Světelný design

Umění osvětlení spočívá v tom, že osvětlíte tam, kde chcete, a zhasnete tam, kde má být tma.
Tento citát Maxe Reinhardta dokonale vystihuje každodenní výzvu našich fotometrických expertů, jak neustále inovujeme.

Roxane Caprara - Lighting Manger at Schréder
Roxane Caprara
Lighting Manager

Osvětlení zlepšuje život lidí tím, že pozvedá obyčejnost, vnáší do prostor charakter, krásu a radost. Ve společnosti Schréder vždy osvětlujeme prostory s odpovědným světlem, kombinujícím technologii a zkušenosti nové generace, abychom vytvořili prostory, které zajišťují bezpečnost, vizuální komfort a potřeby koncového uživatele – zjednodušeně řečeno prostory, kde lidé rádi žijí, pracují a hrají si.
Každou studii osvětlení přizpůsobujeme individuálním požadavkům každého projektu, přinášíme inovativní přístup a hluboké pochopení problematiky, která je s tím spojena.

Schréder is your partner, exploring the best lighting design for your project

Idea designu

Naše týmy projektantů osvětlení pracují společně s našimi zákazníky, aby pochopili jejich potřeby a podpořili je při dosahování jejich vize. Náš tým odborníků může navštívit váš prostor, aby sestavil soupis stávajících svítidel, posoudil, jak je plocha využívána, provedl analýzu barevné teploty a podrobný průzkum vašeho prostředí. Využitím našeho rozsáhlého know-how v oblasti projektování osvětlení a projektového řízení můžeme pro naše zákazníky připravit inovativní a koncepční návrh, který zmírní veškerá rizika, která se mohou během projektu objevit.

Schréder can provide photometric visualisations to engage all stakeholders in a lighting project

Podpora designu

Díky více než 100 letým zkušenostem v oblasti osvětlení kombinujeme naše technické a fotometrické know-how, abychom zajistili, že se tyto koncepty stanou životaschopnými řešeními, která respektují standardy osvětlení. Naše týmy se podílejí na vývoji standardů osvětlení a radí instrumentálním výborům a panelům.
S využitím nejnovějšího designového softwaru poskytujeme komplexní a kompletní návrh designu osvětlení se všemi potřebnými reporty, výpočty, nákresy a vizualizacemi. Rozmanitost formátů pro zobrazení našich designů umožňuje všem zainteresovaným subjektům ponořit se do projektu a plně mu porozumět.

100
roky zkušeností
16
fotometrických platforem
1,000,000+
distribučních křivek
10
nových optik každý rok
The Schréder photometry teams are constantly innovating to improve the performance of its lighting solutions

Fotometrická inovace

Průkopníci v oblasti osvětlovací techniky, naše řešení osvětlení dodávají správné světlo na správném místě. V průběhu let jsme vyvinuli řadu fotometrických jednotek, které poskytují nejlepší řešení pro každý projekt z hlediska výkonu, komfortu, požadovaného výsledku a návratnosti investic. Neustále se snažíme inovovat a vyvíjet řešení, která jsou pro lidi stejně pozitivní, jako jsou udržitelná pro životní prostředí.

Můžeme spojit naši fotometrickou dokonalost s designem na míru pro vynikající výsledky na zakázku. Naše akreditovaná laboratoř s vlastním goniofotometrem a spektrometrem nám umožňuje navrhovat a testovat fotometrii tak, aby vyhovovala všem aplikacím.

Využijte odborné znalosti a zkušenosti našich globálních a místních týmů pro perfektní design osvětlení, který bude kombinovat estetiku, funkčnost a technologickou odbornost s ohledy na životní prostředí a překoná tak vaše potřeby.
Kontaktujte nás!