Politica de confidentialitate

 1. SCOP ȘI APLICABILITATE

 

Schréder („Schréder” sau „noi”) și-a asumat angajamentul de a vă proteja datele cu caracter personal și viața privată. Pentru noi este foarte importantă relația pe care o avem cu partenerii de afaceri și cu clienții noștri, dar și cu orice altă persoană interesată de activitatea pe care o desfășurăm.

 

Prezenta Notă de informare privind protecția vieții private (în continuare „Nota de informare”) prezintă pe scurt tipurile de informații, inclusiv Datele cu caracter personal („Informații” sau „Date cu caracter personal”) pe care le colectăm despre partenerii de afaceri, clienții, utilizatorii Website-ului și Portalului de client al societății noastre, modul în care utilizăm, respectiv prelucrăm Informațiile astfel colectate, cui le divulgăm, precum și drepturile pe care le aveți cu privire la Informațiile despre dumneavoastră. 

 

Pentru convenabilitate, termenii cu majusculă din prezenta Notă de informare care nu sunt definiți în conținut sunt definiți în mod explicit în Art. 5 mai jos.

 

 1. CINE ESTE RESPONSABIL DE INFORMAȚIILE DVS.?

 

Schréder SA este o companie multinațională, care își desfășoară activitatea prin intermediul Afiliaților și are sediul social în Belgia, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles. În funcție de situație, fie Schréder SA, fie unul din Afiliații săi va fi responsabil de Informațiile pe care le colectăm despre dvs. și va deține astfel calitatea de Operator de date cu caracter personal.

 

În anumite circumstanțe, cum ar fi cele transfrontaliere, Schréder SA și Afiliații săi vor fi în mod solidar responsabili de Informațiile dvs. și vor coopera în măsura în care va fi necesar pentru a-și îndeplini obligațiile legale, conform Legii aplicabile.

 

 1. INFORMAȚII PE CARE LE COLECTĂM

 

Schréder colectează Informații care sunt voluntar furnizate de dvs., sau care sunt colectate prin mijloace automatizate, în concordanță cu procedura descrisă mai jos.

 

Datele colectate despre partenerii de afaceri și clienții noștri cu privire la produsele și serviciile pe care le furnizăm sunt în principal date despre societate și informații de afaceri.

 

 1. Informațiile pe care ni le furnizați – Dacă alegeți să nu ne furnizați Informațiile dvs., există posibilitatea să nu vă putem la rândul nostru furniza produse și servicii. Veți putea totuși vizita majoritatea conținutului de pe Website-urile Schréder, dar e posibil să nu aveți acces la anumite opțiuni, oferte și servicii, respectiv să nu vă puteți înregistra și primi acces pe Portalul de clienți.

 

Tipurile de Informații care vi s-ar putea solicita și pe care alegeți să ni le furnizați:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de email
 • Adresa de corespondență profesională
 • Nr. de telefon
 • Cod poștal
 • Denumirea societății
 • Funcția
 • Cu privire la Portalul de clienți, informațiile de autentificare (num de utilizator și parolă)
 • Date bancare și informații financiare, care ne sunt necesare pentru a face, respectiv a încasa plăți

 

 1. Informații pe care le colectăm prin mijloace automatizate - Schréder colectează anumite Informații în mod automat atunci când ne vizitați Website-urile și Portalul de clienți, cum ar fi:

 

 • Adrese IP și nume de domenii
 • Tipul browser-ului și al platformei utilizate
 • Istoricul paginilor vizualizate pe Website-urile noastre
 • Dacă vă dați acordul, locația dvs. în momentul vizitării Portalului de clienți
 • Preferințele dvs. despre limbă și cookie-uri

 

 1. Informațiile pe care le colectăm de la clienții înregistrați – În cazul în care vă înscrieți pentru a primi newsletter-ele noastre, Schréder va colecta date analitice, cum ar fi cine a deschis mesajele transmise prin email, cine a dat click pe hyperlink-urile din conținutul lor. Aveți posibilitatea de a opta în mod explicit să nu mai primiți astfel de comunicări, activând opțiunea „dezabonare”pe care o puteți regăsi în mesaj.

 

Pentru mai multe informații despre cookie-urile pe care le folosim pe Website-uri și Portalul de clienți, vă rugăm consultați Nota de informare despre cookie-uri, pe care o puteți găsi în partea de jos a Website-urilor și Portalului.

