IZJAVA O KOLAČIĆIMA NA VEB-SAJTU

  1. SVRHA I NAMENA

Veb-sajtovi kompanije Schréder koriste nekoliko vrsta kolačića, između ostalog, radi jednostavnije navigacije, povećanje učinka i prepoznavanja uređaja posetioca.

Cilj Izjave o kolačićima ovog veb-sajta (“Izjava”) je da objasni (1) šta je kolačić, (2) kako se sa njima postupa, (3) koje vrste kolačića se koriste na našim veb-sajtovima i (4) dodatne korisne informacije o svakom kolačiću koji se koristi.

Izjava se primenjuje na sve posetioce veb-sajtova koje vode  Schréder S.A. i njegova Povezana društva. Spisak naših veb-sajtova možete naći u tački 7 ove Izjave.
 

  1. ŠTA JE KOLAČIĆ?

Kolačić je mala količina podataka (tekstualna datoteka) koja se prenosi na računar ili mobilni uređaj posetioca i u kojoj se pohranjuju informacije za buduće posete, poput vaše jezičke preferencije ili vaših informacija u vezi sa prijavljivanjem. Pored toga, kolačići dopuštaju posetiocima efikasnu navigaciju između stranica, generalno poboljšavaju korisničko iskustvo i pomažu nam da znamo da li posetioci prvi put posećuju naše veb-sajtove ili su prethodno već posećivali naše veb-sajtove.
 

  1. KAKO SE SA NJIMA POSTUPA?

Prilikom vaše prve posete, videćete baner na dnu ekrana koji će vam omogućiti ili da prihvatite sve nebitne kolačiće (non-essential cookies) koji se koriste na našim veb-sajtovima (dugme “OK, accept all ”), ili da personalizujete svoje preferencije za kolačiće (dugme“personalise”).

Možete da izmenite svoje preferencije u bilo koje vreme preko Cookies Manager-a, kojem možete pristupiti iz podnožja (futera) na dnu ekrana.
 

  1. VRSTE KOLAČIĆA

Naši veb-sajtovi koriste nekoliko vrsta kolačića, uključujući Kolačiće treće strane, kao što je dole detaljno objašnjeno.  

Osim ako su kolačići bitni za funkcionisanje naših veb-sajtova, tražićemo vaš pristanak pre njihovog postavljanja i čuvanja na vašem uređaju(-ima). Kao što je opisano u gornjoj tački 3, vi možete da povučete svoj pristanak u bilo koje vreme pomoću Cookies Manager-a, bez bilo kakvih negativnih posledica za vas.

4. 1. STRIKTNO BITNI KOLAČIĆI (ESSENTIAL COOKIES)

Ovi kolačići, čiji je vlasnik Schréder, bitni su za pravilno funkcionisanje naših veb-sajtova i omogućiće vam navigaciju na našim veb-sajtovima i korišćenje određenih karakteristika. Bez ovih kolačića, osnovne karakteristike vam ne mogu biti obezbeđene. Stoga, upravljanje ovim kolačićima nije moguće preko Cookie Manager-a.

Naziv kolačića

Trajanje

Podaci koji se čuvaju

Namena

TARTEAUCITRON

13 meseci

Preferencije posetioca za kolačiće

Skladištenje preferencija posetioca u vezi sa kolačićima

LANGUAGE

1 godina

Jezička preferencija posetioca

Skladištenje jezičke preferencije posetioca

_CFDUID

1 godina

Veb-saobraćaj – bez Podataka o ličnosti

Ovaj kolačić, čiji je vlasnik CloudFare, služi za identifikaciju pouzdanog veb-saobraćaja i sprečavanje zlonamernih posetilaca. Više podataka možete naći na https://www.cloudflare.com/privacyNotice/

COUNTRY

30 dana

Zemlja u kojoj se nalazi posetilac i IP adresa

Nuđenje odgovarajuće verzije sajta na osnovu jezika i zemlje posetioca

 

4. 2. KOLAČIĆI UČINKOVITOSTI (PERFORMANCE COOKIES)

Cilj kompanije Schréder je da kontinuirano poboljšava sadržinu i funkcije na svojim veb-sajtovima i da ispunjava potrebe posetilaca. Radi procene rada sajta, Schréder meri broj posetilaca, broj pregledanih stranica, aktivnost posetilaca na našim veb-sajtovima i koliko često se vraćaju.  

Za sve kolačiće učinkovitosti tražićemo vaš pristanak pre njihovog postavljanja i skladištenja na vašem uređaju(-ima). Kao što je opisano u gornjoj tački 3, možete da povučete svoj pristanak u bilo koje vreme pomoću Cookies Manager-a.

