Samen voor Onze Mensen 2021

In 2020, 27% of Schréder employees were female

Bij Schréder wordt elke medewerker gewaardeerd om zijn of haar vaardigheden. We zoeken en kiezen medewerkers actief op basis van hun ervaring en de waarde die zij voor het bedrijf toevoegen. Dit concept wordt onderstreept in onze Gedragscode, in de sectie "respect en waardigheid voor iedereen op de werkplek”.
Om onze mensen te beschermen en in hun behoeften te voorzien, richt onze Samen voor Onze Mensen-strategie zich op 2 punten:

  1. diversiteit en
  2. respecteren van de mensenrechten.

 

Diversity

We tonen respect in onze interacties door verschillen te waarderen, inclusief te zijn en diversiteit te omarmen.

Maria Antonia Vestia - CRO- Schréder
Maria Antonia Vestia
Chief Regional Officer
Schréder will have 20% more women in Management positions by 2025

De diversiteit van het personeel, in al zijn vormen (vaardigheden, ervaring, leeftijd, geslacht, cultuur, enz.), is een bron van vernieuwing, innovatie en creativiteit. In overeenstemming  met de doelstellingen van de VN hebben we besloten om onze inspanningen eerst te richten op genderdiversiteit en gelijkheid, omdat dit nog steeds een voortdurende zorg is in de samenleving als geheel.

27% van de werknemers van Schréder is vrouw en slechts 15% in leidinggevende functies. We implementeren nieuwe initiatieven om het aandeel vrouwen in de organisatie, voornamelijk in leiderschap en andere leidinggevende functies, te verhogen tot 20% in 2025.


 

Blank

Respect voor de mensenrechten

We spelen een actieve rol in de gemeenschappen waarin we actief zijn door ethisch zaken te doen: we verwachten hetzelfde van onze leveranciers.

Johan Van de Velde - CFO - Schréder
Johan Van de Velde
Chief Legal Officer
80% of Schréder's total supply value comply with the RBA15 standard and 100% will do so by 2022

In 2020 hebben we de Responsible Business Alliance (RBA) Gedragscode aangenomen als onze standaard voor mensenrechten. Ons doel is om de mensenrechten direct en indirect te beschermen door ervoor te zorgen dat de entiteiten van Schréder en hun toeleveringsketen veilig zijn en dat werknemers met respect en waardigheid worden behandeld.

Eind 2020 hebben we al onze groepsleveranciers op de hoogte gebracht en hen gevraagd om de naleving van de RBA-norm te bevestigen. In totaal houdt 90% van de leveranciers van de Group zich al aan de RBA-code. 

Tegen 2022 zal 80% van de totale leveringswaarde en 100% van de "risico" leveranciers voldoen aan de RBA-norm.