Lille-miasto w zgodzie z naturą

Inteligentne oświetlenie tworzy „nocny korytarz”, aby zapewnić bezpieczeństwo ludziom i zachować odpowiednie światło po zmroku bez negatywnego wpływu na lokalną przyrodę

Od 2001 roku miasto Lille aktywnie wdraża rozwiązania mające na celu zmniejszenie śladu węglowego i ochronę środowiska. Władze lokalne stopniowo wymieniają wszystkie oprawy oświetleniowe w mieście na bardziej energooszczędne oprawy LED zarządzane przez systemy sterowania, które dostosowują poziom oświetlenia dokładnie do tego, gdzie i kiedy jest ono potrzebne. W roku 2020 działania te pozwoliły miastu zmniejszyć zużycie energii o 50% w stosunku do roku 2004, przy jednoczesnej poprawie jakości oświetlenia.

Park La Citadelle o powierzchni 110 hektarów, w którym znajduje się miejskie zoo, to popularna przestrzeń publiczna. Mieszkańcy regularnie wybierają się tu na rodzinne spacery, przejażdżki rowerowe czy jogging. Jest to również ostoja flory i fauny z ponad 100 różnymi gatunkami zwierząt. Potrzebne jest zatem oświetlenie, które nie zaburzy ich naturalnego rytmu życia

Zobowiązując się do zachowania tej dzikiej przyrody w stanie nienaruszonym, miasto przyjęło w roku 2011 „Plan zachowania bioróżnorodności”. W 2017 roku władze wprowadziły projekt pod nazwą LUCIOLE (Lumière Citadine Optimisée pour L'Environnement), mający na celu ochronę zwierząt i roślin, w tym 9 zagrożonych wyginięciem gatunków nietoperzy, które zamieszkują park i tereny wzdłuż mostu Léon Jouhaux. Nowe oświetlenie nie mogło wpływać negatywnie na faunę, ponieważ wymogiem było zachowanie miejsc gnieżdżenia się nietoperzy, tras ich wędrówek i miejsc żerowania.
 

Oświetlenie miejskie gwarantujące harmonię współżycia człowieka i natury

Miasto pragnęło stworzyć „nocny korytarz” z ekologicznym rozwiązaniem oświetleniowym, które zapewniłoby dobrostan zwierząt i odpowiednie warunki wzrostu roślin w parku, a także pomogło osiągnąć cele środowiskowe i zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Kluczowe znaczenie miał dobór takiego rozwiązania, które dostosowuje intensywność światła oraz temperaturę barwową do różnych potrzeb danego obszaru. 

Kierownictwo projektu podjęło decyzję o wykorzystaniu opraw Citea NG wyposażonych w naszą technologię FlexiWhite i czujniki ruchu. Oprawy zaprogramowano w taki sposób, aby możliwe było automatyczne przełączanie światła z bursztynowego na białe, gdy czujniki wykryją pojawienie się ludzi. Ma to na celu ochronę fauny i flory, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu człowieka. 

Sterowanie temperaturą barwową odbywa się tak, by dostosować ją do sezonowego oraz dobowego rytmu i zachowań nietoperzy, które zazwyczaj opuszczają miejsca odpoczynku w ciągu dnia i rozpoczynają żerowanie około 30 minut po zachodzie słońca. 

Od kwietnia do listopada, kiedy słońce zachodzi później i nietoperze są najbardziej aktywne, w celu ich ochrony włączają i wyłączają się tylko moduły LED o barwie bursztynowej (3000K). 

Następnie od listopada do marca, kiedy nietoperze zapadają w stan hibernacji, moduły LED z bursztynowymi i białymi diodami (2200K) włączają się i wyłączają w zależności od pory nocy i obecności przechodniów, rowerzystów lub pojazdów. 

Mieszkańcy, którzy dojeżdżają do pracy wcześnie rano i wieczorem, korzystają z optymalnej widoczności. Nocą, gdy oświetlenie zmienia się z białego na bursztynowe, miejscowa dzika przyroda może odpoczywać spokojnie. W przypadku pojawienia się pieszego lub rowerzysty, czujniki wykrywają ich obecność i białe diody LED tymczasowo włączają się, aby zagwarantować bezpieczne i wygodne przejście lub przejazd przez park.

Avenue Mathias Delobel
Lille
Francja

Customer

Rada Miasta Lille

Partner(s)

Wykonawcy instalacji: ENGIE + CITEO
Ekolog Rady Miasta Lille: Yohan Tison

Inteligentne oświetlenie z myślą o budowaniu zrównoważonej przyszłości 

Całą instalacją oświetleniową steruje system Schréder EXEDRA, który umożliwia zdalne zarządzanie oprawami w czasie rzeczywistym. Miasto jest w stanie w każdej chwili dostosować poziom oświetlenia i może analizować dane przechwycone przez czujniki, aby ulepszać parametry scenariuszy oświetleniowych. 

Dzięki wdrożonemu „Planowi zachowania bioróżnorodności” miasto Lille wyróżnia się jako miejsce zapewniające zrównoważony rozwój i komfort dla lokalnej społeczności. Cieszymy się, że możemy towarzyszyć miastu na drodze rozwoju, dostarczając inteligentne rozwiązania umożliwiające osiągnięcie właściwej równowagi między ochroną środowiska a zapewnieniem bezpiecznej przestrzeni do życia dla człowieka.