Zheleznitsa Tunnel

Inteligentne oświetlenie tunelu dla bezpiecznego i zrównoważonego środowiska

Tunel Zheleznitsa jest najdłuższym tunelem drogowym, jaki kiedykolwiek zbudowano w Bułgarii. Ma on nieco ponad 2 km długości i znajduje się na autostradzie Struma, która łączy sześć największych miast w zachodniej części kraju, a także jest częścią autostrady E79 biegnącej z Miszkolca na Węgrzech do Salonik w Grecji. Ma on strategiczne znaczenie dla rozwoju regionalnego Bułgarii i krajów sąsiadujących, zapewniając bezpośrednią trasę przez Bułgarię do Morza Egejskiego i rozładowując korki w sąsiednich miastach.

Tunel został otwarty w grudniu 2022 roku. Jest wyposażony w najnowocześniejsze systemy - wentylację, alarmy przeciwpożarowe, CCTV, zarządzanie ruchem, systemy audio, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim kierowcom i pasażerom. Władze lokalne potrzebowały oczywiście zaawansowanego rozwiązania oświetleniowego, które zagwarantowałoby bezpieczeństwo i komfort wszystkim kierowcom i pasażerom przejeżdżającym przez tunel przy minimalnych kosztach energii.
 

Nowoczesne oświetlenie LED tunelu

Oprawy GL2 COMPACT, które sprawdziły się w tunelach na całym świecie, od Sydney po Medellin, zostały wybrane jako oświetlenie podstawowe. Nieco ponad 200 opraw GL2 COMPACT 4 zostało zainstalowanych w dwóch ciągłych liniach w każdej z 2 tras. Zapewniają one wysoką jednorodność na drodze i dostarczają jasne, białe światło, które gwarantuje doskonałą widoczność i komfort dla kierowców, sprawiając, że czują się tak bezpiecznie, jak na otwartej drodze.
 

Zoptymalizowane bezpieczeństwo przy wjeździe do tunelu

Ponieważ wjazdy do tunelu są szczególnie ważnymi strefami ze względu na kontrast z naturalnym światłem dziennym, miernik luminancji został zainstalowany przy każdym wjeździe do tunelu, a OMNISTAR został wybrany do zapewnienia oświetlenia wzmacniającego.

Przez cały dzień miernik luminancji oblicza ilość światła potrzebną dla stref wejściowych; im więcej światła dziennego jest na zewnątrz tunelu, tym wyższy będzie poziom oświetlenia wewnątrz tunelu, aby pomóc kierowcom szybko dostosować się do środowiska tunelu.

Nieco ponad 80 energooszczędnych opraw OMNISTAR zostało zainstalowanych równolegle z oprawami GL2 COMPACT 4 w każdej trasie, aby zapewnić łatwe i wygodne przejście poprzez zmniejszenie kontrastu z naturalnym światłem dziennym.

Zheleznitsa Tunnel
Bułgaria
402
GL2 COMPACT (48 LEDs)
112
OMNISTAR (144 LEDs)
64
OMNISTAR (72 LEDs)

BTS: inteligentne oświetlenie tunelu optymalizuje wydajność

Wszystkie oprawy oświetleniowe tunelu są zarządzane przez system sterowania BTS. Dostosowuje on poziomy oświetlenia w zależności od warunków zewnętrznych (pomiary luminancji wykonywane przez kamery L20) i zapewnia szereg predefiniowanych scenariuszy oświetlenia, od 100% do nocnego. Różne scenariusze oświetlenia i codzienne dostosowywanie poziomów luminancji zapewniają ograniczenie zużycia energii do wymaganego minimum

System sterowania oświetleniem BTS można zintegrować z platformą SCADA operatora za pośrednictwem protokołu MODBUS TCP, umożliwiając operatorowi SCADA zdalne sterowanie i monitorowanie oświetlenia tunelu z pomieszczenia kontrolnego w dowolnym momencie.
 

Wydajność w czasie

Obie oprawy są wykonane z wytrzymałych materiałów, aby chronić LEDy przed wysoce korozyjnymi i wilgotnymi warunkami panującymi w tunelu oraz zagwarantować wydajność przez wiele lat.  Dzięki ich wytrzymałej konstrukcji czynności konserwacyjne zostaną rozłożone w czasie, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych interwencji i kosztów

Lokalne władze są zadowolone z nowoczesnego i zrównoważonego rozwiązania oświetleniowego. Zapewnia ono bezpieczeństwo i komfort użytkownikom tunelu, jednocześnie zmniejszając koszty energii i emisję dwutlenku węgla.