 

GOOGLE ANALITIKA

Google analitika (Google Analytics) je statistički alat koji nam omogućava da procenimo učinak naših veb-sajtova i poboljšamo naše funkcije i sadržinu. Ovi kolačići, čiji je vlasnik Google analitika, prikupiće podatak o vašoj  IP adresi za određivanje mesta/grada iz kojeg ste konektovani. Po njenom korišćenju, Google analitika će izvršiti anonimizaciju vaše IP adrese. Informacije koje se odnose na ove kolačiće se ne prenose dodatnim trećim stranama i ne koriste se za bilo kakvu drugu namenu.

Pored vaše prethodne saglasnosti (kao što je opisano u tački 3), možete se odlučiti da odbijete kolačiće i statističku analizu vaših podataka o pregledu kroz postupak odjavljivanja koji je dostupan ovde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

U slučaju vaše saglasnosti, Google analitika će da generiše sledeće kolačiće:  

Naziv kolačića

Trajanje

Podaci koji se čuvaju

Namena

_GA, _GID

2 godine, 24 sata

Identifikator posetilaca, vrsta pregledača, vremena i datumi interakcije sa sadržinom veb-sajta

Za razlikovanje posetilaca dodelom nasumično generisanog broja kao identifikatora posetioca

_GAT, __UTMT

1 minut, 10 minuta

Nasumični jedinstveni broj ili niz slova i brojeva za identifikaciju pregledača

Za smanjenje nivoa opterećenja identifikacijom pregledača

__UTMA, __UTMB

2 godine od poslednjeg ažuriranja, 30 minuta od poslednjeg ažuriranja

Identifikator posetilaca, vrsta pregledača, vremena i datumi interakcije sa sadržinom veb-sajta

Za razlikovanje posetilaca i sesija. Ažuriraju se svaki put kada se podaci šalju Google analitici.

__utma se takođe koristi za statističke proračune o novim posetiocima i posetiocima koji se vraćaju.

__UTMZ

6 meseci od poslednjeg ažuriranja

Izvor saobraćaja do sajta, tj. odakle dolazi posetilac kada posećuje naše veb-sajtove, uređaj posetioca, kampanja (kada se konfiguracija vrši preko tragača ili AdWords), i posetiočev zahtev za pretragom

Skladištenje izvora saobraćaja ili kampanje koji objašnjava način na koji je posetilac došao do sajta. Ovaj kolačić se ažurira svaki put kada se podaci šalju Google analitici.

__UTMC

Ističe na kraju sesije

Nove sesije/posete za posetioce koji se vraćaju, identifikator posetilaca, vrsta pregledača, vremena i datumi interakcije sa sadržinom veb-sajta

Postavlja se za omogućavanje interoperabilnosti sa starijom verzijom koda  Google analitike, poznatom kao Urchin

 

 

HOTJAR

Schréder takođe koristi Hotjar za detekciju eventualnih ergonomskih problema, za bolje razumevanje potreba posetilaca i optimizovanje iskustva pregledavanja. Ovaj alat takođe omogućava postavljanje onlajn upitnika i anketa koje posetioci po svojoj želji mogu da popune ili ignorišu. Ovi kolačići, čiji je vlasnik Hotjar, ne prikupljaju Podatke o ličnosti[1] posetilaca, osim upitnika ili anketa, pri čemu posetioci mogu da daju svoju saglasnost na prikupljanje Podataka o ličnosti.

Pored vaše prethodne saglasnosti (kao što je opisano u tački 3), možete se odlučiti da odbijete kolačiće i statističku analizu vaših podataka o pregledu kroz postupak odjavljivanja koji je dostupan preko ovog linka: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

U slučaju vaše saglasnosti, Hotjar može da koristi sledeće kolačiće:

 

Naziv kolačića

Trajanje

Podaci koji se čuvaju

Namena

_GAEXP

71 dan

Učešće posetilaca u marketinškim eksperimentima i vrsta pregledača posetilaca

Google analitika koristi ovaj kolačić za određivanje da li posetioci učestvuju u njenim marketinškim eksperimentima

_GCL_AU

3 meseca

Identifikator posetilaca, vrsta pregledača, vremena i datumi interakcije sa reklamama na veb-sajtovima

Koristi se od strane Google AdSense za iskustvo o delotvornosti reklamiranja na veb-sajtovima koji koriste njegove usluge

