Tunel Velser

Wprowadzone rozwiązanie oświetleniowe jako źródło oszczędności oraz komfortu i bezpieczeństwa dla 65 tys. pojazdów przejeżdżających przez tunel każdego dnia

Najstarszy tunel w Holandii został ponownie otwarty 16 stycznia. Zbudowany w 1957 roku Velsertunnel, biegnący pod rzeką Noordzeekanaal, miedzy IJmuiden i Beverwijk, był zamknięty na 9 miesięcy ze względu na rozległe prace remontowe.
Uległo poprawie bezpieczeństwo, system wentylacji oraz zainstalowano nowoczesny system monitorowania i zarządzania. 

Aby spełnić nowoczesne standardy bezpieczeństwa w Tunnelwet, Rijkswaterstaat chciał wprowadzić system oświetlenia LED.
W pierwotnym zamyśle nowe rozwiązanie miało zapewnić komfort podróżującym oraz przynieść oszczędności w dłuższej perspektywie, zmniejszyć częstotliwość konserwacji i konieczność okresowego zamykania tunelu.

Schréder współpracował z konsorcjum budowlanym Hyacint (partnerstwo między Dura Vermeer, Besix, Spie i Croon), który zarzadzał projektem, mającym na celu opracować idealne rozwiązanie oświetleniowe.

OMNIstar został wybrany do oświetlania strefy zewnętrznej, diody FV32 LED przejściowej, zaś wewnętrznej - ContiLED.
Powyższe oprawy są tak dostosowane do środowiska tunelu, aby zapewnić wymagany poziom oświetlenia, optymalny komfort wizualny dla kierowców oraz zmniejszyć koszty energii.
 

Ze współpracy Schréder z Phoenix Contact narodził się inteligentny system sterowania oświetleniem tunelu, który umożliwia przyciemnianie albo nawet wyłącznie instalacji w razie potrzeby.
Rezultatem poczynionych inwestycji jest zadowolenie kierowców oraz obniżenie kosztów energii.

The result is a safe tunnel that ensures a fluid flow of traffic with a pleasant driving experience for the 65,000 drivers who pass through every day. Thanks to the high performance of the LED luminaires, the new lighting installation will considerably reduce energy costs.

Velsertunnel
Velsen-Zuid
Holandia

Customer

Rijkswaterstaat

Partner(s)

Construction consortium: Hyacint (Dura Vermeer, Besix, Spie and Croon)
Lighting control: Phoenix Contact