Onze drijfveer: Lightability™

Met een eeuwenlange traditie van innoveren en ondernemen verleggen we de grenzen van ons bedrijf naar slimme verlichting. Dit vereist dat wij onze deskundigheid in het plannen van stedelijke omgevingen uitbreiden, waarbij het niet alleen draait om licht maar ook om de interactie met de volledige openbare ruimte en haar gebruikers.

Lightability is using the power of light to enhance safety, well-being and sustainability in public spaces

We gebruiken de term Lightability™ voor deze uitbreiding van onze missie in combinatie met sommige overtuigingen die onze houding bepalen

  1. We ondersteunen gemeenten bij het opzetten van open, interoperabele platformen en bieden gemakkelijk te integreren infrastructuur die de kwaliteit van het leven in de steden verbetert.
  2. We dragen zorg voor het geld van de belastingbetalers om burgers de beste kosten/baten ratio te bieden. Daarom stimuleren wij een effectiever gebruik van de overheidsfinanciën door een geïntegreerd overheidsbeleid en een vermindering van de operationele kosten door middel van de ondersteuning van nieuwe technologieën.
  3. We stimuleren actieve, open en inclusieve deelname van actoren die behoren tot het innovatie-ecosysteem van steden om de sociale, ecologische en economische ontwikkeling van bedrijven en burgers te bevorderen.
  4. We streven naar het creëren van omgevingen die de toegankelijkheid voor mensen met een handicap stimuleren, gelijkheid in geslacht en afkomst aanmoedigen, en nieuwe kansen bieden aan kwetsbare gebieden in de steden.
  5. We stimuleren en implementeren opleidingsinitiatieven voor burgers, ontwerpers en publieke managers over verlichting & slimmere steden op een open, transparante en niet-vooringenomen manier.
Lightability gebruikt de kracht van licht om veiligheid, welzijn en duurzaamheid in de openbare ruimte te verbeteren.

Over het woord Lightability™  

Na meer dan een eeuw van innovatie beseften we dat er nog steeds geen woord was om uit te leggen wat we doen, iets dat veel verder gaat dan alleen licht.
Dus, als probleemoplossers en als ingenieurs, hebben we er één gecreëerd. We noemen deze vaardigheid Lightability™ 

Waarbij het draait om experts te zijn in het toepassen van licht. Om het vermogen om licht menselijk te maken. Het is onze drijfveer om alles te begrijpen en verkennen over het potentieel van licht. Voor iedereen.
Maar Lightability™ is niet alleen een vaardigheid. Het is een houding. Het herdefinieert de manier waarop licht wordt gebruikt door efficiëntie, innovatie, duurzaamheid en expertise. Het is het vermogen om de kracht van licht te gebruiken om de wereld te verbeteren.
Want het licht dat we mede creëren is meer dan fysiek. Licht staat voor hoop, inspiratie, energie en beschermt wat belangrijk voor ons is. Licht vindt altijd een manier om dingen beter te maken.
Pioniers van het verleden creëerden nieuwe voorschriften, gaven vorm aan cultuur en samenlevingen, en doorbraken oude grenzen om slimmere, verbonden gemeenschappen te bouwen. Dat is wat we willen bereiken: innovatie.
Wij zijn pioniers die de weg verlichten voor de visionairs. Zodat hun ideeën kunnen schijnen.
Omdat verlichting mensen kracht kan geven, levens kan beïnvloeden, gemeenschappen kan ondersteunen en ruimtes, steden en de planeet kan transformeren.

Al 115 jaar zijn wij experts in het toepassen van licht tot zijn volledige potentieel. En dat zullen we blijven doen.
Dit alles is verbonden.
Dit alles is Lightability™