Schréder se zavazuje k dalsímu snizování emisí skleníkových plynu a pripojuje se k iniciative Science-Based Targets initiative (SBTi)

Již více než sto let působí společnost Schréder v oblasti veřejného osvětlení, což je odvětví, které má na život občanů. Zvyšuje bezpečnost, blahobyt a udržitelnost ve veřejných prostorách. Ekologicky, ekonomicky a sociálně udržitelné osvětlení bylo vždy součástí naší DNA. Neustále jsme zlepšovali energetickou účinnost našich výrobků a dokonce jsme při neexistenci průmyslového standardu spustili vlastní značku Circle Light Label, abychom zákazníkům umožnili rozvoj oběhového hospodářství.

S vědomím naší odpovědnosti za boj proti změně klimatu jsme v roce 2019 konsolidovali naše iniciativy v našem programu „Společně pro naši budoucnost“. Tato strategie nám umožňuje měřit uhlíkovou stopu naší činnosti a obsahuje konkrétní opatření zaměřená na snižování emisí skleníkových plynů u nás i u našich zákazníků.

Dnes chceme jít ještě dál. Zavázali jsme se, že pomocí iniciativy Science Based Targets stanovíme krátkodobé celopodnikové snižování emisí.

Iniciativa Science Based Targets (SBTi) je celosvětovým subjektem, který podnikům umožňuje stanovovat ambiciózní cíle snižování emisí v souladu s nejnovějšími poznatky z oblasti klimatu. Zaměřuje se na urychlení toho, aby společnosti po celém světě snížily emise na polovinu před rokem 2030 a dosáhly čistých nulových emisí před rokem 2050.(*)

Tento závazek je klíčovým milníkem na delší cestě, protože náš cíl snižování emisí předložíme SBTi k ověření v následujících týdnech.
 

Zavázání se připojit k SBTi je dalším důležitým milníkem v naší strategii udržitelnosti. Tuto iniciativu jsme zvolili proto, abychom zvýšili transparentnost našich operací a zajistili, že naše vlastní cíle budou v souladu s mezinárodními cíli a budou skutečně znamenat změnu.

Werner de Wolf - Schréder CEO
Werner De Wolf
CEO - Schréder

(*) Iniciativa je spoluprací mezi CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF) a jedním ze závazků iniciativy We Mean Business Coalition. SBTi definuje a podporuje osvědčené postupy při stanovování cílů založených na vědě, nabízí zdroje a pokyny ke snižování překážek pro přijetí a nezávisle hodnotí a schvaluje cíle společností.