Automatyzacja w służbie inteligentniejszych miast

Celso Mauricio - Data & Analytics Lead – Schréder Hyperion
Mauricio Celso
Kierownik ds. danych i analiz – Schréder Hyperion

Żyjemy w erze cyfrowej. W przeszłości urbaniści i planiści szukali wzorców, kierowali się przypuszczeniami i polegali na intuicji, ale dziś żadna decyzja nie jest podejmowana bez konkretnych i wyraźnie sprecyzowanych danych. Ośrodki miejskie na całym świecie już od dziesięcioleci sukcesywnie wprowadzają oświetlenie LED, a kolejnym krokiem jest inwestycja w centralny system zarządzania (CMS). Łączy on oprawy oświetleniowe, słupy i inne komponenty oświetlenia ulicznego, które są wyposażone w czujniki. System umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie danych w czasie rzeczywistym. 

Automatyzacja decyzji w oparciu o te informacje i spostrzeżenia oznacza, że miasta mogą oszczędzać energię, zapobiegać zakłóceniom i poprawiać warunki życia mieszkańców. Oświetlenie uliczne w czasie rzeczywistym dostosowuje poziom jasności odpowiednio do natężenia ruchu i pogody, co przekłada się na mniejsze zużycie energii i zapewnia bezpieczeństwo osób korzystających z dróg i chodników. Lampy mogą nawet w sposób autonomiczny wykrywać awarie, umożliwiając szybką interwencję w celu zapewnienia prawidłowych warunków do życia i funkcjonowania. 
 
Wybierając odpowiedni system CMS władze miasta mogą w pełni korzystać z zalet, jakie niesie ze sobą automatyzacja. Dzięki precyzyjnej alokacji energii i minimalnej interwencji człowieka powstaje bowiem ekosystem miejski, który rozwija się dzięki wydajności i maksymalnie ogranicza niekorzystny wpływ na środowisko. 

Zespół Schréder opracował system Schréder EXEDRA – proste, modułowe, oparte na automatyzacji rozwiązanie, odporne na czynniki zewnętrzne i oczywiście niezawodne. Tak właśnie powinien wyglądać każdy tego typu system dostępny na rynku. Na tym blogu zastanawiamy się, dlaczego automatyzacja ma istotne znaczenie z punktu widzenia miast, które chcą zyskać miano inteligentnych. 
 

Inteligentne oświetlenie, inteligentne wyniki 

Systemy oświetleniowe są idealnym zasobem umożliwiającym świadczenie inteligentnych usług: są już podłączone do sieci elektrycznej, nie wymagają instalacji i stanowią znany element architektury ulicznego krajobrazu. Po połączeniu systemów i czujników, władze miasta zyskują dostęp do cennych danych, które dają możliwość osiągnięcia bezprecedensowej wydajności i są gwarancją postępu. Schréder EXEDRA usprawnia działania użytkowników na terenach zurbanizowanych, optymalizuje alokację zasobów i zapewnia minimalizację potrzeb w zakresie konserwacji. 

System Schréder EXEDRA można podłączyć do istniejących zasobów, a tym samym zyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat istniejących anomalii. Rozwiązanie ułatwia również identyfikację pojawiających się często sekwencji anomalii. Jego właściciele mają szansę eliminować długo utrzymujące się problemy, zyskują lepszą wiedzę i wizję ewentualnych przyszłych anomalii, a także zapewniają niezawodne działanie systemów.  

Jeśli dane potraktujemy jako surowiec, to automatyzacja jest strukturą, która gwarantuje bezproblemową realizację procesów w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni miejskiej. Automatyzacja to sztuka umożliwiania technologii autonomicznego wykonywania zadań. Uwalnia ona zasoby ludzkie, dając przestrzeń do strategicznego myślenia, wspierając innowacyjność i wydajność systemów miejskich. Odbywa się to za pomocą silników automatyzacji, które organizują realizację zadań bez interwencji człowieka, czerpiąc inspirację z analizy danych. 

Schréder EXEDRA automates procedures and interventions to streamline operations in smart cities

Schréder EXEDRA działa na usłudze Azure ML firmy Microsoft, która umożliwia analitykom danych i programistom tworzenie i wdrażanie wysokiej jakości modeli uczenia maszynowego. Odpowiednie operacje uczenia maszynowego mogą uzupełniać funkcje istniejących narzędzi, ułatwiając połączenie procesu przekształcania danych w informacje i automatyzacji. Punkty końcowe HTTP udostępniają daną funkcjonalność, pokazując, w jaki sposób zaawansowane analizy danych i automatyzacja łączą się, zapewniając korzyści zarówno dla obywateli ogólnie rzecz ujmując, jak i wszystkich mieszkańców miast.
 

Bad Hersfeld, dobre decyzje – dzięki automatyzacji 

Celem władz niemieckiego uzdrowiska Bad Hersfeld, znanego z odbywającego się tu co roku festiwalu operowego, była modernizacja oświetlenia tak, aby działało ono w sposób inteligentny w pełnym tego słowa znaczeniu. Nawiązano zatem współpracę z partnerami z branży zaawansowanych technologii celem opracowania systemu, który mógłby dostosowywać poziomy oświetlenia w zależności od natężenia ruchu, regulować temperaturę barw w zależności od pory dnia i kontrolować rozkład światła w zależności od pogody. 
 
