Schréders nieuwe klimaatdoelen goedgekeurd door SBTI voor scope 1, 2 en 3 broeikasgasemissies

Milieuvriendelijke, economisch en sociaal duurzame verlichting heeft altijd deel uitgemaakt van ons DNA. In 2019 hebben we ons formeel gecommitteerd aan het verminderen van onze CO2-voetafdruk en aan het bijdragen aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling met ons programma "Samen voor onze toekomst".

In 2023 wilden we verder gaan en hebben we ons verplicht om op korte termijn emissiereducties voor het hele bedrijf vast te stellen met het Science Based Targets-initiatief (SBTi)*.

Vandaag zijn we verheugd te kunnen aankondigen dat deze nieuwe CO2-emissiereductiedoelstellingen zijn goedgekeurd door de SBTi.
 

Schréder's climate reduction targets have been approved by the SBTi

Schréder verplicht zich om de absolute scope 1- en scope 2-broeikasgasemissies tegen 2030 met 52,5% te verminderen ten opzichte van het basisjaar 2019, in lijn met een 1,5°C-traject. 

We verplichten ons ook om de absolute scope 3 broeikasgasemissies door het gebruik van de verkochte producten met 27,5% te verminderen binnen hetzelfde tijdsbestek.

Deze SBTi-validatie weerspiegelt onze inzet om de lat hoger te leggen in de strijd tegen klimaatverandering door ambitieuze en uitgebreide reductiedoelstellingen vast te stellen die in overeenstemming zijn met de klimaatwetenschap. Het geeft ons nog meer vertrouwen dat onze acties en de duurzame verlichtingsoplossingen die we onze klanten bieden, zullen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en het creëren van een duurzamere toekomst.

Xavier Uhlen - Schréder Audit, Risk and Sustainability Director
Xavier Uhlen
Schréder Group Audit, Risk and Sustainability Director

We zijn er trots op dat we ons hebben aangesloten bij meer dan 4.500 organisaties wereldwijd die het voortouw nemen door emissiereductiedoelen te stellen in lijn met SBTi.
 

(*) Het initiatief is een samenwerking tussen CDP, het United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF) en een van de verplichtingen van de We Mean Business Coalition. De SBTi definieert en promoot best practices in het stellen van doelen op wetenschappelijke basis, biedt hulpmiddelen en richtlijnen om belemmeringen voor het overnemen van doelen te verminderen en beoordeelt en keurt de doelen van bedrijven onafhankelijk goed.