Together for our Planet – Razem dla planety

Pragniemy być odpowiedzialni za planetę poprzez zmniejszenie wpływu naszego i naszych klientów na środowisko naturalne.

Patrick Geerts - Chief Operating Officer - Schréder
Patrick Geerts
Dyrektor Operacyjny
Together for Our Planet SDGs

Jako firma produkcyjna rozumiemy, że nasze działania mają wpływ na środowisko. Również nasze produkty zużywają energię. Niezależnie od postępu technologicznego, 95% wpływu oprawy oświetleniowej na środowisko jest nadal związane z jej zużyciem energii. 

Nasza strategia Together for Our Planet – Razem dla planety została opracowana w taki sposób, by przyczynić się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju nr 7, 9 i 12.

Schréder is reducing its carbon footprint by 25% for 2023

Ślad ekologiczny

Zobowiązujemy się do odegrania kluczowej roli w ochronie środowiska poprzez zmniejszenie wpływu naszej działalności produkcyjnej, wyrobów i usług. 

Celem zespołu Schréder na rok 2023 jest zmniejszenie śladu węglowego firmy o 25% (w porównaniu do roku 2018).

W 2020 roku osiągnęliśmy już 16% redukcję w stosunku do roku 2018. 
 

2020 annual footprint Schréder

Działania

Zakładany cel osiągniemy poprzez zmniejszenie: 

  • zużycia surowców w wyniku ponownej analizy projektów produktów w celu zwiększenia efektywności materiałowej; 
  • wpływu zużycia energii poprzez przejście w fabrykach – tam, gdzie to możliwe – na korzystanie z zielonej energii oraz poprzez inwestowanie w technologie umożliwiające oszczędzanie energii; 
  • wpływu operacji logistycznych poprzez optymalizację przepływu produktów; 
  • wpływu mobilności pracowników – ograniczenie podróży służbowych i wprowadzenie bardziej ekologicznych rozwiązań w zakresie przemieszczania się personelu.
Blank

Kilka najważniejszych aspektów strategii zrównoważonego rozwoju ¬¬- rok 2020

53%
zmniejszenie ilości zużywanego papieru
84%
poddawanie recyklingowi odpadów stałych
73%
spadek liczby podróży służbowych samolotem
When combined with efficient luminaires, Schréder EXEDRA can reduce energy consumption by 85%

Nasze produkty 

Nieustannie rozwijamy nowe technologie, aby ograniczyć zużycie energii do minimum. 

Weźmy na przykład system LensoFlex® , obecnie już czwartej generacji. Technologia ta łączy diody LED dużej mocy z precyzyjnymi soczewkami, aby zapewnić optymalny rozsył światła i bardzo wysoką wydajność. Rozwiązanie najnowszej generacji jest jak dotąd najmniejsze pod względem wymiarów, ale spełnia rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa przy jednoczesnym mniejszym zużyciu materiału.

W roku 2020 uruchomiliśmy Schréder EXEDRA – najbardziej zaawansowany na rynku system zarządzania oświetleniem, służący do sterowania, monitorowania i analizy parametrów oświetlenia ulicznego. W połączeniu z wydajnymi oprawami może on zmniejszyć zużycie energii nawet o 85%.

Schréder's Circle Light Label demonstrates the circularity of its luminaires

Projekt uwzględniający koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym 

W ramach nieustannie realizowanej misji tworzenia produktów o najmniejszym wpływie na środowisko, na projektowania opraw postanowiliśmy uwzględnić koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Wobec braku niezależnych standardów, dokładnie przeanalizowaliśmy potencjalne możliwości stosowania opraw oświetleniowych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, aby wprowadzić etykietę „circular lighting” – produktu oświetleniowego zgodnego z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Etykieta „Circle Light” ocenia zgodność oprawy z tą koncepcją w oparciu o dwanaście obiektywnych kryteriów. Uwzględnia ona wydajność, potrzeby konserwacyjne, renowację, demontaż i możliwości w zakresie recyklingu.

All new products by Schréder must obtain 4 stars for the Circle Light Label

Parametry umieszczone na etykiecie stanowią wyzwanie dla zespołów projektowych. Pragniemy ulepszać projekty opraw, tak by zgodność z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym była podstawową cechą każdego produktu, od początku procesu jego opracowywania.

Celem firmy Schréder na rok 2022 jest uzyskanie przez 80% nowych produktów 4 gwiazdek (maksymalna liczba) na etykiecie Circle Light. 

W 2020 roku 100% wyrobów uzyskało 4 gwiazdki. Przeanalizowaliśmy również wiodące produkty z naszego portfolio i 24 z 45 opraw otrzymało 4 gwiazdki.