Împreună pentru oamenii noștri

In 2020, 27% of Schréder employees were female

La Schréder, fiecare angajat este apreciat pentru  competențele sale. Căutăm și alegem în mod activ angajații pe baza experienței lor și a valorii pe care o aduc companiei. Acest concept este subliniat în Codul nostru de Conduită, în secțiunea "respect și demnitate pentru fiecare la locul de muncă".

Pentru a ne proteja angajații și a răspunde nevoilor lor, strategia noastră "Împreună pentru oamenii noștri" se concentrează pe 2 axe:

  1. diversitate și
  2. respectarea Drepturilor Omului.

 

Diversitate 

Demonstrăm respect în interacțiunile noastre prin respectarea diferențelor, fiind incluzivi și îmbrățișând diversitatea.

Maria Antonia Vestia - CRO- Schréder
Maria Antonia Vestia
Director Regional Principal
Schréder will have 20% more women in Management positions by 2025

Diversitatea personalului, în toate formele sale (competențe, experiență, vârstă, sex, cultură etc.), este o sursă de reînnoire, inovare și creativitate. În conformitate cu obiectivele ONU, am decis să ne concentrăm eforturile mai întâi asupra diversității și egalității de gen, deoarece aceasta este încă o preocupare permanentă în întreaga societate.

27% dintre angajații Schréder sunt femei, dintre care doar 15% ocupă funcții de conducere sau de management. Punem în aplicare noi inițiative pentru a crește cu încă 20% proporția de femei în cadrul organizației, în primul rând în poziții de conducere și alte poziții manageriale


 

Blank

Respectarea Drepturilor Omului 

Jucăm un rol activ în comunitățile în care ne desfășurăm activitatea, făcând afaceri în mod etic: așteptăm același lucru de la furnizorii noștri.

Johan Van de Velde - CFO - Schréder
Johan Van de Velde
Director juridic
80% of Schréder's total supply value comply with the RBA15 standard and 100% will do so by 2022

În 2020, am adoptat Codul de conduită al Alianței pentru Afaceri Responsabile (RBA) ca standard pentru drepturile omului. Obiectivul nostru este de a proteja drepturile omului în mod direct și indirect, asigurându-ne că entitățile Schréder și lanțul lor de aprovizionare sunt sigure și că lucrătorii sunt tratați cu respect și demnitate.

La sfârșitul anului 2020, i-am informat pe toți furnizorii noștri din grup și le-am cerut să confirme aderarea și respectarea standardului RBA. Un total de 90% dintre furnizorii Grupului aderă deja la codul RBA. 

Până în 2022, 80% din valoarea totală a aprovizionării și 100% din furnizorii "de risc" vor fi conforme cu standardul RBA