Samen voor Onze Toekomst 2021

Onze rol als marktleider motiveert ons om deel te nemen aan de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering en bij te dragen aan een respectvolle economische ontwikkeling. We helpen gemeenschappen hun grootste uitdagingen het hoofd te bieden en de wereld duurzamer te maken.

Werner de Wolf - Schréder CEO
Werner de Wolf
CEO – Schréder
Together for Our Future encompasses our sustainability strategy

Samen voor Onze Toekomst

Duurzaamheid is al generaties lang een onderwerp dat de aandeelhouders van de familie Schréder na aan het hart ligt en dat sterk naar voren komt in de missie van ons bedrijf. In 2019 hebben we deze toezegging geformaliseerd door onze eerste materialiteitsbeoordeling uit te voeren.
Op basis van de materialiteitsbeoordeling ontwikkelden we een samenhangende, bedrijfsbrede duurzaamheidsstrategie.
We noemden het het project "Samen voor onze toekomst" en lanceerden het begin 2020. Het project is gestructureerd rond drie assen die de relevante en geprioriteerde SDG's (Sustainable Development Goals) en doelstellingen omvatten: 

Download ons Sustainability Report 2020

Blank

Duurzaamheid in één oogopslag

25%
minder CO2e-uitstoot (2023 vs 2018)
80%
nieuwe producten hebben Circle Light Label
20%
vrouwen in management (2025)
80%
leveringswaarde conform RBA (2022)
Schréder is committed to advancing seven of the UN SDGs through our operations and the work we do for our customers

Ondersteuning van duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN

Bij Schréder zijn we groot voorstanders van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties, aangezien het actiegerichte karakter van deze doelen in lijn is met onze eigen waarden.

We hebben zeven SDG's geïdentificeerd waaraan we het meest bijdragen via onze eigen activiteiten en ons werk voor steden over de hele wereld. Ze vormen het kader van onze duurzaamheidsstrategie om een positieve toekomst voor iedereen op te bouwen.  

Blank


Duurzaamheid in onze dagelijkse bedrijfsvoering 

Duurzaamheid is verankerd in onze strategie, structuur, processen en cultuur. Op deze manier werken is de enige weg vooruit voor echt positieve en blijvende voordelen. 

Schréder regularly sponsors higher education and provides work placements for young adults

Training en opleiding 

We hebben altijd geïnvesteerd in de nodige tools, training en ondersteuning om werknemers in staat te stellen hun vaardigheden te ontwikkelen en met succes nieuwe technologieën in de verlichtingsindustrie toe te passen. Elk jaar verwelkomt onze interne opleidingsacademie – SKILL – medewerkers van over de hele wereld en organiseert ze e-learningcursussen.

Omdat we het belangrijk vinden om nooit te stoppen met leren, sponsoren onze lokale entiteiten zoals BEKA Schréder in Zuid-Afrika regelmatig hoger onderwijs en bieden ze stages aan voor jongvolwassenen. 

Schréder is continually implementing measures to improve health and safety for employees

Gezondheid en veiligheid

Onze mensen zijn onze grootste troef. We zetten ons in om een veilige werkomgeving te bieden die de gezondheid en het welzijn van al onze medewerkers waarborgt. We evalueren en implementeren voortdurend nieuwe maatregelen om de veiligheid te vergroten en ons doel van nul ongevallen te bereiken. 

Zo hebben we er in 2020 voor gezorgd dat alle heftrucks zijn voorzien van blauwe schijnwerpers zodat alle medewerkers op veilige afstand kunnen blijven. 

All Schréder products are designed to ensure the safety of the people who install and service them as well as the people who sit, walk, run, drive or work under them

Bescherming van de klant 

Veiligheid staat centraal  wanneer ingenieurs van Schréder nieuwe producten ontwerpen. Elk product moet niet alleen voldoen aan de strikte voorschriften voor IEC 60598-1-certificering en afgeleide normen, maar ook aan de beproefde ontwerpnormen van Schréder. 

Onze processen zorgen voor de veiligheid van onze medewerkers, de mensen die onze producten installeren en onderhouden en de mensen die eronder zitten, lopen, rennen, autorijden, sporten of werken.