Hunting Energy Services

Rozwiązanie w zakresie oświetlenia przemysłowego zmniejsza koszty, ślad węglowy i zakres czynności konserwacyjnych w zakładzie Velsen-Noord

Spółka Hunting Energy Services (HES) wytwarza produkty umożliwiające wydobycie ropy i gazu, realizując zlecenia składane przez wiodące firmy na świecie, działające w tym sektorze. Oświetlenie w zakładzie produkcyjnym firmy w Velsen-Noord uległo pogorszeniu. Niskie natężenie i strumień światła (100 - 150 luksów) ograniczały widoczność i stwarzały mało sprzyjające środowisko pracy. Firma postanowiła podjąć zdecydowane działania i zmodernizować oświetlenie. 

"Konieczna była wymiana oświetlenia. Zależało nam również na tym, aby pójść w stronę ekologii i zmniejszyć zużycie energii. Wspólnie z firmą Schréder opracowaliśmy plan i zakres zmian" wyjaśnił pan Visser, dyrektor generalny działu Well Test & Process Systems w HES. 
 

Audyt i analiza w celu właściwego zaprojektowania oświetlenia przemysłowego

Po przeprowadzeniu audytu pomieszczeń, sporządziliśmy plan oświetlenia, którego celem było zapewnienie niezbędnych poziomów światła z wymianą „jeden na jeden”, aby uniknąć niepotrzebnych prac instalacyjnych i kosztów. Wszystkie przestarzałe, energochłonne oprawy w obiekcie zostały zmodernizowane poprzez zastosowanie rozwiązań z serii INDU BAY i INDU LINE GEN3. W biurze sąsiadującym z halą produkcyjną usunięto oprawy wpuszczane i zainstalowano oprawy INDU PANEL.

Olieweg
Velsen-Noord
Holandia

Customer

Hunting Energy Services

Application(s)

32
oprawy INDU BAY GEN3
2
oprawy INDU LINE GEN3
6
paneli INDU PANEL

Wyższa wydajność świetlna, mniejsze zużycie energii 

Nowe oprawy LED trzykrotnie zwiększyły poziom oświetlenia do 350-400 luksów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 30%. Równomiernie rozprowadzają światło w całym magazynie (jednorodność na poziomie 60%), dzięki czemu nie ma ciemnych stref ani cieni. Szeroka wiązka światła 110° emitowana przez oprawy INDU BAY zapewnia doskonałą widoczność w całym obiekcie; wszyscy pracownicy dokładnie widzą wszystkie urządzenia i suwnice. 

Jesteśmy naprawdę zadowoleni z poprawy jakości oświetlenia. Montaż przebiegł bezproblemowo, a większy strumień światła sprawia, że znacznie łatwiej jest pracować. Wszystko działa wyjątkowo sprawnie.

Pan Visser
Dyrektor generalny działu Well Test & Process Systems – Hunting Energy Services

Oświetlenie przemysłowe zgodne z normami 

Nowe oświetlenie spełnia wymagania holenderskiej normy NEN-EN 12464-1:2011, która zapewnia wszystkim pracownikom bezpieczne i przyjazne środowisko pracy.  
 

Zrównoważone rozwiązanie w zakresie oświetlenia 

Oprawy INDU BAY i INDU LINE zapewniają wysokiej jakości światło przez długi czas dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP 66 – są one zabezpieczone przed wnikaniem pyłu, ciepłem i korozją. Trwała konstrukcja wykonana z aluminium i szkła daje również możliwość poddania materiałów recyklingowi po zakończeniu długiego okresu użytkowania opraw. 

Zarząd zakładu w Velsen-Noord jest zadowolony z faktu, że udało się obniżyć koszty i zredukować zakres czynności konserwacyjnych oraz zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, a jednocześnie poprawić warunki pracy w przestrzeni roboczej.