Inteligentne systemy oświetleniowe w obliczu dzisiejszych i przyszłych wyzwań

Ze względu na ciągły rozwój i liczne wyzwania stojące przed miastami, potrzebują one technologii, która umożliwi im dokonywanie wyborów i nawigowanie w zmieniającej się przyszłości. 

Otwarte i interoperacyjne systemy otwierają niezliczone możliwości, umożliwiając miastom integrację istniejących zasobów infrastruktury i rozbudowę systemów w miarę ewolucji ich własnych potrzeb. Pobierz raport, aby dowiedzieć się, w jaki sposób otwarte i interoperacyjne systemy umożliwiają miastom:

  • stworzenie innowacyjnego ekosystem;
  • zintegrowania istniejących zasobów;
  • wybranie preferowanych dostawców i technologie;
  • zabezpieczenie swojej infrastruktury na przyszłość;
  • przyczynienie się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.
Schréder EXEDRA is modular to open up choices for cities
Interoperacyjny Schréder EXEDRA łączy wszystkie zasoby oświetleniowe, aby pomóc Haringey osiągnąć cele dekarbonizacji

Miasta odpowiadają za ponad 70% globalnej emisji CO2, a liderzy miejscy sięgają po innowacyjne rozwiązania, aby odegrać swoją rolę w walce ze zmianami klimatu. Londyńska dzielnica Haringey uruchomiła swój plan działania w zakresie zmian klimatu, aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i pomóc Londynowi osiągnąć zerową emisję dwutlenku węgla netto do 2030 roku. 

W 2020 r., po zmodernizowaniu wszystkich swoich opraw ulicznych do technologii LED, zdecydowano się połączyć całą infrastrukturę oświetleniową, aby uzyskać dalsze oszczędności i dodatkową łączność.  

Schréder EXEDRA łączy ponad 15 000 zasobów, w tym oprawy Schréder i inne, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, usprawnić operacje oraz zmniejszyć zużycie energii i emisję dwutlenku węgla.

Przeczytaj więcej o podróży Haringey w kierunku inteligentnego oświetlenia
Haringey has reduced its carbon emissions by 69% thanks to Schréder EXEDRA
Share this page