AJS_ANONYMOUS_ID

1 godina

Identifikator posetilaca i broj poseta posetilaca

Pruža informacije o tome da li je posetilac već posetio sajt i broji posete

AJD_GROUP_ID

1 godina

Identifikator posetilaca

Koristi se za identifikaciju prijavljivanja posetioca i grupisanje poseta prema različitim posetiocima veb-sajtova

AJS_VISITOR_ID

1 godina

Identifikator posetilaca, vrsta pregledača, vremena i datumi interakcije sa sadržinom veb-sajtova

Prikuplja podatke o korišćenju veb-sajtova (ciljanje/reklamiranje)

AMPLITUDE_ID

10 godina

ID uređaja, ID posetioca, ID kolačića, interakcija sa sadržinom veb-sajta

Ovaj kolačić koristi sistem od tri ID za praćenje posetilaca: ID uređaja, ID posetioca i ID amplitude. Najpre, amplituda prikuplja ID uređaja i ID posetioca, zatim kreira ID amplitude, kao ID koji se koristi za praćenje jedinstvenih posetilaca na platformi u celini. ID amplitude skladišti sve događaje  (interakciju sa sadržinom) koje kreiraju anonimni posetioci

_HSSRC , _HSTC, HSFIRSTVISIT, HUBSPOTUTK, MESSAGE UTK

13 meseci

Domeni, brojevi sersija, poseta(-e) od strane posetioca, utk, početni vremenski žig (prva poseta), pregledač, vremena i datumi interakcija sa obrascem za kontakt

Ove HubSpot kolačiće izbacuje Hotjar za praćenje posete(-a) veb-sajtova od strane posetioca i identiteta posetioca. Takođe se koristi kolačić utk za prepoznavanje četovanja posetilaca preko chat flow alata

INTERCOM-*

9 meseci

Jedinstveni App ID koji sadrži domen i prati sesije slanja poruka

Ovaj kolačić, koji je konfigurisao Intercom, izbacuje Hotjar za svoj sistem četovanja u realnom vremenu. Ovaj kolačić omogućava anonimno skladištenje informacija o posetiocu

MP_*, MP_HJ_MIXPANEL

1 godina

Jedinstveni ID sesije, broj posetilaca, izvor saobraćaja i posećene stranice

Ovaj Mixpanel kolačić izbacuje Hotjar za praćenje posetioca i prikupljanje informacija o načinu na koji posetilac koristi sajt

_FBP

3 meseca

Jedinstveni ID posetioca i ID pregledača

Ovaj Facebook kolačić izbacuje Hotjar za obezbeđenje niza reklamnih proizvoda, kao što su ponude u realnom vremenu od oglašivača-trećih strana

 

​​​​​​​4. 3. KOLAČIĆI ZA POBOLJŠANJE INTERAKTIVNOSTI SAJTA ​​​​​​​

YOUTUBE

YouTube je platforma koju Schréder koristi za unos video zapisa na svoje veb-sajtove. Schréder ne može ni pod kakvim okolnostima da pretražuje Podatke o ličnosti posetilaca preko ovih kolačića čiji je vlasnik You Tube.

Kao što je opisano u tački 3, postavljanje ovih kolačića na vaš uređaj podleže vašoj prethonoj saglasnosti. Više informacija možete naći na: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en  

YouTube može da skladišti sledeće kolačiće o svakom posetiocu koji gleda integrisani video snimak na svojim veb-sajtovima:

Naziv kolačića

Trajanje

Podaci koji se čuvaju

Namena

CONSENT

20 godina

Saglasnost posetioca

Za skladištenje prihvatanja od strane posetioca kolačića koje koristi servis

_GA

2 godine

Korišćenje naših veb-sajtova od strane posetioca, ID pregledača, vremena i datumi interakcija sa sadržinom veb-sajta

Analitički kolačić koji koristi YouTube za dobijanje statističkih podataka o načinu na koji posetioci koriste naše veb-sajtove

APISID, ENABLEDAPPS.UPLOADER, HSID, LOGIN_INFO, SAPISID, SID, SSID, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

2 godine / 1 mesec / 2 godine / 2 godine / 2 godine / 2 godine / 2 godine / 13 meseci / 2 godine / 6 meseci /

Video zapisi koje pregledaju posetioci,  propusni opseg, jedinstveni identifikator,  preferencije za reprodukciju, izbor jezika, broj pretraga, nedavne pretrage, prethodne interakcije, korišćeni uređaj, Google nalog, koliko puta je prikazan video zapis, i podešavanja koja se koriste za reprodukciju

Set kolačića koje koristi YouTube za prikupljanje informacija o ponašanju posetilaca u vezi sa integrisanim video zapisima

