INFORMACJA O PLIKACH COOKIE W SERWISACH INTERNETOWYCH

 1. CEL I ZAKRES

Serwisy internetowe firmy Schréder wykorzystują różne rodzaju plików cookie m.in. w celu ułatwienia nawigacji, zwiększenia wydajności i rozpoznawania urządzeń użytkowników odwiedzających strony.

Celem niniejszej Informacji o plikach cookie w serwisach internetowych (nazywanej dalej „Informacją”) jest wyjaśnienie (1) czym są pliki cookie; (2) w jaki sposób można nimi zarządzać; (3) jakie typy plików cookie są używane w naszych serwisach internetowych; oraz (4) przekazanie dodatkowych przydatnych informacji na temat poszczególnych używanych plików cookie.

Informacja dotyczy wszystkich użytkowników odwiedzających serwisy internetowe obsługiwane przez firmę Schréder SA i jej Przedsiębiorstwa Stowarzyszone. Lista naszych serwisów internetowych została podana w punkcie 7 niniejszej Informacji.

 

 1. CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

Plik cookie to niewielki zbiór danych (plik tekstowy) przesyłany na komputer lub urządzenie mobilne użytkownika odwiedzającego stronę. Są w nim zapisywane informacje używane podczas ponownych odwiedzin, takie jak preferencje językowe i dane logowania. Ponadto pliki cookie ułatwiają użytkownikom nawigację pomiędzy stronami, zwiększają ogólną jakość interakcji, a także pozwalają nam określić, czy użytkownicy odwiedzają nasze serwisy po raz pierwszy, czy już wcześniej z nich korzystali.

 

 1. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIE?

Podczas pierwszych odwiedzin użytkownika w serwisie w dolnej części ekranu wyświetlany jest baner z opcjami umożliwiającymi akceptację wszystkich używanych w naszych serwisach internetowych plików cookie innych niż podstawowe (przycisk „OK, akceptuję wszystko”) oraz personalizację preferencji cookie (przycisk „Personalizacja”).

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić swoje preferencje za pomocą Menedżera plików cookie, do którego odsyłacz jest dostępny w stopce w dolnej części ekranu.

 

 1. RODZAJE PLIKÓW COOKIE

W naszych serwisach internetowych używane są różne rodzaje plików cookie, w tym pliki cookie Stron Trzecich.

O ile pliki cookie nie są niezbędne do funkcjonowania naszych serwisów internetowych, prosimy użytkownika o zgodę przed ich ustawieniem i zapisaniem na urządzeniach użytkownika. Jak opisano powyżej w punkcie 3, użytkownik w dowolnym momencie może wycofać zgodę za pomocą Menedżera plików cookie bez żadnych niekorzystnych konsekwencji.

  1. PODSTAWOWE PLIKI COOKIE NIEZBĘDNE DO DZIAŁANIA

Pliki tego typu, należące do firmy Schréder, są niezbędne do poprawnego funkcjonowania naszych serwisów internetowych. Umożliwiają użytkownikowi nawigację w serwisach i skorzystanie z niektórych funkcji. W przypadku braku takich plików nie jesteśmy w stanie udostępnić użytkownikowi podstawowych funkcji, dlatego nie można nimi zarządzać za pośrednictwem Menedżera plików cookie.

Nazwa pliku cookie

Czas ważności

Przechowywane dane

Cel

TARTEAUCITRON

13 miesięcy

Preferencje użytkownika odwiedzającego stronę dotyczące plików cookie

Zapisanie preferencji użytkownika odwiedzającego stronę dotyczących plików cookie

LANGUAGE

1 rok

Preferencje użytkownika odwiedzającego stronę dotyczące języka

Zapisanie preferencji użytkownika odwiedzającego stronę dotyczących języka

_CFDUID

1 rok

Komunikacja WWW, brak Danych Osobowych

Właścicielem pliku cookie jest firma CloudFare. Plik umożliwia identyfikowanie zaufanej komunikacji WWW i zapobieganie dostępowi użytkowników prowadzących szkodliwe działania. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.cloudflare.com/privacyNotice/

