Ścieżka rowerowa Lezíria

Oświetlenie solarne pomaga Castro Marim osiągnąć cele zrównoważonej i chronionej flory i fauny terenów podmokłych.

Castro Marim to małe miasteczko na południu Portugalii, graniczące od wschodu z Hiszpanią i położone zaledwie 3 km od Vila Real de Santo António. 

Jednym z jego najważniejszych naturalnych skarbów jest rezerwat przyrody Castro Marim-Vila Real de Santo António Marsh, pierwszy sklasyfikowany rezerwat przyrody w Portugalii, cenny ekosystem z wieloma gatunkami flory i fauny, uważany za międzynarodowy punkt odniesienia dla jego różnorodności biologicznej.

Przez ten obszar przebiega droga krajowa, która została zbudowana wiele lat temu, ale w tym naturalnym krajobrazie nie było ścieżki pieszej ani rowerowej.
 

Ścieżka zachęcająca do aktywnej mobilności

W ramach planu dekarbonizacji i zrównoważonej mobilności Castro Marim postanowiło zbudować 3-kilometrową ścieżkę rowerową i pieszą łączącą Castro Marim z Vila Real de Santo António, aby mieszkańcy i turyści mogli w pełni korzystać z krajobrazu. Projekt ten został sfinansowany przez PO CRESC Algarve 2020, w ramach planu działania PADRE zatwierdzonego dla Dolnej Gwadiany w ramach operacji READY, wspieranej przez Portugalię i Unię Europejską oraz współfinansowanej w 70% przez EFRR.


W 100% solarne rozwiązanie oświetleniowe

Ponieważ na drodze krajowej biegnącej wzdłuż ścieżki rowerowej Lezíria (jak jest obecnie znana) nie ma oświetlenia, rada zdecydowała się zainstalować oświetlenie, aby można było bezpiecznie korzystać z niej po zachodzie słońca.

Z technicznego punktu widzenia poszukiwano rozwiązania, które byłoby dyskretne i samowystarczalne.

W wyniku przetargu publicznego wybrano rozwiązanie Schréder z oprawą GIRA SOL, która jest zasilana wyłącznie energią słoneczną.


Wysokiej generacji panele solarne i wysokowydajne oprawy oświetleniowe

Rozwiązanie oświetlenia solarnego GIRA SOL składa się z 4 metrowej kolumny z panelem fotowoltaicznym wysokiej generacji oraz wysokowydajnej oprawy IZYLUM z doskonałą kontrolą fotometryczną, która kieruje światło dokładnie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Ponadto system ma wstępnie ustawione poziomy oświetlenia, które redukują oświetlenie do minimum po okresach intensywnego użytkowania, aby zminimalizować wpływ na florę i faunę tego rezerwatu przyrody.

Castro Marim
Portugalia

Customer

Castro Marim Council
113
solarne kolumny oświetleniowe
14,472
kWh/rok zaoszczędzonej energii
6,367
ton/rok mniejsza emisja CO2

Oszczędności finansowe i mniejszy ślad ekologiczny

Łącznie zainstalowano 113 opraw oświetleniowych zasilanych energią solarną, unikając czasochłonnej i kosztownej budowy infrastruktury sieci elektrycznej, szacowanej na ponad 100 000 euro.

Pozwoli to zaoszczędzić 14 472 kHw energii i 6 367 ton emisji CO2 rocznie w porównaniu z podobnym rozwiązaniem oświetleniowym podłączonym do sieci, wnosząc znaczący wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju Castro Marim i zmniejszając jego ślad środowiskowy.

Zrównoważone oświetlenie w DNA firmy Schréder

Pomoc władzom lokalnym w instalowaniu rozwiązań oświetleniowych, które przyczyniają się do realizacji ich strategii zrównoważonego rozwoju i mają pozytywny wpływ na mobilność obywateli, zawsze była częścią naszego DNA.

Dlatego z przyjemnością dostarczyliśmy to zasilane energią solarną rozwiązanie oświetlenia off-grid dla ścieżki rowerowej Lezíria między Castro Marim i Vila Real de Santo António, która jest przykładem dla innych podobnych projektów.