Sistem de control ATS

Siguranță maximizată cu economii de energie electrică

Descriere

ATS (Advanced Tunnel Solution) este un sistem de telemanagement care controleaza modulele instalate in aparatele de iluminat (Lumgate) pentru transmiterea scenariilor predefinite si pentru monitorizarea sistemelor de iluminat in orice moment.

Modulul ATS poate funcționa individual sau poate fi conectat la sistemul centralizat de monitorizare al tunelului pentru interacțiunea cu elemente conexe iluminatului (managementul traficului, ventilația, alarmă de incendiu etc.).

  • Profil de reducere a fluxului luminos precis
  • ATS oferă 25 de niveluri diferite ale fluxului luminos pentru a adapta cu precizie iluminatul la nevoile reale. Fără  iluminare excesivă, consumul de energie electrică este limitat la ceea ce este absolut necesar pentru a asigura condiții de conducere sigure și confortabile.

  • Interacțiunea cu soluții de terță parte
  • Fiecare comandă sau semnal trimis către sau provenind dintr-o componentă a tunelului (ieșire de urgență, sistem de extracție a fumului, sistem de gestionare a traficului ...) poate fi utilizată pentru a declanșa un scenariu de iluminare. Toate echipamentele tunelului pot fi controlate prin același protocol de comandă.

  • Iluminat adaptat in funcție de viteză
  • ATS poate fi conectat la un sistem de monitorizare a traficului pentru a obține date privind viteză sau densitatea pentru a adapta nivelul de iluminare în conformitate cu standardele de siguranță. Această opțiune reduce în continuare consumul de energie și crește durata de viață a instalației, asigurând în același timp cele mai bune condiții de conducere pentru automobiliști.

  • Iluminat adaptat in funcție de nivelul poluării
  • Pe baza ciclurilor de curățare, ATS poate ține cont de deprecierea fluxului datorat acumulării de murdărie, pentru a asigura continuu nivelul solicitat de iluminare în tunel. Nici mai mult nici mai puțin. Această caracteristică oferă economii suplimentare de energie electrică, asigurând în același timp siguranță și confort utilizatorilor.

Characteristics

Installation and Maintenance

Punerea in funcție "PLUG AND PLAY"

Proiectul luminotehnic al tunelului poate fi importat direct în sistemul de control ATS. Această caracteristică unică, în combinație cu adresarea automată a modulelor Lumgates, duce la un timp de punere în funcțiune extrem de scurt după ce sistemele au fost instalate.

Fiecărui aparat de iluminat sau grup de aparate de iluminat i se atribuie profilul de funcționare precis legat de poziția și caracteristicile acestuia.