E17

Teceo zlepšuje viditelnost a vizuální komfort a zároveň snižuje provozní náklady

Po pilotním projektu LED dálničního osvětlení na dálnici A12, který se osvědčil, se vlámské ministerstvo dopravy a mobility (AWV) rozhodlo projekt rozšířit do větší zóny a rozhodlo se pro křižovatku Antverpy –Západ na dálnici E17. 

Svítidla podél Okružní silnice E17 a R1 (Antverpské okružní silnice) byla již přes 50 let stará a bylo třeba je vyměnit. 
Křižovatka Antverpy – západ je navíc obzvláště frekventovaným úsekem této dálnice, protože do města a z něj míří dojíždějící a odjíždějící lidé. 

Cílem tohoto projektu bylo mít jasnou a přesnou vizi LED osvětlení na dálnici. 
Během pětiletého období se měří různé parametry, jako je světelná účinnost, spotřeba energie, životnost, údržba, spolehlivost, řízení a návratnost investic.

Dalším důležitým faktorem při osvětlení silnic je viditelnost. Díky bílému světlu LED diod, které nabízí optimální ztvárnění barev, se zvyšuje viditelnost vozovky, možných překážek a dalších vozidel. 
Přispívá tak ke zvyšování bezpečnosti a komfortu pro motoristy.

AWV si pro nasvícení 8,5 km dálnice v tomto pilotním projektu vybralo svítidlo Teceo. 
Díky vysokému fotometrickému výkonu, který je optimalizován pro každé prostředí, a minimální spotřebě energie toto LED svítidlo dokonale splňuje požadavky tohoto projektu.

Celkem bylo na tomto úseku dálnice instalováno 220 LED svítidel Teceo. 
 

Antwerp
Belgie

Zákazník

Flemish Minister for Mobility and Public Works (AWV)

Application(s)

Led osvětlení bezpochyby zvyšuje bezpečnost silničního provozu. Vyžaduje větší počáteční investici, ale provoz je mnohem levnější: jedná se tedy o ziskovou investici.

Ben Weyts
vlámský minist pro mobilitu a veřejné práce

AWV těší především zlepšený vizuální komfort a bezpečnost na tomto úseku dálnice.