigurnosnog rizika i ublažavanje pretnji kroz sigurnosne procese i mehanizme.

  Gradovi posvećuju više pažnje životnoj sredini. Platformu Schréder EXEDRA razvio je Schréder Hyperion, inovativni centar Grupacije koji je posvećen pametnim gradovima i rešenjima izvan osvetljenja, kako bi našim klijentima omogućio uštedu energije i konfigurisanje pravog svetla na pravom mestu, jer smo spremni da se aktivno bavimo uticajem svetla na faunu i floru i zaštitom neba od svetlosnog zagađenja. Želimo da se pobrinemo da naši projekti osvetljenja doprinose lakšoj uštedi energije, čuvaju prirodu i tamno nebo, istovremeno pružajući sigurnost i udobnost u našim gradovima.

  Werner de Wolf - Schréder CEO
  Werner de Wolf
  Izvršni direktor Grupacije - Schréder