Spolecne pro nase lidi

Schréder's Together for our People straegty is axed around the UN SDGs 4, 5, 8 and 16

Ve společnosti Schréder jsme odhodláni podporovat různorodou, inkluzivní a spravedlivou kulturu a vytvářet stabilní a spolehlivé vztahy s dodavateli založené na sdílených hodnotách. Naše zásady jsou prosazovány v našem kodexu chování, který byl revidován a obohacen v roce 2022. 

Naše strategie Společně pro naše lidi se zaměřuje na dvě hlavní body – diverzitu, spravedlnost a inkluzi a udržitelné zadávání zakázek a lidská práva – s cílem pozitivně přispět k cílům UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OSN č. 4, 5, 8 a 16.
 

 

Diverzita, spravedlnost a začlenění 

Ve Schréderu jsme odhodláni podporovat různorodou, inkluzivní a spravedlivou kulturu. Usilujeme o nejvyšší standardy spravedlnosti a rovných příležitostí pro všechny zaměstnance ve všech fázích jejich kariéry.

Inês Vieira Nascimento: Schréder CHRO
Inês Nascimento
Vedoucí pracovník pro lidské zdroje
In 2020, 27% of Schréder employees were female

Různorodost zaměstnanců ve všech svých formách (dovednosti, zkušenosti, věk, pohlaví, kultura...) je zdrojem obnovy, inovací a tvořivosti. V souladu s cíli OSN jsme se rozhodli zaměřit naše úsilí nejprve na genderovou rozmanitost a rovnost, neboť se stále jedná o trvalou záležitost ve společnosti jako celku.

27 % zaměstnanců společnosti Schréder jsou ženy, které mají ve vedoucích nebo manažerských pozicích pouze 13 %. To je méně než v roce 2020, kdy jsme zahájili naši strategii. Proto jsme se rozhodli přijmout dodatečná opatření a zavázat se, že do roku 2025 zajistíme, aby alespoň 40 % všech nově přijatých pracovníků tvořily ženy s cílem vytvořit rozmanitější skupinu zaměstnanců. Do roku 2030 si klademe za cíl zvýšit podíl žen ve leadershipu a dalších manažerských pozicích na 20%.

Blank

2025 Cíl

2030 Ambice

40% women in mangerial positions by 2030
ženy nabírané na nové pozice ženy na vedoucích pozicích

 

Udržitelné zadávání veřejných zakázek a lidská práva

V komunitách, kde působíme, hrajeme aktivní roli tím, že podnikáme eticky: totéž očekáváme od našich dodavatelů.

Johan Van de Velde - CFO - Schréder
Johan Van de Velde
Chief Legal Officer
Blank space

Naším cílem je přímo i nepřímo chránit lidská práva tím, že zajistíme, aby Schréderovy subjekty a jejich dodavatelský řetězec byly bezpečné a aby se s pracovníky zacházelo s respektem a důstojností. V roce 2020 jsme přijali Kodex chování organizace Responsible Business Alliance (RBA) jako naši normu pro lidská práva a požadovali jsme, aby všichni dodavatelé naší skupiny potvrdili své dodržování a dodržování této normy. Na konci roku 2022 potvrdili dodavatelé představující 97 % naší celkové hodnoty dodavatelského řetězce dodržování Kodexu ČKÚ nebo podobných norem.

Na konci roku 2022 jsme spustili Schréderův kodex chování dodavatelů. Definuje požadavky na sociální a environmentální výkonnost pro všechny schréderské dodavatele. 

Vyvinuli jsme také metodiku hodnocení rizik udržitelnosti, která popisuje proces náležité péče, který použijeme k posouzení našich dodavatelů ve vztahu k očekávaným standardům udržitelnosti. Tento proces náležité péče bude zahrnovat cílené audity, které zajistí řádné splnění požadavků udržitelnosti. Naším cílem je postupně zavádět tuto metodiku posuzování rizik tak, aby do roku 2030 byli všichni dodavatelé koncernu posuzováni jak podle našich lidských práv, tak podle ekologických standardů.

   
Blank space

2022 Cil

2022 Výsledky

2030 2030 Ambice

97% of Schréder suppliers adher to RBA standard

zahrnutá hodnota dodavatelského řetězce
RBA standard
zahrnutá hodnota dodavatelského řetězce
RBA standard
dodavatelé vyhodnocují udržitelnost
rizika při zadávání veřejných zakázek
     

 

 

    porušování norem v oblasti lidských práv 
v našem hodnotovém řetězci
Schréder offers training programmes for all employees to develop their skill sets

Odborná příprava a vzdělávání 

Pro podporu růstu a rozvoje našich zaměstnanců nabízí Schréder řadu možností interního i externího vzdělávání. Tyto programy jsou koncipovány tak, aby odpovídaly specifickým potřebám a cílům jednotlivců, skupin a oddělení, ať už se jedná o jazyky, IT dovednosti nebo řízení vysokozdvižných vozíků. 

V roce 2022 se uskutečnilo přibližně 1 169 školení ve 27 zemích, a to v rámci široké škály témat. 

Také jsme spustili GoodHabitz, on-line vzdělávací platformu, která poskytuje širokou škálu kurzů a vzdělávacích programů pro jednotlivce i organizace, na podporu rozvoje našich zaměstnanců v roce 2022. Naším cílem je vyškolit 90% způsobilých zaměstnanců v nejrůznějších poutavých tématech, jako je řízení a vedení, osobní rozvoj, komunikace a další.