Samen voor Onze Mensen

Schréder's Together for our People straegty is axed around the UN SDGs 4, 5, 8 and 16

Bij Schréder zetten we ons in voor het bevorderen van een diverse, inclusieve en gelijkwaardige cultuur en voor het creëren van stabiele en betrouwbare relaties met leveranciers op basis van gedeelde waarden. Onze principes zijn vastgelegd in onze Gedragscode, die in 2022 is herzien en aangevuld. 

Onze Samen voor onze Mensen-strategie richt zich op 2 hoofdpunten - Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie en Duurzaam Inkopen en Mensenrechten - met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de SDG's 4, 5, 8 en 16 van de VN.

 

Diversiteit, gelijkheid en inclusie 

Bij Schréder zetten we ons in voor een diverse, inclusieve en gelijkwaardige cultuur. We streven naar de hoogste normen van eerlijkheid en gelijke kansen voor alle medewerkers in alle fasen van hun carrière.

Inês Vieira Nascimento: Schréder CHRO
Inês Nascimento
Chief Human Resources Officer
In 2020, 27% of Schréder employees were female

De diversiteit van het personeel, in al haar vormen (vaardigheden, ervaring, leeftijd, geslacht, cultuur...), is een bron van vernieuwing, innovatie en creativiteit. Als onderdeel van onze visie om een meer rechtvaardige en eerlijke werkomgeving te creëren, hebben we gerichte acties opgenomen in ons Manifest voor Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie.

In lijn met de doelstellingen van de VN hebben we besloten om onze inspanningen eerst te richten op genderdiversiteit en gelijkheid, omdat dit nog steeds een punt van zorg is in de samenleving als geheel. 27% van de medewerkers van Schréder is vrouw en slechts 13% heeft een leidinggevende of managementfunctie. Dit is lager dan in 2020, toen we onze strategie lanceerden. Daarom hebben we besloten aanvullende maatregelen te nemen en ons ertoe te verbinden dat in 2025 ten minste 40% van alle nieuwe aanwervingen vrouw moet zijn om een meer diverse groep medewerkers te creëren. Tegen 2030 willen we het percentage vrouwen in leidinggevende en andere managementposities verhogen tot 20%.

Blank

2025 Doel

2030 Ambitie

40% women in mangerial positions by 2030
vrouwen aangeworven voor nieuwe functiesvrouwen in managementposities

 

Duurzaam inkopen en mensenrechten

We spelen een actieve rol in de gemeenschappen waarin we actief zijn door ethisch zaken te doen: we verwachten hetzelfde van onze leveranciers.

Johan Van de Velde - CFO - Schréder
Johan Van de Velde
Chief Legal Officer
Blank space
Ons doel is om de Mensenrechten direct en indirect te beschermen door ervoor te zorgen dat de entiteiten van Schréder en hun toeleveringsketen veilig zijn en dat werknemers met respect en waardigheid worden behandeld. In 2020 hebben we de gedragscode van de Responsible Business Alliance (RBA) aangenomen als onze norm voor mensenrechten en hebben we van al onze leveranciers binnen de Groep geëist dat ze bevestigen dat ze deze norm onderschrijven en naleven. Eind 2022 hadden leveranciers die 97% van onze totale waarde in de toeleveringsketen vertegenwoordigen, bevestigd dat zij de RBA-code of vergelijkbare normen onderschrijven.

Eind 2022 lanceerden we de Gedragscode Leveranciers van Schréder. Hierin zijn de sociale en milieuprestatie-eisen voor alle leveranciers van Schréder vastgelegd. 

We hebben ook een methodologie voor de beoordeling van duurzaamheidsrisico's ontwikkeld, die het due diligence-proces beschrijft dat we zullen gebruiken om onze leveranciers te beoordelen met betrekking tot de verwachte duurzaamheidsnormen. Dit due diligence proces zal gerichte audits omvatten om ervoor te zorgen dat op de juiste manier aan de duurzaamheidseisen wordt voldaan. Ons doel is om deze risicobeoordelingsmethode geleidelijk in te voeren, zodat tegen 2030 alle leveranciers van de Group zijn beoordeeld op zowel onze mensenrechten- als milieunormen.
 
Blank space

2022 Doel

2022 Resultaten

2030 Ambities

97% of Schréder suppliers adher to RBA standard

van de toeleveringsketen valt 
onder de RBA-standaard
van de toeleveringsketen valt 
onder de RBA-standaard
leveranciers beoordeeld op 
duurzame inkooprisico's
   

 

 

  schending van mensenrechtennormen
in onze waardeketen
Schréder offers training programmes for all employees to develop their skill sets

Training & Opleiding

Om de groei en ontwikkeling van onze medewerkers te ondersteunen, biedt Schréder een scala aan interne en externe opleidingsmogelijkheden. Deze programma's zijn afgestemd op de specifieke behoeften en doelstellingen van individuen, groepen en afdelingen, of het nu gaat om talen, IT-vaardigheden of heftruckchauffeurs. 

In 2022 werden ongeveer 1.169 trainingssessies gegeven in 27 landen, over een breed scala aan onderwerpen. 

We lanceerden ook GoodHabitz, een online leerplatform dat een breed scala aan cursussen en trainingsprogramma's biedt voor individuen en organisaties, om de ontwikkeling van onze werknemers in 2022 te ondersteunen. Ons doel is om 90% van de medewerkers die hiervoor in aanmerking komen te trainen over een verscheidenheid aan boeiende onderwerpen zoals management en leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, communicatie en meer.