Együtt az Embereinkért-2021

In 2020, 27% of Schréder employees were female

A Schréder minden munkavállalója képességeit megbecsüli. Aktívan keresünk és alkalmazunk embereket tapasztalataik, illetve az általuk a cégbe behozott értékek alapján. Ez a koncepció ki is van hangsúlyozva Magatartási Kódexünkben a mindenki számára tisztességes, méltó bánásmódról szóló részben.

Embereink védelme és igényeik kielégítése érdekében az Együtt az Embereinkért stratégia két fő szempontra fókuszál: 

  1. sokszínűség és 
  2. az emberi jogok tiszteletben tartása.

 

Sokszínűség 

Működésünk során tiszteletben tartjuk a különbségeket, elfogadóak vagyunk, és értékeljük a sokszínűséget.

Maria Antonia Vestia - CRO- Schréder
Maria Antonia Vestia
Regionális Vezérigazgató
Schréder will have 20% more women in Management positions by 2025

A munkavállalók sokfélesége minden formában (képességek, tapasztalat, életkor, nem, kultúra stb.) a megújulás, az innováció és a kreativitás forrása. Az ENSZ céljaival összhangban úgy döntöttünk, hogy először a nemi diverzitásra és egyenlőségre fókuszálunk, mivel ez egy mai napig létező probléma a társadalom egészében.

A Schréder alkalmazottjainak 27%-a nő, és csak 15%-uk van vezetői pozícióban. Új kezdeményezéseket vezetünk be annak érdekében, hogy növeljük a nők arányát a vállalatnál, főként a vezetői pozíciókban, ahol 20%-os arányt tűztünk ki célul


 

Blank

Az emberi jogok tiszteletben tartása

Aktív szerepet vállalunk a közösségekben, amelyekben tevékenykedünk, etikus üzleti gyakorlatok mellett. Ugyanezt várjuk el beszállítóinktól is.

Johan Van de Velde - CFO - Schréder
Johan Van de Velde
Jogi igazgató
80% of Schréder's total supply value comply with the RBA15 standard and 100% will do so by 2022

2020-ban elfogadtuk a Felelősségteljes Üzleti Szövetség  (RBA) Magatartási Kódexét az emberi jogokra vonatkozó iránymutatásként. Célunk az emberi jogok közvetlen és közvetett védelme a Schréder leányvállalatai és az azokhoz tartozó ellátási láncok biztonságának, és az ott dolgozók tisztességes, méltó bánásmódjának garantálásával.

2020 végén értesítettük erről az összes beszállítónkat, és tőlük is megköveteltük az RBA szabványainak elfogadását, és az azoknak való megfelelést. A csoport beszállítóinak 90%-a már megfelel az RBA szabványainak. 

2022-re a teljes ellátási lánc 80%-a, és a „kockázati” beszállítók 100%-a fog megfelelni az RBA szabványoknak