Together for Our Future – Razem dla wspólnej przyszłości

Rola lidera rynku motywuje nas do wzięcia udziału w globalnej walce ze zmianami klimatycznymi. Jednocześnie pragniemy działać w duchu poszanowania rozwoju gospodarczego. Pomagamy społecznościom stawić czoła największym wyzwaniom, dbając bardziej o zrównoważone działania na całym świecie.

Werner de Wolf - Schréder CEO
Werner de Wolf
Prezes Zarządu – Schréder
Together for Our Future encompasses our sustainability strategy

Together for Our Future – Razem dla wspólnej przyszłości

Od wielu pokoleń zrównoważony rozwój jest tematem bliskim sercu akcjonariuszy rodziny Schréder, co znajduje odzwierciedlenie w misji firmy. W 2019 roku sformalizowaliśmy to zobowiązanie, przeprowadzając naszą pierwszą ocenę dotyczącą zasad odpowiedzialności za środowisko naturalne.
Na jej podstawie opracowaliśmy spójną, ogólnofirmową strategię zrównoważonego rozwoju, znaną pod nazwą „Together for our Future” – „Razem dla wspólnej przyszłości”. Projekt uruchomiliśmy na początku 2020 roku. Jest on skonstruowany wokół trzech osi obejmujących odpowiednie zadania w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju, którym nadaliśmy odpowiednie priorytety:

Pobierz nasz Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju 2020

Blank


Zrównoważony rozwój w skrócie 

25%
zmniejszenie emisji CO2e (2023 w porównaniu do roku 2018)
80%
nowych produktów zaopatrzonych w etykietę Circle Light
20%
kobiet na stanowiskach kierowniczych (2025)
80%
dostaw zgodnych z zasadami RBA (2022)
Schréder is committed to advancing seven of the UN SDGs through our operations and the work we do for our customers

Wspieranie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Firma Schréder jest zdecydowanym zwolennikiem realizacji celów ONZ (SDGs), ponieważ ich charakter oparty na działaniu jest zgodny z wartościami, którymi się kierujemy.

Określiliśmy siedem Celów Zrównoważonego Rozwoju, do realizacji których przyczyniamy się w największym stopniu poprzez własne działania oraz pracę na rzecz miast i metropolii na całym świecie. Stanowią one ramy naszej strategii zrównoważonego rozwoju, której celem jest budowanie dobrej przyszłości dla wszystkich.

Blank


Zrównoważony rozwój w codziennej działalności

Zrównoważony rozwój jest wpisany w naszą strategię, strukturę, procesy i kulturę. 
Kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności jest jedynym sposobem na osiągnięcie wymiernych i trwałych korzyści. 

Schréder regularly sponsors higher education and provides work placements for young adults

Szkolenie i edukacja 

Zawsze inwestowaliśmy w niezbędne narzędzia, szkolenia i wsparcie, aby umożliwić pracownikom rozwijanie umiejętności i skuteczne wdrażanie nowych technologii w branży oświetleniowej. Co roku, nasza wewnętrzna akademia szkoleniowa SKILL– zaprasza pracowników z całego świata i organizuje kursy online.

Wierzymy, że kwestią niezwykle istotną jest konieczność pogłębiania wiedzy, dlatego też nasze lokalne jednostki, takie jak Schréder BEKA w RPA, regularnie sponsorują kształcenie na uczelniach wyższych i zapewniają staże dla młodych ludzi. 

Schréder is continually implementing measures to improve health and safety for employees

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Pracownicy to nasz największy kapitał. Jesteśmy zobowiązani do zagwarantowania bezpiecznego środowiska pracy, które zapewnia zdrowie i dobre samopoczucie wszystkich pracowników. Stale oceniamy i wdrażamy nowe środki mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i osiągnięcie celu, jakim jest całkowite wyeliminowanie wypadków. 

Na przykład w roku 2020 podjęliśmy działania, by wyposażyć wszystkie wózki widłowe w niebieskie reflektory, aby pracownicy zachowali bezpieczną odległość od poruszającego się sprzętu. 

All Schréder products are designed to ensure the safety of the people who install and service them as well as the people who sit, walk, run, drive or work under them

Ochrona klienta 

Na etapie projektowania nowych wyrobów dla inżynierów firmy Schréder kluczowe znaczenie ma zapewnienie bezpieczeństwa. Oprócz zgodności z rygorystycznymi wymogami certyfikacji IEC 60598-1 i norm pochodnych, każdy produkt musi spełniać sprawdzone na przestrzeni czasu wewnętrzne standardy projektowe. 

Nasze procesy zapewniają bezpieczeństwo wszystkich naszych pracowników, poprzez instalatorów czy też ekip serwisujących produkty marki Schréder.