COUNTRY

30 dni

Kraj, w którym znajduje się użytkownik odwiedzający serwis i jego adres IP

W celu udostępnienia odpowiedniej wersji serwisu na podstawie języka i kraju użytkownika odwiedzającego serwis

 

  1. WYDAJNOŚCIOWE PLIKI COOKIE

Firma Schréder dąży do stałego udoskonalania treści i funkcji dostępnych w serwisach internetowych oraz realizacji potrzeb użytkowników. Aby ocenić działanie serwisów, firma Schréder dokonuje pomiaru liczby osób odwiedzających serwisy, liczby przeglądanych stron, aktywności użytkowników w poszczególnych serwisach i częstości ponownych odwiedzin.

Przed ustawieniem wydajnościowych plików cookie i zapisaniem ich na urządzeniach użytkownika prosimy użytkownika o wyrażenie zgody. Jak opisano powyżej w punkcie 3, użytkownik w dowolnym momencie może wycofać zgodę za pomocą Menedżera plików cookie.

 

GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics to narzędzie statystyczne umożliwiające nam ocenę działania naszych serwisów i udoskonalenie funkcji oraz treści. Takie pliki cookie, należące do Google Analytics, ustalają adres IP użytkownika, aby określić miejscowość, z której następuje połączenie. Po wykorzystaniu danych Google Analytics dokonuje anonimizacji adresu IP użytkownika. Żadne informacje związane z takimi plikami cookie nie są przekazywane dodatkowym stronom trzecim ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

W uzupełnieniu wcześniej wyrażonej zgody (zgodnie z opisem w punkcie 3) użytkownik ma prawo nie zgodzić się na ustawianie plików cookie i analizę statystyczną danych związanych z przeglądaniem, korzystając z procedury dostępnej na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

W przypadku wyrażenia zgody usługa Google Analytics wygeneruje następujące pliki cookie: 

Nazwa pliku cookie

Czas ważności

Przechowywane dane

Cel

_GA, _GID

2 lata, 24 godziny

Identyfikator użytkownika, typ przeglądarki, godziny i daty interakcji z treścią dostępną w serwisie

Rozróżnienie użytkowników dzięki przydzieleniu losowo wygenerowanych liczb jako identyfikatorów użytkowników odwiedzających serwis

_GAT, __UTMT

1 minuta, 10 minut

Losowa, unikalna liczba lub łańcuch składający się ze znaków i liczb służący do identyfikowania przeglądarki

Zmniejszenie poziomu obciążenia dzięki zidentyfikowaniu przeglądarki

__UTMA, __UTMB

2 lata od ostatniej aktualizacji, 30 minut od ostatniej aktualizacji

Identyfikator użytkownika, typ przeglądarki, godziny i daty interakcji z treścią dostępną w serwisie

Aby rozróżnić użytkowników odwiedzających serwis i ich sesje, informacje o nich są aktualizowane za każdym razem, gdy dane są wysyłane do usługi Google Analytics.

Wartość __utma jest wykorzystywana również do obliczania statystyk nowych użytkowników i użytkowników ponownie odwiedzających serwis.

__UTMZ

6 miesięcy od ostatniej aktualizacji

Źródło ruchu przychodzącego do serwisu, tj. miejsce, z którego dotarł użytkownik odwiedzający serwis, urządzenie użytkownika, kampania (jeśli skonfigurowana z wykorzystaniem narzędzia do śledzenia lub systemu  AdWords) oraz żądanie wyszukiwania przekazane przez użytkownika odwiedzającego serwis

Zapisanie źródła ruchu przychodzącego lub kampanii w celu określenia sposobu dotarcia przez użytkownika do serwisu. Ten plik cookie jest aktualizowany  za każdym razem, gdy dane są wysyłane do usługi Google Analytics.

