Pametna etiketa

Schréder Smart Label omogućava instalaterima i gradskim menadžerima da preuzmu sve važne informacije o svetiljkama na bilo kom digitalnom uređaju, bilo da je to mobilni telefon ili računar. On nudi direktan pristup portalu gde oni mogu dodati korisne informacije za upravljanje „imovinom svetiljki„ (tzv. „asset management“).

Na zahtev, Schréder isporučuje svoje najbolje proizvode sa pametnom etiketom. Sastoji se od tri različite nalepnice, uključujući QR kod / ​​jedinstveni serijski broj. Ove „pametne nalepnice“ nalaze se na ambalaži svetiljke, unutar same svetiljke, a jedna od njih je dizajnirana da se zalepi u stubu na unutrašnju stranu poklopca otvora za smeštaj RP ploče.
Kako je Smart Label Portal  napredna web aplikacija ona ne zahteva posebnu instalaciju. Mogu se koristiti svi uređaji (računar, laptop, pametni telefon ili tablet) sa kompatibilnim web pretraživačem. Svi relevantni podaci o svetiljkama su dostupni putem portala bez registracije/prijave.

Smart label by Schréder provides luminaire data at your fingertips

Priprema podataka za pametne etikete

Zahvaljujući 4 slobodna polja (svako po 40 znakova), menadžer osvetljenja može pri naručivanju olakšati i osigurati izvođački proces dodavanjem ključnih podataka o projektu na etikete svetiljke i kutije svetiljke. Naziv projekta, klasa osvetljenja, primena, lokacija, određene reference ... Može se dodati bilo koja vrsta informacije koja bi mogla biti korisna.

Schréder Smart Label offers customers to develop an efficient asset management

Instalacija i dodatne informacije

Izvođač može na licu mesta otvoriti portal Smart Label i pomoću njega skenirati QR kod na svetiljci ili uneti njen serijski broj. On je tada u mogućnosti da proveri informacije o svetiljci, da pristupi uputstvima za montažu i da kao registrovani korisnik doda svetiljku koju namerava da instalira u određeni projekat. Kada se poveže sa portalom, izvođač takođe može dodati ključne informacije za upravljanje imovinom: naziv projekta, automatsko dobijanje adrese lokacije iz GPS koordinata, broj stuba, tip i visina. Može da koristi besplatno polje za komentare kako bi dodao i druge relevantne informacije za upravljanje projektom tokom vremena.

Smart label by Schréder facilitates the installation of all Schréder luminaires

Unos informacija u sistem upravljanja imovinom

Kao administrator projekta, menadžer osvetljenja može preuzeti sve podatke koje je izvođač prikupio na licu mesta. Podaci se zatim mogu eksportovati u uobičajenom Excel formatu (.csv) ​​i dodati na platformu za upravljanje osvetljenjem kao što je Schréder EXEDRA. Ova operacija se može izvršiti bilo kada - nakon instalacije, nakon održavanja, nakon popravki - kako bi se obezbedile najnovije informacije.

With Schréder's Smart Label, installation has never been easier

Priprema, montaža i održavanje

Portal Smart Label omogućava i izvođaču i gradskom menadžeru da razmenjuju ključne informacije tokom životnog ciklusa svetiljke (ugradnja, održavanje, popravka). Ova platforma čini rad efikasnijim jer sprečava nepotrebne posete lokaciji. Na taj način, vremenom,  gradovi mogu ostvariti značajne uštede i održati svetlosne performanse svetiljki u dobrom stanju. Prilikom servisiranja instalacije osvetljenja, ekipa za održavanje može zabeležiti datum završene operacije. U slučaju kvara svetiljke, oni mogu da koriste pomoć za rešavanje problema i prate uputstva kako bi otkrili osnovni uzrok, rešili problem i po potrebi zatražili rezervne delove za popravku svetiljke.

Da biste pristupili portalu Smart Label, kliknite ovde.

Video file