Nowe cele klimatyczne Schrédera zatwierdzone przez SBTI dla emisji gazów cieplarnianych zakresu 1, 2 i 3

Zrównoważone środowiskowo, ekonomicznie i społecznie oświetlenie zawsze było częścią naszego DNA. W 2019 r. sformalizowaliśmy nasze zobowiązanie do zmniejszenia śladu węglowego i przyczynienia się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w ramach programu "Razem dla naszej przyszłości".

W 2023 r. chcieliśmy pójść dalej i zobowiązaliśmy się do osiągnięcia krótkoterminowych redukcji emisji w całej firmie w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi)*.

Dziś mamy przyjemność ogłosić, że te nowe cele redukcji emisji dwutlenku węgla zostały zatwierdzone przez SBTi.

Schréder's climate reduction targets have been approved by the SBTi

Schréder zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 52,5% do 2030 r. w porównaniu z rokiem bazowym 2019, zgodnie z trajektorią 1,5°C.

Zobowiązujemy się również do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych zakresu 3 wynikających z użytkowania sprzedawanych produktów o 27,5% w tym samym okresie.

Ta zatwierdzona przez SBTi certyfikacja odzwierciedla nasze zaangażowanie w podnoszenie poprzeczki w walce ze zmianami klimatu poprzez wyznaczanie ambitnych i kompleksowych celów redukcyjnych, które są zgodne z nauką o klimacie. Daje nam to dodatkową pewność, że nasze działania i zrównoważone rozwiązania oświetleniowe, które oferujemy naszym klientom, przyczynią się do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego i stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości.

Xavier Uhlen - Schréder Audit, Risk and Sustainability Director
Xavier Uhlen
Dyrektor ds. audytu, ryzyka i zrównoważonego rozwoju w Grupie Schréder

Jesteśmy dumni, że dołączyliśmy do ponad 4500 organizacji na całym świecie, które wyznaczają cele w zakresie redukcji emisji zgodnie z SBTi.
 

(*) Inicjatywa jest wynikiem współpracy pomiędzy CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) oraz World Wide Fund for Nature (WWF) i stanowi jedno ze zobowiązań koalicji We Mean Business. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w zakresie ustalania celów opartych na nauce, oferuje zasoby i wskazówki w celu zmniejszenia barier w ich przyjmowaniu oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.