__UTMC

Ważność upływa w momencie zakończenia sesji

Nowe sesje/odwiedziny użytkowników powracających do serwisu, identyfikator użytkownika, typ przeglądarki, godziny i daty interakcji z treścią dostępną w serwisie

Wartość ustawiana w celu zapewnienia współdziałania ze starszą wersją kodu usługi Google Analytics znaną pod nazwą Urchin

 

 

HOTJAR

Firma Schréder korzysta z usługi Hotjar w celu wykrycia potencjalnych problemów związanych z ergonomią i lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników odwiedzających serwis oraz optymalizacji przeglądania. Narzędzie umożliwia również publikowanie internetowych ankiet i kwestionariuszy, które mogą być wypełniane przez użytkowników lub przez nich pomijane. Takie pliki cookie, należące do Hotjar, nie gromadzą Danych Osobowych[1] użytkowników odwiedzających serwis, z wyjątkiem ankiet i kwestionariuszy, w przypadku których użytkownicy mogą wyrazić zgodę na gromadzenie Danych Osobowych.

W uzupełnieniu wcześniej wyrażonej zgody (zgodnie z opisem w punkcie 3) użytkownik ma prawo nie zgodzić się na ustawianie plików cookie i analizę statystyczną danych związanych z przeglądaniem, korzystając z procedury dostępnej na stronie https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

W przypadku wyrażenia zgody usługa Hotjar może używać następujących plików cookie:

Nazwa pliku cookie

Czas ważności

Przechowywane dane

Cel

_GAEXP

71 dni

Udział użytkownika odwiedzającego serwis w eksperymentach marketingowych oraz typ przeglądarki użytkownika

Usługa Google Analytics używa tej informacji cookie do ustalenia, czy użytkownik odwiedzający serwis bierze udział w eksperymentach marketingowych

_GCL_AU

3 miesiące

Identyfikator użytkownika, typ przeglądarki, godziny i daty interakcji z reklamami w serwisach

Wartość używana przez usługi Google AdSense do oceny efektywności reklam w serwisach internetowych korzystających z tych usług

AJS_ANONYMOUS_ID

1 rok

Identyfikator użytkownika odwiedzającego stronę i liczba odwiedzin

Zawiera informację o tym, czy użytkownik już wcześniej odwiedził serwis oraz licznik odwiedzin

AJD_GROUP_ID

1 rok

Identyfikator użytkownika odwiedzającego serwis

Wartość używana do określenia, czy użytkownik jest zalogowany oraz do grupowania odwiedzin według różnych serwisów

AJS_VISITOR_ID

1 rok

Identyfikator użytkownika, typ przeglądarki, godziny i daty interakcji z treścią dostępną w serwisie

Gromadzi dane dotyczące użycia serwisów internetowych (targetowanie/reklamy)

AMPLITUDE_ID

10 lat

Identyfikator urządzenia, identyfikator użytkownika odwiedzającego serwis, identyfikator pliku cookie, interakcja z treścią serwisu internetowego

Do śledzenia użytkowników w tym pliku cookie używany jest zestaw trzech identyfikatorów: identyfikator urządzenia, identyfikator użytkownika odwiedzającego serwis oraz identyfikator Amplitude. Usługa Amplitude pobiera identyfikator urządzenia i identyfikator użytkownika, a następnie tworzy identyfikator Amplitude, który jest używany do śledzenia unikalnych użytkowników całej platformy. Identyfikator Amplitude zapisuje wszystkie zdarzenia (interakcje z treścią) realizowane przez anonimowych użytkowników

_HSSRC, _HSTC, HSFIRSTVISIT, HUBSPOTUTK, MESSAGE UTK

13 miesięcy

Domeny, numery sesji, odwiedziny użytkownika, wartość utk, początkowy datownik (pierwsze odwiedziny), przeglądarka, godziny i daty interakcji z formularzem kontaktowym

Te pliki cookie związane z usługą HubSpot są ustawiane przez usługę Hotjar w celu śledzenia odwiedzin użytkownika w serwisach internetowych oraz tożsamości użytkownika. Używany jest także plik cookie „utk”, który służy do rozpoznawania użytkowników prowadzących konwersację za pośrednictwem narzędzia do czatu

