Together for Our People – Razem dla człowieka

In 2020, 27% of Schréder employees were female

Każda osoba zatrudniona w firmie Schréder jest ceniona ze względu na posiadane umiejętności. Aktywnie poszukujemy i wybieramy pracowników w oparciu o ich doświadczenie i wartość, jaką wnoszą do firmy. Koncepcja ta została uwzględniona i opisana w naszym Kodeksie Postępowania, w części „szacunek i godność w miejscu pracy”.
Z myślą o ochronie pracowników oraz w odpowiedzi na ich potrzeby, strategię Together for Our People – Razem dla człowieka opieramy na dwóch osiach: 

  1. różnorodność i 
  2. poszanowanie praw człowieka.


Różnorodność 

Okazujemy szacunek w interakcjach z drugim człowiekiem – cenimy różnice, włączamy innych do naszej społeczności, przyjmujemy i akceptujemy różnorodność.

Maria Antonia Vestia - CRO- Schréder
Maria Antonia Vestia
Regionalny Dyrektor Techniczny
Schréder will have 20% more women in Management positions by 2025

Różnorodność pracowników, we wszystkich jej aspektach (umiejętności, doświadczenie, wiek, płeć, kultura itp.), jest źródłem odnowy, innowacji i kreatywności. 
Zgodnie z celami ONZ postanowiliśmy skupić nasze wysiłki najpierw na zapewnieniu poszanowania różnorodności i równości płci, ponieważ jest to wciąż aktualny problem w całym społeczeństwie.

27% pracowników firmy Schréder to kobiety, z czego zaledwie 15% zajmuje stanowiska kierownicze lub menedżerskie. Wdrażamy nowe inicjatywy mające na celu zwiększenie do 20% udziału kobiet w organizacji, przede wszystkim na stanowiskach kierowniczych i innych

Blank

Poszanowanie praw człowieka

Odgrywamy ważną rolę w społecznościach, w których działamy, prowadząc firmę w sposób etyczny. Tego samego oczekujemy od naszych dostawców.

Johan Van de Velde - CFO - Schréder
Johan Van de Velde
Główny specjalista ds. prawnych
80% of Schréder's total supply value comply with the RBA15 standard and 100% will do so by 2022

W 2020 roku przyjęliśmy Kodeks Postępowania stowarzyszenia Responsible Business Alliance (RBA) (Sojusz Odpowiedzialnego Biznesu) jako standard działań w zakresie przestrzegania praw człowieka. Naszym celem jest bezpośrednia i pośrednia ochrona praw człowieka poprzez zapewnienie, że podmioty Schréder i ich łańcuch dostaw są bezpieczne, a pracownicy traktowani są z szacunkiem i godnością.

Pod koniec 2020 roku poinformowaliśmy o tym wszystkich dostawców Grupy i zobowiązaliśmy ich do zapewnienia zgodności ze standardem RBA. W sumie 90% dostawców Grupy przestrzega już kodeksu RBA. 

Do roku 2022 80% całkowitej wartości dostaw i 100% dostawców „z grupy ryzyka” będzie objętych standardem RBA