Miasteczko wdrożyło wcześniej system Schréder EXEDRA w obszarze Stiftsruine, obejmującym pozostałości dawnego klasztoru, a w roku 2021 uruchomiło projekt pilotażowy, wykorzystując 77 lamp ulicznych IZYLUM i 88 FLEXIA FG Midi w dwóch innych dzielnicach. Oprawy te są również wyposażone w czujniki rejestrujące i zbierające dane dotyczące warunków atmosferycznych, natężenia ruchu, prędkości i parametrów środowiska, które są przesyłane na platformę opracowaną przez naszego partnera, firmę Urban Lighting Innovations GmbH [ui!]. Następnie platforma UrbanPulse analizuje dane i udostępnia je innym aplikacjom.

Bad Hersfeld is using data collected by Schréder EXEDRA to automate lighting that adapts to traffic and weather, ultimately reducing energy costs and carbon emissions

W rezultacie oświetlenie w tych obszarach jest dostosowywane w czasie rzeczywistym do poziomu natężenia ruchu i intensywności użytkowania dróg. Takie rozwiązanie maksymalizuje bezpieczeństwo pieszych i kierowców w godzinach szczytu, a jednocześnie zapewnia oszczędność energii, gdy ruch jest bardzo mały lub nie ma go wcale. Dzięki możliwościom automatyzacji systemu Schréder EXEDRA miasteczko zmniejszyło zużycie energii o ponad 70%, przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zyskując znaczne oszczędności w budżecie.

System jest rozwiązaniem pionierskim i stanowi ważny krok w kierunku zapewnienia neutralności klimatycznej, którą miasto wyznaczyło sobie jako cel na rok 2035.

Thomas Fehling
mówi burmistrz miasta Bad Hersfeld (2010 - 2022)


Dane i automatyzacja: świat pełen możliwości 

Automatyzacja polega na wykonywaniu czynności (lub zestawu czynności) zgodnie z pewnymi uprzednio zdefiniowanymi warunkami. Elementy automatyki systemu Schréder EXEDRA mogą wykrywać i rozwiązywać określone problemy, takie jak usterki szaf elektrycznych, niedziałające polecenia uruchomienia komponentów, problemy z określaniem wartości temperatury i lokalizacją GPS oraz nieprawidłowe wartości napięcia. Wszystkie te usterki można wyeliminować zdalnie, bez konieczności interwencji ręcznej. 

Podobnie, CMS pozwala właścicielom systemów ustawiać załączanie alarmów, generowanie raportów, zlecenia pracy i łączyć się z systemami innych firm. System może automatycznie wykryć awarię segmentu, konsolidując alarmy utraconych węzłów, sprawdzając czas wyłączenia w godzinach porannych i biorąc pod uwagę położenie zasobów na linii zasilającej. W przypadku wykrycia awarii segmentu, system wysyła alarm za pośrednictwem wiadomości SMS lub e-mail, synchronizuje alarmy CMS z systemem zarządzania zasobami klienta i tworzy zgłoszenie w systemie klienta. Wszystkie te czynności odbywają się bez konieczności kontaktu fizycznego pracowników z komponentami. 
 

Automatyzacja: przyszłość inteligentnych miast? 

System Schréder EXEDRA w pełni wykorzystuje potencjał danych, uczenia maszynowego i automatyzacji. Dzięki synergii obejmującej analizę danych i automatyzację miasta wkraczają w przyszłość, w której liczy się strategiczne, długoterminowe planowanie. Ma to na celu podniesienie jakości życia i kształtowanie przestrzeni miejskiej ewoluującej wraz z mieszkańcami. 

Przejście na oświetlenie LED zapewnia 70% oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi lampami wyładowczymi, a dobry system CMS zmniejsza zużycie energii przez oprawy LED średnio o kolejne 30%. Ponieważ miasta dążą do osiągnięcia zerowego zużycia energii netto, takich oszczędności energii nie można pominąć, a automatyzacja jest kluczem do ich osiągnięcia. 
 

Nasza wspólna wizja: budowanie potencjału miast z myślą o przyszłości 

System Schréder EXEDRA może stanowić podstawowy element metamorfozy miast ukierunkowanej na bardziej zrównoważony rozwój. Dane są skrupulatnie przekształcane, dając możliwość wykorzystania innowacyjnych, zautomatyzowanych rozwiązań, aby miasta mogły funkcjonować sprawniej, mniej chaotycznie i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zespoły sprzedaży Schréder mogą przeanalizować konkretne parametry poszczególnych sieci oświetleniowych i systemów CMS, tak by wdrożyć nowatorskie elementy z myślą o lokalnych społecznościach. 
 
Dzięki połączeniu zasobów danych, automatyzacji i oświetlenia można budować przyszłość, w której miasta, napędzane synergią innowacji, zrównoważonego rozwoju i inteligentnego prognozowania, rozwijają się. Systemy działające w oparciu o sztuczną inteligencję i automatyzację wykorzystują moc, jaką niosą dane, do optymalizowania operacji, poprawy jakości usług, promowania ekorozwoju i podejmowania decyzji opartych na danych. W rezultacie złożonym wyzwaniom współczesnego świata można stawić czoła w bardziej inteligentny, niezawodny i wydajny sposób.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj naszą białą księgę.

O autorze
Celso dołączył do zespołu Schréder Hyperion w roku 2019. Swoją wiedzę i dbałość o szczegóły wykorzystuje z myślą o rozwoju procesów, operacji i procedur gromadzenia danych na naszej platformie Schréder EXEDRA. Wspiera naszych klientów w zakresie automatyzacji czynności interwencyjnych, tak by mogli usprawniać działania operacje, uzyskiwać wgląd w cenne dane, a tym samym podejmować właściwe decyzje w celu ulepszenia funkcjonowania miast, w których żyjemy.

Kontakt z Celso na LinkedIn