INTERCOM-*

9 miesięcy

Unikalny identyfikator aplikacji zawierający domenę i służący do śledzenia sesji przesyłania wiadomości

Ten plik cookie konfigurowany przez Intercom jest ustawiany przez usługę Hotjar w celu obsługi systemu czatu w czasie rzeczywistym. Umożliwia zapisanie anonimowych informacji o użytkownikach

MP_*, MP_HJ_MIXPANEL

1 rok

Unikalny identyfikator sesji, liczba użytkowników, źródło ruchu przychodzącego i odwiedzane strony

Ten plik cookie związany z usługą Mixpanel jest ustawiany przez usługę Hotjar w celu śledzenia użytkowników i gromadzenia informacji o sposobach korzystania przez nich z serwisu

_FBP

3 miesiące

Unikalny identyfikator użytkownika odwiedzającego serwis i identyfikator przeglądarki

Ten plik cookie związany z usługą Facebook jest ustawiany przez usługę Hotjar w celu udostępnienia różnych produktów reklamowych, np. ofert kierowanych w czasie rzeczywistym przez zewnętrznych reklamodawców

 

  1. PLIKI COOKIE UMOŻLIWIAJĄCE ZWIĘKSZENIE INTERAKTYWNOŚCI SERWISU

YOUTUBE

Firma Schréder używa platformy YouTube do obsługi wbudowanych materiałów wideo w swoich serwisach internetowych. Firma Schréder w żadnym przypadku nie może za pośrednictwem takich plików cookie należących do serwisu YouTube pobierać Danych Osobowych użytkowników odwiedzających serwis.

Jak opisano w punkcie 3, możliwość umieszczania takich plików cookie na urządzeniu użytkownika wymaga uprzedniej zgody użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en  

Usługa YouTube może zapisywać następujące pliki związane z dowolnym użytkownikiem oglądającym zintegrowany materiał wideo umieszczony w serwisie internetowym:

Nazwa pliku cookie

Czas ważności

Przechowywane dane

Cel

CONSENT

20 lat

Zgoda użytkownika

Zapisanie zgody użytkownika na zapisywanie plików cookie używanych przez usługę

_GA

2 lata

Użycie naszych serwisów internetowych przez odwiedzającego, identyfikator przeglądarki. godziny i daty interakcji z treścią dostępną w serwisie

Analityczny plik cookie używany przez usługę YouTube w celu uzyskania danych statystycznych dotyczących sposobu użycia naszych serwisów internetowych przez odwiedzających

APISID, ENABLEDAPPS.UPLOADER, HSID, LOGIN_INFO, SAPISID, SID, SSID, GEUP, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC

2 lata / 1 miesiąc / 2 lata / 2 lata / 2 lata / 2 lata / 2 lata / 13 miesięcy / 2 lata / 6 miesięcy /

Materiały wideo oglądane przez użytkowników odwiedzających serwis, przepustowość, unikalny identyfikator, opcje odtwarzania, wybrany język, liczba wyszukiwań, ostatnie wyszukiwania, poprzednie interakcje, używane urządzenie, konto Google, liczba odtworzeń materiału, ustawienia używane podczas odtwarzania

Zestaw plików cookie używanych przez usługę YouTube do gromadzenia informacji o działaniach użytkowników odwiedzających serwis w odniesieniu do wbudowanych materiałów wideo

 

  1. GOOGLE RECAPTCHA

Usługa Google reCAPTCHA należąca do firmy Google jest używana do ochrony naszych serwisów internetowych przez spamem i niepożądaną komunikacją.  Jak opisano w punkcie 3, możliwość umieszczania takich plików cookie na urządzeniu użytkownika wymaga uprzedniej zgody użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/technologies/types?hl=en

W przypadku wyrażenia zgody w przeglądarce użytkownika mogą być zapisywane następujące pliki cookie:

Nazwa pliku cookie

Czas ważności

Przechowywane dane

Cel

_ga i _gid

2 lata / 24 godziny

Identyfikator użytkownika, identyfikator przeglądarki, godziny i daty interakcji z treścią dostępną w serwisie

Analityczne pliki cookie używane przez usługi Google za pośrednictwem usługi Google reCAPTCHA do rozróżniania użytkowników odwiedzających serwis i generowania danych statystycznych

1P_JAR, AID, TAID, PAIDCONTENT

13 miesięcy / 18 miesięcy / 14 dni / 2 miesiące

Działania użytkowników odwiedzających serwisy internetowe, np. historia przeglądanych stron, otwieranych odsyłaczy i reklam wyświetlanych przed przejściem do naszych serwisów internetowych; historia pochodząca z innych urządzeń, na których użytkownik był zalogowany za pomocą konta Google. 

Reklamowe pliki cookie używane przez usługi Google za pośrednictwem usługi Google reCAPTCHA w celu śledzenia działań użytkowników odwiedzających serwis i udostępniania ukierunkowanych materiałów reklamowych.

S, SSID, SNID, SID, SIDCC, SAPISID, NID, HSID, OGP, OGPC, CGIC, PL_GACID, WMC, OTZ, DV

Czas trwania sesji / 2 lata / 1 rok / 2 lata / 15 miesięcy / 2 lata / 27 miesięcy / 2 lata / 6 miesięcy / 6 miesięcy

Preferencje użytkownika odwiedzającego stronę, np. język, używane urządzenie, unikalny identyfikator, ostatnie wyszukiwania lub wyniki wyszukiwania, informacje o komunikacji z serwisem internetowym

Wydajnościowy plik cookie używany przez Google do zapisywania informacji, np. preferencji użytkowników odwiedzających serwisy, oraz do pomiaru funkcjonalności modułu Google reCAPTCHA w serwisach internetowych

CONSENT

20 lat

Zgoda użytkownika

Wydajnościowy plik cookie używany przez Google do zapisywania informacji o zgodzie użytkownika odwiedzającego serwis na zapisywanie plików cookie przez usługi Google

 

 1. ZMIANY NINIEJSZEJ INFORMACJI

Możemy raz na pewien czas aktualizować niniejszą Informację zgodnie z wymaganiami prawnymi i/lub zmianami wprowadzanymi w naszych procedurach przetwarzania plików cookie. Jeśli będzie to wymagane, powiadomimy użytkownika o takiej zmianie. Kopia najnowszej wersji niniejszej Informacji będzie zawsze dostępna na tej stronie.

 

 1. KONTAKT

 

Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z pewnych praw lub zgłosić jakieś pytania dotyczące plików cookie używanych w naszych serwisach internetowych, prosimy o kontakt pod adresem win@schreder.com.

 

 1. DEFINICJE

 

Przedsiębiorstwa Stowarzyszone: określenie odnosi się do przedsiębiorstw stowarzyszonych spółki Schréder SA stanowiących podmioty należące do spółki Schréder SA lub przez nią kontrolowane.

Dane Osobowe: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Pliki cookie Stron Trzecich: Pliki cookie, które nie należą do firmy Schréder.

Serwisy internetowe: · https://hub.schreder.com · https://be.schreder.com · https://fr.schreder.com · https://nl.schreder.com · https://de.schreder.com · https://uk.schreder.com · https://sp.schreder.com · https://pt.schreder.com · https://au.schreder.com · https://hu.schreder.com · https://gulf.schreder.com · https://at.schreder.com · https://latin.schreder.com · https://it.schreder.com · https://ca.schreder.com · https://ua.schreder.com · https://ch.schreder.com · https://pl.schreder.com · https://ro.schreder.com · https://rs.schreder.com · https://se.schreder.com · https://sk.schreder.com · https://ru.schreder.com · https://us.schreder.com

 

1 Więcej informacji na temat Danych Osobowych gromadzonych w naszych serwisach internetowych można znaleźć w naszej Informacji o ochronie prywatności.