 

 1. CUM FOLOSIM INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM

 

 1. Scopul prelucrării – Folosim Informațiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

 

 • Pentru a ne administra Website-urile
 • Pentru a comunica cu dvs. și a vă răspunde la întrebările pe care ni le-ați transmis prin intermediul paginii de contact
 • Pentru a evalua performanța campaniilor noastre prin email și a ne putea îmbunătăți oferta comercială
 • Pentru a redacta, încheia și executa contractele cu dvs.
 • Pentru a recupera creanțele și a întocmi evidențele contabile
 • Pentru a gestiona comenzile și relațiile cu clienții
 • Pentru a comunica, la discreția noastră, modificările pe care le aducem prezentei Note de informare
 • Pentru a vă transmite informațiile solicitate (prin înscrierea pentru a primi newsletter-ele noastre)
 • Pentru a ne îmbunătăți în mod continuu produsele și serviciile
 • Pentru a personaliza conținutul Website-urilor și Portalului de clienți, în scopul de a vă asigura o mai bună experiență în timpul vizualizării
 • Pentru a analiza tendințe și statistici
 • Pentru a activa și gestiona conturile online pe care vi le creați

 

 1. Temeiul juridic al prelucrării – Schréder are dreptul de a prelucra Informațiile dvs. în baza a mai multor temeiuri juridice, cum ar fi:

 

 • Pregătirea și încheierea contractelor cu dvs.; și/sau
 • Pentru a ne apăra în diverse acțiuni în justiție; și/sau
 • Avem o obligație legală ori statutară, cum ar fi respectarea normelor pentru prevenirea spălării banilor și a fraudelor; și/sau
 • Am primit consimțământul dvs.; și/sau
 • Interesul nostru legitim, conform celor prezentate mai sus.

 

 1. În cazul în care ne transmiteți Informații despre un Terț, ne veți confirma că aveți un temei juridic (consimțământul persoanei respective sau orice altă bază legală, în funcție de situație) în baza căruia ne divulgați aceste Informații, precum și că ați adus la cunoștința respectivului Terț conținutul prezentei Note de informare.


 

 1. CUI PUTEM DIVULGA INFORMAȚIILE PE CARE LE COLECTĂM

Nu vom distribui, comercializa sau închiria Informațiile pe care le deținem despre dvs. niciunui Terț (exceptând cei menționați mai jos) fără a deține în prealabil consimțământul dvs. în acest sens. 

 

Vom divulga Informații către:

 1. Afiliați: Vom distribui Informațiile cu Afiliații Schréder SA.

 

 1. Autorități: Vom divulga Informații la cerere sau conform ordinelor autorităților guvernamentale (autorități responsabile cu aplicarea legilor, instanțe de judecată și/sau autorități de reglementare) sau în orice altă situație va fi nevoie pentru a ne conforma unei obligații legale. De asemenea, vom divulga Informațiile colectate în scopul de a ne exercita sau proteja un drept ori de a ne apăra împotriva unor acțiuni în pretenție.

 

 1. Furnizori, prestatori, agenți și distribuitori terți („Prestatori de servicii”): Vom distribui Informațiile Prestatorilor noștri de servicii, care furnizează servicii către sau în numele Schréder. Aceștia au obligația contractuală de a nu utiliza Informațiile în alte scopuri decât pentru a-și furniza serviciile, de a nu distribui mai departe Informațiile pe care le-am divulgat lor, precum și de a proteja Informațiile dvs.

 

 1. Transfer de Informații în afara Spațiului Economic European („SEE”): Putem transfera Informațiile anumitor Afiliați care se află în afara SEE. Un astfel de transfer va avea loc în baza Acordului intra-grup privind transferul de date. Orice astfel de transfer către terți în afara SEE se va face prin intermediul unui mecanism de transfer de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile GDPR.

 

 1. Prevenire fraude: Putem divulga Informații atunci când este necesar pentru a investiga, preveni sau răspunde la activități despre care bănuim că sunt ilicite sau frauduloase, ori pentru a proteja siguranța, drepturile sau proprietatea utilizatorilor noștri, a altor persoane și/sau a noastră.

 

 

 1. CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE COLECTATE

 

Folosim măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a proteja Informațiile dvs. împotriva unei prelucrări neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării lor. De asemenea accesul la Informații este  limitat doar acelor angajați care au în mod rezonabil nevoie de acces pentru a vă furniza produse și servicii.

 

 1. PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM INFORMAȚIILE

 

Vom păstra Informațiile pe care le colectăm atât timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus ori pentru a ne conforma obligației legale, sau pentru a stabili, exercita sau ne apăra de vreo acțiune în pretenție în concordanță cu Legea aplicabilă. 

 

 1. DREPTURILE DE CARE DISPUNEȚI

Conform prevederilor GDPR și a legislațiilor naționale privind protecția datelor cu caracter personal vă sunt garantate anumite drepturi, care pot varia în funcție de unde vă aflați și care depind de anumite condiții prevăzute de Legea aplicabilă în locația respectivă. În anumite cazuri, exercitarea drepturilor dvs. ne poate împiedica să ne atingem scopurile identificate în Art. 4 mai sus.

Pentru exercitarea drepturilor dvs., vă rugăm consultați Art. 10 mai jos.

Vom depune toate eforturile pentru a vă comunica informațiile solicitate în termenul legal prevăzut. Cu toate acestea, dacă nu vă putem asigura accesul într-un interval rezonabil de timp, vă vom oferi o explicație în acest sens, precum și un termen până la care vă vom furniza informațiile solicitate. În cazul în care accesul este refuzat, vă vom furniza explicația necesară în acest sens.

