Smart Label

Schréder Smart Label umožňuje instalačním firmám a správcům měst získat všechny klíčové informace o svítidlech na jakémkoli digitálním zařízení, ať už jde o mobilní nebo stolní počítač. Nabízí přímý přístup na portál, kam mohou přidávat užitečné informace pro správu majetku.

Na požádání dodává společnost Schréder své vlajkové produkty s označením Smart Label. Skládá se ze tří různých samolepek včetně QR kódu/unikátního sériového čísla. Tyto „chytré štítky“ lze nalézt na obalu svítidla, uvnitř samotného svítidla, a jeden z nich je určen k přilepení uvnitř sloupu, na dveřích sloupu.
Skenování QR kódu nabízí okamžitý přístup na on-line portál, kde jsou uloženy všechny důležité informace o svítidle. Je také možné skenování off-line, které umožňuje přístup k datům svítidla kdykoli, ve strukturovaném a uceleném seznamu.

Vzhledem k tomu, že Smart Label Portal je progresivní webová aplikace, nevyžaduje žádnou specifickou instalaci. Lze použít všechna zařízení (PC, notebook, smartphone nebo tablet) s kompatibilním webovým prohlížečem. Všechna relevantní svítidla jsou přístupná prostřednictvím portálu bez registrace/přihlášení.

Smart label by Schréder provides luminaire data at your fingertips

Příprava pro instalaci

Díky 4 volným polím (po 40 znacích) může správce osvětlení usnadnit a zabezpečit instalační operace při objednávce přidáním klíčových informací o projektu na štítek svítidla a krabice svítidla. Název projektu, třída osvětlení, aplikace, umístění, specifické reference... Lze přidat jakýkoli typ informací, které by mohly být užitečné.

Schréder Smart Label offers customers to develop an efficient asset management

Instalace a doplňující informace

Na místě může instalátor otevřít portál Smart Label a pomocí něj naskenovat QR kód na svítidle nebo zadat jeho sériové číslo. Instalátor je pak schopen zkontrolovat informace o svítidle, získat přístup k návodům k instalaci a jako registrovaný uživatel přidat svítidlo, které se chystá nainstalovat, do konkrétního projektu. Při připojení k portálu může instalátor také přidat klíčové informace pro správu majetku: název projektu, automatický výpis adres z GPS pozice, číslo pólu, typ a výšku. Pomocí pole pro volný komentář může v průběhu času přidat jakékoli další důležité informace pro řízení projektu.

K údajům o svítidlech lze kdykoli přistupovat pomocí osobního skeneru díky QR kódům na obalu a náhradním štítkům. Tyto QR kódy umožňují instalatérům a správcům osvětlení získávat data ze svých osvětlovacích zařízení v libovolném okamžiku v kompletním a strukturovaném seznamu. Tento obsah může být importován a použit v jakémkoli systému správy dat pro nejvhodnější řízení instalace osvětlení.

Smart label by Schréder facilitates the installation of all Schréder luminaires

Import informací v systému správy majetku

Jako správce projektu může správce osvětlení načíst všechna data zaznamenaná na místě instalátorem. Data pak mohou být exportována v běžném formátu Excel (.csv) a přidána do platformy pro správu osvětlení, jako je Schréder EXEDRA. Tuto operaci lze provést kdykoli – po instalaci, po údržbě, po opravách – a poskytnout tak aktuální informace.

V případě osvětlovací instalace vybavené ovladači D4i jsou informace o svítidlech uloženy v paměťové bance zdroje, což usnadňuje ještě snazší přístup k datům zařízení s filosofií otevřené konektivity.

With Schréder's Smart Label, installation has never been easier

Příprava, instalace a údržba

Portál Smart Label umožňuje jak instalatérovi, tak správci města výměnu kritických informací během celého životního cyklu svítidla (instalace, údržba, opravy). Tato platforma zefektivňuje provoz tím, že zabraňuje zbytečným návštěvám na místě. Města tak mohou dosáhnout výrazných úspor a časem zachovat výkon osvětlení. Při servisu systému osvětlení může údržbářská četa zaznamenat datum/ukončený provoz. V případě poruchy svítidla mohou využít asistenci při odstraňování problémů a postupovat podle pokynů, aby zjistili hlavní příčinu, opravili problém a v případě potřeby požádali o náhradní díly na opravu svítidla.

Pro přístup na portál Smart Label klikněte zde.

Video file