Schréder engageert zich om zich aan te sluiten bij het Science-Based Targets initiative (SBTi) en de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen

Schréder is al meer dan een eeuw actief op het gebied van openbare verlichting, een sector die een levensveranderende invloed heeft op de burgers door de veiligheid, het welzijn en de duurzaamheid van de openbare ruimte te verbeteren. Ecologisch, economisch en maatschappelijk duurzame verlichting heeft altijd deel uitgemaakt van ons DNA. We hebben de energie-efficiëntie van onze producten voortdurend verbeterd en lanceerden bij gebrek aan een industriestandaard zelfs ons eigen ‘Circle Light Label’ om klanten te helpen een meer circulaire economie te omarmen. 

Omdat we ons bewust zijn van onze verantwoordelijkheid in de strijd tegen de klimaatverandering, hebben we onze initiatieven in 2019 geconsolideerd in ons programma ‘Together for Our Future’. Dankzij deze strategie kunnen we de CO₂-voetafdruk van onze activiteiten meten en specifieke acties ondernemen om onze eigen broeikasgasuitstoot en die van onze klanten te verminderen.

Vandaag willen we echter nog een stap verder gaan. Met het Science-Based Targets initiative (SBTi) hebben we ons ertoe verbonden om op korte termijn emissiedoelstellingen te bepalen voor de hele onderneming.
Het SBTi is een wereldwijd orgaan dat bedrijven in staat stelt ambitieuze emissiedoelstellingen te bepalen op basis van de recentste klimaatwetenschap. Het heeft als doel om ondernemingen overal ter wereld te stimuleren om hun emissies tegen 2030 te halveren en tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken.(*)

Deze verbintenis is een cruciale mijlpaal in een langere reis. We zullen onze emissiedoelstellingen in de komende weken ter validering voorleggen aan het SBTi.
 

 

De toetreding tot de SBTi is opnieuw een belangrijke mijlpaal in onze duurzaamheidsstrategie. We hebben dit initiatief gekozen om de transparantie van onze activiteiten te vergroten en ervoor te zorgen dat onze eigen doelstellingen aansluiten bij de internationale doelstellingen en een tastbaar verschil zullen maken.

Werner de Wolf - Schréder CEO
Werner De Wolf
CEO - Schréder

(*) Het initiatief is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF) en is een van de verbintenissen van de We Mean Business Coalition. Het SBTi definieert en promoot ‘best practices’ op het gebied van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen, biedt middelen en richtlijnen om hindernissen voor de invoering ervan te elimineren en onderwerpt de doelstellingen van bedrijven aan een onafhankelijke evaluatie en keuring.