 

​​​​​​​4. 4. GOOGLE RECAPTCHA

Servis Google reCAPTCHA, čiji je vlasnik Google, koristi se za zaštitu naših veb-sajtova od spamova i zloupotrebe u saobraćaju. Kao što je opisano u tački 3, postavljanje ovih kolačića na vaš uređaj podleže vašoj prethodnoj saglasnosti. Za više informacija možete da posetite: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

U slučaju vaše saglasnosti, dole navedeni kolačići mogu se skladištiti u vašem pregledaču:

Naziv kolačića

Trajanje

Podaci koji se čuvaju

Namena

_ga and _gid

2 godine / 24 sata

Identifikator posetilaca, ID pregledača, vremena i datumi interakcija sa sadržinom veb-sajta.

Analitički kolačići koje Google servisi koriste preko Google reCAPTCHA za razlikovanje posetilaca i generisanje statističkih podataka

1P_JAR, AID, TAID, PAIDCONTENT

13 meseci / 18 meseci / 14 dana / 2 meseca

Ponašanje posetilaca na veb-sajtovima, kao što je istorija pregledanih stranica, otvarani linkovi, reklame koje je posetilac video pre posete našim veb-sajtovima, istorija sa drugih uređaja na koje je posetilac bio prijavljen na Google nalogu. 

Kolačići u reklamama koje koriste Google servisi preko Google reCAPTCHA za praćenje ponašanja posetilaca i omogućavanje ciljnog reklamiranja

S, SSID, SNID, SID, SIDCC, SAPISID, NID, HSID, OGP, OGPC, CGIC, PL_GACID, WMC, OTZ, DV

Trajanje sesije / 2 godine / 1 godina / 2 godine / 15 meseci / 2 godine / 27 meseci / 2 godine / 6 meseci / 6 meseci

Preferencije posetioca, poput jezika, korišćeni uređaj, jedinstveni identifikator, najnovije pretrage ili rezultati pretrage, informacije o saobraćaju veb-sajta

Kolačići učinkovitosti koje koristi Google za skladištenje informacija, kao što su informacije o preferencijama posetilaca i za merenje funkcionalnosti Google reCAPTCHA modula na veb-sajtovima

CONSENT

20 godina 

Saglasnost posetioca

Kolačić učinkovitosti koji koristi Google za skladištenje prihvatanja od strane posetioca kolačića koje koriste njegovi servisi

 

  1. IZMENE I DOPUNE OVE IZJAVE

Mi povremeno možemo da ažuriramo ovu Izjavu u skladu sa zakonskim zahtevima i/ili izmenama u našoj praksi u pogledu kolačića. Kad god je potrebno, obavestićemo vas o ovakvoj izmeni. Primerak najnovije verzije ove Izjave biće uvek dostupan na ovoj stranici.
 

  1. KONTAKT

 

U vezi sa svakim pravom koje biste želeli da koristite ili svim pitanjima koja biste mogli imati o kolačićima koji se koriste na našim veb-sajtovima, molimo da nas kontaktirate na win@schreder.com .

 

  1. DEFINICIJE

 

Povezana društva: odnosi se na povezana društva kompanije Schréder S.A., koja su pravna lica pod zajedničkim vlasništvom ili kontrolom kompanije Schréder S.A.

Podaci o ličnosti: označava sve informacije koje se odnose na fizičko lice koje je identifikovano ili čija je identifikacija moguća (‘subjekt podataka’); fizičko lice čija je identifikacija moguća je ono koje može biti identifikovano, direktno ili indirektno, naročito pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacioni broj, podaci o lokaciji, onlajn identifikator, ili jedan ili više faktora specifičnih za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet tog fizičkog lica.

Kolačići trećih lica: Kolačići čiji vlasnik nije Schréder.

Veb-sajtovi: · https://hub.schreder.com · https://be.schreder.com · https://fr.schreder.com · https://nl.schreder.com · https://de.schreder.com · https://uk.schreder.com · https://sp.schreder.com · https://pt.schreder.com · https://au.schreder.com · https://hu.schreder.com · https://gulf.schreder.com · https://at.schreder.com · https://latin.schreder.com · https://it.schreder.com · https://ca.schreder.com · https://ua.schreder.com · https://ch.schreder.com · https://pl.schreder.com · https://ro.schreder.com · https://rs.schreder.com · https://se.schreder.com · https://sk.schreder.com · https://ru.schreder.com · https://us.schreder.com

 
1 For more information on Personal Data collected on our web sites, please see our Privacy Notice.