Wewnętrzna obwodnica miasta Malmö

Inteligentne rozwiązanie oświetleniowe oszczędza energię i chroni środowisko wzdłuż ruchliwej autostrady

Miasto Malmö szczyci się wyznaczaniem standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest członkiem Europejskiej Sieci Zielonych Stolic, skupiającej najbardziej innowacyjne miasta kontynentu podejmujące działania na rzecz walki ze zmianami klimatu. 

W ramach inicjatyw mających na celu spowolnienie zmian klimatycznych, miasto przechodzi na inteligentne rozwiązania oświetleniowe, aby zmniejszyć zużycie energii i ślad węglowy. W listopadzie 2022 roku władze lokalne zainstalowały wzdłuż Inre Ringvägen, wewnętrznej obwodnicy miasta, innowacyjne rozwiązanie oświetleniowe. Pozwoli ono nie tylko zaoszczędzić energię, ale także chronić środowisko bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo na drodze. 
 

Inteligentne rozwiązanie oświetleniowe i maksymalne oszczędności

Władze lokalne głęboko wierzą, że dobre oświetlenie oraz sam jego projekt poprawiają sposób, w jaki ludzie postrzegają drogę lub ulicę, a tym samym zwiększają bezpieczeństwo. Na etapie opracowywania zmian modernizacyjnych w zakresie oświetlenia 12-kilometrowej obwodnicy wewnętrznej, którą przejeżdża 56 tys. pojazdów dziennie, poszukiwano rozwiązania umożliwiającego zoptymalizowanie poziomu bezpieczeństwa przy minimalnym zużyciu energii. 

Zdecydowano się na wysokowydajne oprawy IZYLUM. Są one wyposażone w silnik fotometryczny LensoFlex®4, zapewniający wymagane poziomy oświetlenia dróg i ulic przy jednoczesnej maksymalizacji oszczędności energii. Oprawy wykonane z wytrzymałych, wysokiej jakości materiałów nadających się do recyklingu będą niezawodnie działać przez wiele lat, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi przez miasto.

Oprawy są wyposażone w gniazda Zhaga-D4i i sterowane z poziomu systemu Schréder EXEDRA, co umożliwia władzom lokalnym efektywne monitorowanie i zarządzanie poziomem oświetlenia. Miasto może ustawić różne poziomy oświetlenia dróg, aby zaspokoić rzeczywiste potrzeby danego obszaru. 

System Schréder EXEDRA pomoże również miastu w przewidywaniu wszelkich potencjalnych awarii w celu optymalizacji prac konserwacyjnych i zminimalizowania zakłóceń dla kierowców.

W przyszłości dane zebrane z opraw będą mogły zostać wykorzystane do zaprogramowania oświetlenia tak, aby dostosowywało się ono do warunków ruchu drogowego w czasie rzeczywistym, z myślą o lepszym zarządzaniu mobilnością w mieście. 
 

Otwarty system kontroli dla projektów smart city 

Wszystkie oprawy EXEDRA wykonywane są w technologii otwartej, a zatem można integrować je z innymi aplikacjami i systemami. Dzięki temu Malmö zyskuje skalowalne rozwiązanie, które sprawdzi się również w przyszłości. Miasto zintegrowało już system z platformą Capelon IoT, aby połączyć się z miejską siecią światłowodową. 
 

Pierwsze tego typu rozwiązanie w Szwecji: oświetlenie, które dostosowuje się do wymogów w zakresie ochrony środowiska

Wszystkie zainstalowane oprawy IZYLUM (600 sztuk) są wyposażone w nasze rozwiązanie FlexiWhite, które dostosowuje i zmniejsza temperaturę barwową diod LED z 3000K do 2000K późną nocą i przy niskim natężeniu ruchu. Zapewnia to doskonałą widoczność, gdy drogi są ruchliwe, a jednocześnie znacznie zmniejsza zanieczyszczenie światłem, kiedy z dróg nikt nie korzysta. Ma to na celu zachowanie bioróżnorodności i ochronę ciemnego nieba nocą. 

Władze miasta nie ukrywają zadowolenia z wdrożenia pionierskiego projektu, w którym na autostradzie zastosowano przestrajane białe diody LED. Dzięki jego realizacji Malmö zyskało bowiem ekologiczne i wydajne oświetlenie, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat inteligentnego, energooszczędnego oświetlenia.

Malmö
Szwecja

Customer

Rada Miasta Malmö

Application(s)