Smart Bad Hersfeld

Smart pouliční osvětlení stanovuje nové standardy v oblasti veřejného osvětlení

Města a obce stojí před výzvou, jak osvětlit veřejná prostranství, aby se zlepšila kvalita života občanů a podpořil hospodářský rozvoj a zároveň se snížila spotřeba energie a chránilo životní prostředí. Místní orgány města Bad Hersfeld, které pevně věří ve využití digitálních technologií k nalezení dlouhodobých řešení, si vybraly skupinu hi-tech partnerů pro realizaci sítě smart osvětlení, která by jemu i dalším městům pomohla dosáhnout všech výše uvedených cílů. Město chtělo systém osvětlení, který by:

  • přizpůsobil úroveň osvětlení hustotě provozu;
  • nastavil teplotu barev (od 2 200 K do 3 000 K) v závislosti na denní době;
  • řídil distribuci světla v závislosti na počasí;
  • umožňoval shromažďovat údaje o provozním stavu každého svítidla a 
  • integroval další smart doplňková zařízení.
     

Chytrá investice do škálovatelné infrastruktury veřejného osvětlení

Místní úřady chtěly infrastrukturu, která by byla připravena na budoucnost a umožnila jim využívat nejnovější technologie, které jsou dnes k dispozici, a kterou by bylo možné časem rozšiřovat. Zvolili si naše vysoce výkonná svítidla IZYLUM a FLEXIA vybavená naším systémem FlexiWhite, který přizpůsobuje teplotu barev tak, aby šetřil životní prostředí. Všechna pouliční svítidla jsou řízena systémem Schréder EXEDRA, který již byl úspěšně nasazen v jiných oblastech města.
 

Správné světlo ve správný okamžik pro zajištění bezpečnosti při nižší spotřebě energie

Na začátku byl spuštěn pilotní projekt se 77 pouličními svítidly IZYLUM a 88 pouličními svítidly FLEXIA FG Midi ve dvou různých čtvrtích města. Ukázalo se, že nový systém osvětlení skutečně poskytuje světlo, které přesně odpovídá potřebám dané oblasti. Dalších 700 svítidel IZYLUM a 1 000 svítidel FLEXIA FG Midi bude instalováno v následujících měsících.

Pouliční osvětlení je rovněž vybaveno senzory, které zaznamenávají a nahrávají údaje o počasí, dopravě, rychlosti a prostředí, které jsou odesílány do platformy vyvinuté naším partnerem Urban Lighting Innovations GmbH [ui!]. Platforma UrbanPulse pak data vyhodnocuje v reálném čase a zpřístupňuje je dalším aplikacím. 

Osvětlení v těchto oblastech je proto přizpůsobeno provozu a používání silnic v reálném čase. Tím se maximalizuje bezpečnost chodců a motoristů během dopravní špičky a šetří se energie v době, kdy je provoz velmi malý nebo žádný. Ztlumením světla v době, kdy není potřeba, město také výrazně sníží světelné znečištění.
 

Smart osvětlení pro zajištění bezpečnosti za každého počasí

V obytných oblastech bylo pouliční osvětlení vybaveno různými optikami, aby se světlo přizpůsobilo povětrnostním podmínkám. Protože chodníky a silnice mohou být za deště kluzké, světlo zvýší viditelnost, aby lidé mohli přizpůsobit své chování, a tím zvýšit bezpečnost. 
 

Světlo, které se přizpůsobí ochraně nočního životního prostředí

Pouliční osvětlení je také vybaveno naším řešením FlexiWhite, které upravuje teplotu barev. Přepínají mezi jasným bílým světlem ráno, kdy lidé potřebují být ostražití, a teplým bílým světlem večer, aby chránily naši oblohu a volně žijící zvířata. Toto řešení spravuje Schréder EXEDRA. 

Bad Hersfeld
Německo

Zákazník

Bad Hersfeld Council

Partner(i)

Urban Lighting Innovations GmbH
Urban Software Institute GmbH
Microsoft
Deutsche Bank
Technische Universität Berlin

Světlo v obytných oblastech nebo v zelených oblastech, které jsou v blízkosti přírody, se musí lišit od osvětlení na našich hlavních silnicích. Pokud budeme světlo řídit tak, že ho budeme přizpůsobovat podle počasí nebo ročního období, zlepší se nejen kvalita světla, ale bude to i ekonomicky velmi zajímavé.

Thomas Fehling - Mayor of Bad Hersfeld
Thomas Fehling
Starosta - Bad Hersfeld (2010-2022)

Průkopnický projekt smart osvětlení

Tento inovativní projekt nazvaný "Urban Intelligence as a Service" je realizován ve spolupráci s Deutsche Bank, Microsoft, Urban Lighting Innovations GmbH [ui!] a Technickou univerzitou v Berlíně s cílem pomoci městům po celém světě změnit způsob, jakým spravují své pouliční osvětlení. Poprvé může město současně ovládat distribuci světla, světelný výkon a teplotu barev svého pouličního osvětlení pomocí intuitivního rozhraní.

Díky propojení s platformou UrbanPulse lze data využít pro další aplikace, například pro přizpůsobení semaforů, aby se záchranné složky mohly rychle orientovat v dopravě. 
 

Smart město znamená zapojení občanů

Místní komunita může pomocí speciální aplikace ovládat úroveň osvětlení svítidel podle svých potřeb. Data z aplikace budou po určitou dobu analyzována, aby bylo možné předvídat spotřebu energie, chování uživatelů a incidenty, a to v koordinaci s Technickou univerzitou v Berlíně. První ohlasy ukázaly, že občané jsou s touto možností velmi spokojeni a pravidelně ji využívají.
 

První výsledky jsou slibné

Po několika měsících sběru dat je město Bad Hersfeld s výsledky spokojeno. Vidí zřetelné snížení spotřeby energie, a tím i emisí uhlíku, což mu pomůže dosáhnout jeho cílů v oblasti životního prostředí. Snížilo se také světelné znečištění, což pomůže zdejší divoké přírodě.
 

První ocenění z projektu Smart Cities Connect

Projekt byl oceněn cenou Smart 50 za rok 2022, kterou uděluje organizace Smart Cities Connect. Toto ocenění se uděluje každoročně za inovativní a pokrokové projekty smart měst.

Tento systém je průkopnický a představuje skutečně zásadní krok na cestě ke klimatické neutralitě, kterou si město stanovilo jako cíl pro rok 2035. Díky takovým odvážným inovacím můžeme tohoto cíle dosáhnout.

Thomas Fehling - Mayor of Bad Hersfeld
Thomas Fehling
Starosta - Bad Hersfeld (2010-2022)

Jsme rádi, že se můžeme podílet na tomto projektu, který městu Bad Hersfeld umožňuje položit základy smart města zaměřeného na lidi a životní prostředí pomocí pouličního osvětlení.