Dacă este prevăzut de Legea aplicabilă, vă sunt garantate următoarele drepturi:

 

 1. Dreptul la informare și acces: Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare dacă prelucrăm sau nu Informații despre dvs., precum și de a obține o copie a Datelor dvs. cu caracter personal;
 2. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 3. Dreptul la obiecție: Aveți dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, veți avea în orice momentul dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct;
 4. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi Datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Aveți de asemenea dreptul ca aceste date să fie transmise, acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic, altor Operatori fără obstacole din partea noastră. Acest drept există doar dacă prelucrarea s-a făcut pe baza consimțământului dvs. sau a unui contract, iar prelucrarea se face prin mijloace automatizate;
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți solicita restricționarea prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal, în conformitate cu Art. 18, par. 1, lit. a) - d) din GPDR;
 6. Dreptul la ștergere: Aveți dreptul de a obține ștergerea Datelor dvs. cu caracter personal dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau dacă v-ați retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea lor, sau dacă v-ați opus prelucrării și nu există un temei juridic care să prevaleze sau dacă prelucrarea este ilegală sau când ștergerea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale;
 7. Dreptul de a depune o plângere: Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă și la instanțele de judecată competente; 
 8. Dreptul de a refuza sau de a vă retrage consimțământul: În cazul în care vi se solicită consimțământul, aveți dreptul de a refuza acordarea lui, precum și de a vi-l retrage oricând, fără consecințe adverse. Legalitatea prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal înainte de retragerea consimțământului nu va fi afectată;
 9. Dreptul la dezabonare („Opt-out”): Aveți întotdeauna opțiunea de a vă dezabona de la comunicările pe care nu doriți să le mai primiți, activând opțiunea „dezabonează-te” pe care o puteți regăsi în comunicarea respectivă.
 10. Dreptul de a nu fi subiect al discriminării: Rezidenții Statului California au dreptul de a nu face subiectul unei discriminări pe motivul exercitării drepturilor care li se cuvin, conform prevederilor Legii privind protecția consumatorilor din California (CCPA).

   
 1. INFORMAȚII DESPRE COPII  

 

Produsele și serviciile furnizate pe Website-urile și Portalul nostru nu sunt destinate copiilor sub vârsta de 16 ani. Nu colectăm în mod intenționat Informații de la copii sub vârsta de 16 ani. Dacă avem cunoștință că o persoană ne-a transmis Informații și are sub 16 ani, vom încerca ștergerea lor cât mai repede posibil. 

 

Utilizatorii Website-urilor noastre și ai Portalului de clienți declară prin prezenta că au cel puțin 16 ani sau vârsta minimă necesară pentru a-și da în mod valabil consimțământul în țara lor de reședință. 

 

 1. CONTACT

 

Pentru exercitarea unui drept sau în cazul în care aveți orice întrebări despre modul în care vă prelucrăm Informațiile, ne puteți contacta la următoarea adresă: win.privacy@schreder.com.

 

 1. MODIFICAREA NOTEI DE INFORMARE

 

Periodic avem dreptul de a modifica prezenta Notă de informare pentru a ne asigura că ne conformăm celor mai recente norme aplicabile în vigoare și atunci când ne modificăm procedurile aferente protecției datelor. La implementarea unor astfel de modificări, putem să vă notificăm  în acest sens, când e necesar. Ultima versiune disponibilă din prezenta Notă de informare va fi mereu disponibilă pe această pagină.

 

 1. DEFINIȚII

 

Afiliați: se referă la entitățile care sunt afiliate Schréder S.A., adică sunt sub control comun cu, respectiv sub controlul Schréder S.A.

 

Lege aplicabilă: înseamnă orice legislație națională aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal și a vieții private și, în măsura aplicabilă, GDPR.

 

Operator: înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Portal de clienți: Portalul de clienți al Schréder (https://portal.Schreder.com).

 

GDPR: înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

 

Informație: orice tip de informație despre dumneavoastră, inclusiv Date cu caracter personal.

 

Date cu caracter personal: înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Prelucrare sau Prelucrat sau A prelucra:  înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Autoritate de supraveghere: se referă la autoritatea națională publică de supraveghere instituită pentru supravegherea și aplicarea conformității cu legislația de protecție a datelor cu caracter personal în teritoriu.

 

Terț sau Terți: înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, alta decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau persoanei împuternicite de acesta, sunt autorizate să prelucrare date cu caracter personal.

 

Website-urile Afiliaților Schréder: https://be.schreder.com · https://fr.schreder.com · https://nl.schreder.com · https://de.schreder.com · https://uk.schreder.com · https://sp.schreder.com · https://pt.schreder.com · https://au.schreder.com · https://hu.schreder.com · https://za.schreder.com · https://at.schreder.com · https://latin.schreder.com · https://it.schreder.com · https://ca.schreder.com · https://ua.schreder.com · https://ch.schreder.com · https://pl.schreder.com · https://ro.schreder.com · htts://rs.schreder.com · https://se.schreder.com · https://sk.schreder.com · https://ru.schreder.com · https://us.schreder.com     .        https://dk.schreder.com