Řešení osvětlení tunelů

Společnost Schréder je vaším důvěryhodným partnerem pro řešení inteligentního osvětlení tunelů. Od fotometrické studie až po uvedení do provozu a kontrolu shody, od návrhu až po nastavení svítidel a řídicích systémů, vás doprovázejí naše týmy inženýrů osvětlení tunelů, aby vaše řešení snadno integrovali do hlavní řídicí sítě tunelů.
Naše odborné znalosti znamenají, že vaše osvětlení tunelů zlepší zážitek řidiče a zároveň vytvoří energii, údržbu a úsporu nákladů.

Vaše bezpečnost

Dobrý tunel je bezpečný tunel! Zajistěte bezpečnost pomocí optiky, která zajišťuje vynikající osvětlenost na silnici a stěnách, jakož i optimalizované úrovně kontrastu pro dokonalé vizuální vedení a viditelnost.

Vaše mobilita

Usnadňujte plynulý provoz díky osvětlení, které řidičům umožňuje rychle se přizpůsobit prostředí tunelu, identifikovat možné překážky a cestovat bez snížení rychlosti.

Vaše investice

Využijte nejmodernějších LED diod, ovladačů, optiky a řídicích systémů k výrazné minimalizaci provozních nákladů a uzavírání tunelů bez ohrožení bezpečnosti motoristů.

Vaše záruka

Dodržujte předpisy CIE a místní předpisy pro osvětlení, jakož i nejpřísnější požadavky na bezpečnost dat (normy IEC a ISO) a předpisy TERN pro životně důležitou infrastrukturu.


Schréder is your trusted partner for smart tunnel lighting solutions

From the photometrical study to commissioning and compliance checks, from design to luminaire and control systems set-up, our teams of tunnel lighting engineers accompany you to easily integrate your solution into the main tunnel control network.

Our expertise means that your tunnel lighting will: 

  • improve the driver experience;
  • save energy;
  • generate maintenance and cost savings.